A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

09.03.2017 |

Гасовод на Миријеву који је угрозио несавесни инвеститор могуће је санирати геограђевинским радовима или измештањем трасе

Саопштење ЈП "СРБИЈАГАС"

           ЈП „СРБИЈАГАС“ је власник челичног гасовода ГМ 05-04 Коњарник-Дорћол у Београду, притиска 16 бара, који на својој траси прелази преко катастарских парцела бр.4862/9 и 4862/11 на Катастарској општини Звездара, а у улици Матице Српске.
           На наведеним парцелама приватни инвеститор отпочео је припремне радове за градњу објекта. За наведене радове, према сазнању ЈП „СРБИЈАГАС“, не постоји издата грађевинска дозвола нити документација за вршење припремних радова.
           Услед вршења припремних радова, ископа земље, дошло је до поткопавања гасовода који је остао да виси у ваздуху, а у једном делу је гасовод, мимо свих прописа, од стране инвеститора убетониран у потпорни зид. Надаље, услед стварања клизишта, дошло је до померања целог потпорног бетонског зида, а тиме и гасовода који је убетониран у њега, па је дошло до истезања и смицања челичног гасовода, чиме су угрожени имовина и лица и постојала је могућност наступања штете већих размера.
           Како би се спречила штета и могућа експлозија гасовода, ЈП „СРБИЈАГАС“ је хитно извршио пражњење гасовода и обуставу транспорта гаса тим делом гасоовда, услед чега су без гаса остале две топлане и око 1.600 домаћинстава у Београду.
            Прве процене стручног тима ЈП „СРБИЈАГАС“ и Геолошког Завода Србије говоре да је локацију и гасовод могуће санирати или гео-грађевинским радовима на лицу места или измештањем трасе гасовода, а да су рокови у оба случаја око 60 радних дана. У току дана очекује се налог Грађевинске инспекције Општине Звездара, која би инвеститору требало да наложи рушење бесправно подигнутог бетонског зида, након чега ће се знати степен оштећења на гасоводу и могућност санације или рада са смањеним притиском.
            ЈП „СРБИЈАГАС“ је против инвеститора и извођача радова и одговорних лица у правним лицима поднео одговарајуће пријаве надлежним органима укључујући и кривичну пријаву упућену МУП-у, а у одговарајућем поступку тражиће накнаду штете која је наступила радовима и поступањем инвеститора и извођача радова, штету услед цурења гаса, као и остале трошкове који ће настати у току санације.

Нови Сад, 09. марта 2017. године                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг