A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > О предузећу > Организациона структура > Јовица Будимир извршни директор за инвестиције

Јовица Будимир извршни директор за инвестиције

Јовица Будимир, дипломирани машински инжењер. Рођен 1966. године. Диплому Машинског факултета у Новом Саду, смер Хидропнеуматска техника, стекао 1994. године. Поседује личне Лиценце за пројектовање (број 330С93506) и изградњу (број 430236503) гасоводних објеката. Професионално искуство започео у Термоелектрани-топлани Нови Сад, где је од 1994-1996. године радио на одржавању котловског и турбинског постројења. У предузећу НИС-Гас, правном претходнику Јавног предузећа „Србијагас“ ради од 1996. године и то на следећим пословима: Стручног надзора на изградњи гасводних објеката, руководиоца Одељења у Служби инвестиција, Руководиоца Службе инвестиција, Директора Сектора за инвестиције ОД Нови Сад, а 2006. године именован је на функцију Извршног директора за инвестиције.

Најзначајнији објекти, на којима је водио стручни надзор и инвестициону изградњу, између осталих, су: Разводни гасовод високог притиска Госпођинци-Сомбор, у дужини од 85 км, ДН 400, инвестиционе вредности 10 милиона евра, затим Разводни гасовод високог притиска Госпођинци-Футог, дужина 31 км, ДН 400, инвестиционе вредности 5 милиона евра, Главне мерно-регулационе станице Сомбор, Врбас, Кула, Руменка, Апатин, изградња прелаза испод Дунава ХДД метода, у дужини од 4 км, ДН 750, инвестиционе вредности 4,5 милиона евра, као и изградња дистрибутивних гасних мрежа у Црвенки, Апатину итд.

Члан Међународне гасне уније од 1997. године, активно учествује у раду Комитета WОЦ 5 – примена гаса.

Говори енглески језик.

Ожењен и има двоје деце.


Телефон: + 381 21 481 2600