A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Одрживи развој > Заштита животне средине

Заштита животне средине

Савремени принципи пословања намећу високо развијену еколошку свест. Анализе утицаја на животну средину, које имају за циљ превентивно деловање, а утичу на максимално смањење броја еколошких акцидената јесу уобичајен део пројеката које Србијагас израђује и примењује у оквиру својих активности. О настојањима да се све више примењује природни гас као еколошки најпогодније гориво говори податак да је управо наша компанија прва у Србији отворила пунионицу за компримовани природни гас. Данас се ту, поред наших службених возила снабдевају и два аутобуса „на гас“ новосадског Градског саобраћајног предузећа. О нашим активностима на еколошком плану говори и велики ангажман тима стручњака, који у оквиру Сектора развоја ради Студије о заштити животне средине.