A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > О предузећу > Организациона структура > Драган Вучур извршни директор за комерцијалне послове

Драган Вучур извршни директор за комерцијалне послове

Драган Вучур, дипломирани машински инжењер. Рођен 1964. године. Диплому Машинског факултета Универзитета у Мостару стекао 1991. године. Стручни испит за пројектовање и изградњу положио 1994. године у Београду, а годину дана касније завршио и Стручни испит за техничко руковођење гасоводним системом. Специјалистичке студије „Право у енергетици“ завршио на београдском Правном факултету 2005. године. По завршетку студија годину дана радио у предузећу „Промаг“, Сарајево (БиХ), на пројектима изградње гасоводних објеката у Војводини. Од 1992-2005. године радио на више одговорних функција у предузећу „НИС-Гас“, на пословима Инжењера за дистрибуцију природног гаса, затим Руководиоца Службе транспорта природног гаса, тј. Техничког руководиоца РЈ „Метангас“ Панчево, и Управника ове Радне јединице. Од 2002-2005. године био је Руководилац Сектора дистрибуције природног гаса у „НИС-Гас“-у, а од јуна 2005. године до октобра, када је реструктурирана Нафтна индустрија Србије, био је Помоћник директора задужен за техничке послове, односно Технички директор. Од оснивања ЈП „Србијагас“ до јануара 2006. године радио је на месту Помоћника директора у Сектору дистрибуције, а затим одлази у Агенцију за енергетику Републике Србије, где учествује у креирању већине најважнијих докумената за функционисање тржишта природног гаса. Од јуна 2006. до априла 2008. године радио је у Нафтној индустрији Србије, и то на функцијама Помоћника извршног директора НИС-Петрола задуженог за развој и инвестиције, затим као Заменик извршног директора НИС-Петрола, да би у августу 2007. био именован на функцију Извршног директора НИС-Петрола. Од априла 2008. године налази се на месту Извршног директора за комерцијалне послове Јавног предузећа „Србијагас“, где активно учествује у почетку примене Тарифног система, као и у процесу реорганизације трговачког дела компаније, у складу са европским директивама и Уговором о енергетској заједници.

Професионално искуство стекао и у интензивном раду на гасификацији Војводине и сарадњи са локалним самоуправама и дистрибутерима, едукацији кадрова у области гаса, учешћу у изради Закона о енергетици и подзаконских аката, која третирају област природног гаса, сарадњи са страним и домаћим консултантима у креирању тржишта природног гаса у Републици Србији, учешћу у раду на пројекту унапређења пословних процеса са компанијом „Роyал Дутцх Схелл“ на реорганизацији НИС-а, као и учешће у пројекту „Хармонизација легислативе и техничке регулативе земаља југоисточне Европе на бази ДВГW норми и препорука“. Учествује у раду Радног комитета за дистрибуцију WОЦ 4 Међународне гасне уније и ради на реализацији плана имплементације Уговора о оснивању енергетске заједнице у области социјалне политике и заштите угрожених потрошача.

Члан је неколико међународних и домаћих професионалних организација, међу којима Удружења за гас Србије, Удружења за нафту и гас (YУНГ), „Генева Гас Центре“ и Међународног удружења за гас (ИГУ).

Говори енглески језик.

Ожењен је и има двоје деце.

Телефон: + 381 21 481 2500


е-маил: драган.вуцур@србијагас.цом