A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > О предузећу > Оперативно дистрибутивни центри

Оперативно дистрибутивни центри

ДЦ НОВИ САД

Пут Шајкашког одреда 3
21000 Нови Сад
Телефон: 021/48-72-800 – централа
тел. 021/48-72-971


Испостава Кула

Лењинова 27
25230 Кула
Телефон: 025/72-96-40


Испостава Апатин

Светог Саве 8
25260 Апатин
Телефон: 025/781-900


ДЦ КИКИНДА

Башаидски пут бб
23300 Кикинда
Телефон: 0230/421-099 – централа
тел. 0230/402-465

Телефон за рекламације за подручје Општине Кањижа 024/873-304


Испостава Кикинда – центар

Милоша Великог 48
23300 Кикинда
Телефон: 0230/422-081 – центала
тел. 0230/424-365


Испостава Српска Црња

Патријарха Арсенија Чарнојевића 38
23220 Српска Црња
Телефон: 023/812-450


ДЦ ПАНЧЕВО

Милоша Обреновића 8
26000 Панчево
Телефон за пријаву стања и пријаву квара: 013/215-5350 i 013/351-208
Телефон за рекламације рачуна: 013/215-5359 i 013/215-5352


Испостава Алибунар

Трг Слободе
26310 Алибунар
Телефон: 013/641-227; 013/642-197


ДЦ ЗРЕЊАНИН

Београдска 13
23000 Зрењанин
Телефон: 023/554-119 – централа
тел. 023/513-621


Испостава Сечањ

Телефон: 023/841-385


Испостава Житиште

Ђуре Јакшића број 2
Житиште


ДЦ ЈАГОДИНА

Краља Петра И 3/4
35000 Јагодина

Телефон: 035/8234-247; 035/8234-248
тел. 035/8234-248



Испостава Параћин

Светозара Марковића 2
35250 Параћин

Телефон: 035/573-236



Испостава Ћуприја

Kneza Miloša 2
35230 Ћуприја
Телефон: 035/88-70-320; 88-70-120


Испостава Лапово




Испостава Крушевац

Цара Лазара 68/3
37000 Крушевац
Телефон: 037/34-53-619


ДЦ КРАГУЈЕВАЦ

Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац
Телефон: 034/33-25-29 – централа
тел. 034/33-25-29


ДЦ ЧАЧАК

Косовски Венац 12
32000 Чачак
Телефон: 032/34-00-65, 032/340-070
тел. 032/34-00-65


Испостава Горњи Милановац

Курсулина 47
32300 Горњи Милановац
Телефон: 032/720-880


ДЦ БЕОГРАД

Аутопут 11, 11000 Београд
Телефон: 011/3539 272


Испостава Аранђеловац

Краља Петра И 5
34300 Аранђеловац
Телефон: 034/720-800


Испостава Смедеревска Паланка

Олге Милошевић бб
11420 Смедеревска Паланка
Телефон: 026/310-331


Испостава Смедерево

Телефон: 026/22-78-46