A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > О предузећу > Делатност > Транспорт > Транспорт природног гаса

Транспорт природног гаса

Наша компанија сваке године транспортује гас до великих индустријских потрошача и дистрибутера, повезаних на гасоводни транспортни систем и снабдева их са више од две милијарде кубних метара природног гаса. Зими, безбедно и поуздано, више од 12 милиона м3 природног гаса путује кроз Србију. Гасоводни транспортни систем – гасоводи високог притиска од 16 до 50 бара имају дужину више од 2.230 км. Транспорт гаса обавља се поуздано и непрекидно, јер ЈП „Србијагас“ обезбеђује двадесетчетворочасовни надзор и контролу параметара гасоводног транспортног система. Даљински надзор обавља се путем рачунарског система који обезбеђује информације о стању кључних тачака на гасоводном систему. Транспортни систем надзире се из диспечерских центара у Новом Саду и Београду.

Диспечерски центар Нови Сад
+381 21 481 1400
+381 21 481 1285

Диспечерски центар Београд
+38111 260 4130

ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДНОГ СИСТЕМА

Капацитет

540.000 м3/х ( 13 мил м3/дан )

Притисак

16 до 50 бар

Дужина

2.230 км

Пречници

од ДН 150 до ДН 750

Старост

25 година (просечна)

Компресорска станица

4.4 МW

Улази

Увозног гаса

1


Домаћег гаса

10

ПСГ Бантаски Двор

1

Излази

ГМРС

165 (168)

ПСГ Бантаски Двор

1

ППС

2

Правила о раду транспортног система природног гаса

Одлуку о давању сагласности на Правила о раду транспортног система природног гаса можете преузети овде

Правила о раду транспортног система природног гаса можете преузети овде

Уговор о транспорту природног гаса можете преузети овде

Одлуку о измени правила о раду транспортног система природног гаса објављене у Сл. Гласнику бр.14/14 можете преузети овде

Одлуку о давању сагласности АЕРС-а на Одлуку о измени правила о раду транспортног система природног гаса објављене у Сл. Гласнику бр.5/14 можете преузети овде

Јавна косултација

Правила о раду транспортног система природног гаса Транспортгас Србија д.о.о.

Примедбе и сугестије доставити на приложеном образцу – табели у електрoнској форми на адресу operatori.sistema.ns@srbijagas.com најкасније до 08. Новембра 2015.г

Позив за уговарање годишњих непрекидних капацитета за гасне године Г+1 Г+2 и Г+3

Позив за уговарање годишњих непрекидних капацитета за гасне године Г+1 Г+2 и Г+3 можете преузети овде.

Подаци о капацитетима по сваком улазу / излазу

Нумеричким подацима о појединачним капацитетима по сваком улазу / излазу (технички, укупно уговорени и расположиви) можете приступити на адреси https://ots-test.srbijagas.com

Извештај о процени потражње за увећаним капацитетом између Мађарске и Србије

У складу са Уредбом Комисије (ЕУ) 2017/459 , Поглавље V , Члан 26 , ОТС Србијагас објављује анкету тражње - Извештај о процени тржишне потражње за проширење капацитета на тачки интерконекције Кишкундорожма / Хоргош граница Србија/Мађарска.
Извештај можете преузети овде


In accordance to Commission Regulation (EU) 2017/459 , Chapter V, Article 26, TSO Srbijagas publish demand survey - The Market Demand Assessment Report for incremental capacity at interconnection point Kiskundorozsma HU/SRB border.
You can download the report here