A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > О предузећу > Делатност > Дистрибуција > Дистрибуција природног гаса

Дистрибуција природног гаса

Енергетску делатност дистрибуције природног гаса, ЈП ''Србијагас'' Нови Сад, обавља на основу лиценце за обављање енергетске делатности дистрибуције гаса, решење број 311.01-40/2006-Л-И од 31.10.2006. године на гасоводном систем ниског притиска до 6 бара и дистрибутивном систему средње притиска од 6 до 16 бара. Организована је територјално преко осам радних јединица:

  1. РЈ Дистрибуције Кикинда, РЈ Дистрибуције Панчево,
  2. РЈ Дистрибуције Зрењанин,
  3. РЈ Дистрибуције Нови Сад,
  4. РЈ Дистрибуције Београд,
  5. РЈ Дистрибуције Јагодина,
  6. РЈ Дистрибуције Крагујевац и
  7. РЈ Дистрибуције Чачак.

Основне карактеристике дистрибутивног гасоводног система

Средњи притисак: 6 до 16 бара
Дужина: 600 км
Ниски притисак: до 6 бара
Дужина: око 6.033 км
Старост: 10 година (просечна)

ЈП „Србијагас“ активности дистрибуције интензивно је почео да развија крајем прошлог и почетком овог века. Наше предузеће данас дистрибуира природни гас до крајњих потрошача-домаћинстава и привредних субјеката у 57 општина Републике Србије. Дужина дистрибутивне мреже износи 6033 км. Више од 90.000 домаћинстава прикључено је на дистрибутивну гасну мрежу наше компаније.