A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > О предузећу > Делатност > Трговина природним гасом > Уговори за купце

Уговори за купце

Кликом на линкове испод преузмите одговарајући Уговор
Попуњавате рубрике у Уговору са подацима о називу фирме, одговорном лицу, ПИБ-у итд. (на првој страни)

Уколико имате нејасноћа или дилема обратите се на следеће адресе-телефоне:

Контракти у Београду су:
011/3539-314 Кристина Дреновац
011/3539-150 Дејан Рашковић
011/3539-153 Марија Лабус, Маја Модић
011/3539-158 Слађана Матовић
011/3539-266 Александар Савкић

Особе за контакт у Новом Саду су:
021/481-1221 Јадранко Бркљач
021/481-1326 Татјана Лагатор
021/481-1190 Аранка Белош
021/481-1233 Владимир Митровић

Попуњавате податке у табелама датим у прилогу Уговора.Уговор потпишете и заведете у потребном броју примерака (четири)

Доставити нам попуњен, потписан и оверен Уговор са прилозима на адресу:
ЈП „Србијагас“ Народног фронта 12 21000 Нови Сад

СНАБДЕВАЊЕ

Снабдевање крајњих купаца

  • снабдевање - крајњи купац
  • снабдевање - крајњи купац – потпуно снабдевање
  • снабдевање - крајњи купац до 500.000 м3/год – потпуно снабдевање
  • снабдевање - крајњи купац – оператор система – потпуно снабдевање

Снабдевање снабдевача

  • снабдевање – снабдевач
  • снабдевање - снабдевач – потпуно снабдевање