A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > О предузећу > Организациона структура > Љиљана Вудраковић извршни директор за финансијске послове

Љиљана Вудраковић извршни директор за финансијске послове

Љиљана Вудраковић, дипломирани економиста. Рођена је 1972. године у Новом Саду. Диплому Економског факултета у Суботици, Одељења у Новом Саду, на Одсеку Унутрашња и спољна трговина, стекла је 1995. године.

Поред наведеног поседује следеће лиценце: брокер за трговање хартијама од вредности и другим тржишним материјалом, овлашћени рачуновођа, судски вештак за економско-финансијску област, ужа специјалност књиговодство-рачуноводство.


Своје професинално искуство стицала је у привреди и финансијским организацијама,обављајући послове из економско-финансијске области на руководећим радним местима.

Пре почетка рада у Јавном предузећу “Србијагас” обављала је функцију финансијског директора у а.д. “Албус” Нови Сад.

Од 2012. године запослена је у Јавном предузећу “Србијагас” у Функцији за финансијске послове. Поред редовног посла активно учествује у раду стручних тимова.

У 2015. години именована је за Извршног директора за финансијске послове.

Члан је Савеза рачуновођа и ревизора Србије.

Удата је и има двоје деце.


Телефон: +381 21 481 1262
е-маил: ljiljana.vudrakovic@srbijagas.com