A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

27.02.2017 |

Усвојени редовни финансијски извештаји ЈП „Србијагас“ за 2016.

Предузеће наставило позитивно кретање у пословању с краја 2015. године

           Јавно предузеће „Србијагас“ у периоду од 01.01-31.12.2016. године остварило је позитиван финансијски резултат у износу од 2,2 милијарде динара, чиме је настављено позитивно кретање у пословању с краја 2015. године. Све то је резултат предузетих и настављених пословних активности, али и уложених напора у погледу рационализације, посебно у делу трошкова пословања, иако су и даље присутне тешкоће и проблеми у погледу текуће ликвидности услед отежане наплате потраживања од купаца природног гаса. Ово су најважнији наводи из редовних Финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ за период јануар-децембар 2016. године, као и коригованог Извештаја о реализацији годишњег Програма пословања у периоду 1. јануар – 31. децембар 2016. године, урађеног након израде финансијских извештаја, које је данас усвојио Надзорни одбор Србијагаса на седници одржаној у Новом Саду. Том приликом речено је да је ЈП „Србијагас“ и у 2016. години наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом.
           Председник Надзорног одбора проф. др Муамер Реџовић истакао је овом приликом да је веома позитивно то што компанија иде напред и што њено пословање сада обележава тренд стабилизације и раста, а све захваљујући заједничком напору и активностима менаџмента и свих запослених, али и оснивача, Владе Републике Србије.
           Седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ одржана је у Новом Саду, председавао је проф. др Муамер Реџовић, а присутни су били генерални директор Душан Бајатовић, као и сви чланови Надзорног одбора и менаџмента компаније.

Нови Сад, 27.02.2017. године                               Служба за односе с јавношћу и маркетинг