A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

26.01.2018 |

Домаћинства на дистрибутивном систему ЈП "Србијагас" припадају категорији "Мали купци"

Саопштење ЈП „Србијагас“ о категорији купаца који испуњавају услове за статус „Малог купца“

           Обавештавамо сва домаћинства прикључена на дистрибутивни гасоводни систем ЈП „Србијагас“, у складу са Законом о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/14), члан 261, став 1, тачка 15, да припадају категорији „Мали купци“.
           Осталим купцима природног гаса, који нису домаћинства, а који у складу са Законом о енергетици, члан 2, став 1, тачка 38 имају статус "Малог купца", ЈП „Србијагас“ је послао писано обавештење о статусу.
           Од 1. јануара 2015. године право на јавно снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику имају само домаћинства и мали купци природног гаса - крајњи купци чија је годишња потрошња природног гаса до 100.000 m3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем.
           Јавни снабдевач ЈП „Србијагас“ је обавештен о листи купаца који испуњавају услове за статус малог купца.

Нови Сад, 26. јануар 2018. године                      Служба за односе с јавношћу и маркетинг