A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

17.02.2017 |

Обавештење ЈП "Србијагас" упућено јавним снабдевачима

Јавним снабдевачима обавештења послата још у децембру 2016.

           Јавно предузеће „Србијагас“ у децембру 2016. године обавестило је све јавне снабдеваче у Републици Србији да је Решењем Владе Републике Србије о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом, период у којем ће ЈП „Србијагас“ снабдевати јавне снабдеваче продужен до 01. јануара 2018. године.
           Јавним снабдевачима је позната Методологија и начин обрачуна цене природног гаса, будући да је она саставни део Уговора о снабдевању јавних снабдевача и Техничке спецификације која је његов саставни део. У складу са тим, цена по којој ЈП „Србијагас“ снабдева јавне снабдеваче састоји се од променљиве јединичне цене за 1.000 m3 везане за квартално кретање цена деривата нафте на берзи и фиксне додате вредности која садржи све оправдане трошкове пословања, а иста, такође, зависи и од званичног средњег курса долара који утврђује Народна банка Србије.
           У фактурама за јануар 2017. године јавни снабдевачи обавештени су да је варијабилни део цене за први квартал ове године 162,38 УСД за 1.000 m3, а фиксна додата вредност, почев од 01. априла 2015. године, 104,50 УСД/1.000 m3, док је званични средњи курс почетком фебруара износио 115,0582 РСД/УСД. Узимајући у обзир све те улазне параметре, продајна цена за јануар ове године износи 30,71 РСД/ m3, што је и фактурисано свим јавним снабдевачима.
           Евентуално повећање цене природног гаса за домаћинства уследиће у складу са законом прописаном процедуром и начином како то одобрава Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС), будући да та институција даје сагласност на цене природног гаса у домену јавног снабдевања.

Нови Сад, 17. фебруара 2017. године                Служба за односе с јавношћу и маркетинг