A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Каријера > Пракса у Србијагасу

Пракса у Србијагасу

Србијагас у сарадњи са универзитетима и у складу са својим пословним активностима пружа прилику студентима да своја прва радна искуства стекну учешћем у програму Стручна пракса.

Стручна пракса представља вид практичног учења који подразумева боравак у компанији, где се студент упознаје са начином пословања учествујући у свакодневним активностима компаније, непосредно посматрајући запослене али и обављајући задатке мање или веће сложености.

Стручна пракса има циљ да унапреди способност студента за успешну примену стручних знања и метода у практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Трајање праксе је десет радних дана, према програму стручне праксе. По обављеној пракси овлашћени руководилац из компаније даје описну оцену рада студента и потврду о обављеној стручној пракси.

Уколико сте заинтересовани за да обављате праксу код нас, можете приложити Вашу биографију (ЦВ) на ову мејл адресу

Контактирани ће бити само кандидати који уђу у ужи избор.