A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

30.05.2013 | Дивчибаре

Закључци округлог стола о реструктурирању ЈП "СРБИЈАГАС"

1. Сви учесници су сагласни са констатацијом да је у претходном периоду Влада Републике Србије преко ЈП Србијагас спроводила ...

1. Сви учесници су сагласни са констатацијом да је у претходном периоду Влада Републике Србије преко ЈП Србијагас спроводила социјалну политику земље и помагала одржавање у животу великих привредних субјеката, као што су ХИП Азотара, ХИП Петрохемија, Железара Смедерево, Агрожив, Српска фабрика стакла итд. Социјална политика и подршка привредним субјејтима и државним институцијама спровођена је на два начина кроз неадакватно ниску цену гаса и толеранцију у нередовном измиривању обавеза у периоду када се за правна лица тражио стратешки партнер.
 
2. Овакавим ставом оснивача према ЈП Србијагас је доведена у незавидан финасијски положај који налаже хитну финсисјску консолидацију и стабилизацију ЈП Србијагас.
3. Поступак реорганизације и реструктурирања ЈП Србијагас, који је законска обавеза, је већ отпочео у складу са препорукама консултаната које је ангажовала ЕУ. Модел који предлаже фирма Бостон консалтинг груп је тростепена реорганизација која омогућава испуњење свих обавеза преузетих од стране држева у погледу усвајања ЕУ директива и прописа који регулишу област природног гаса, као и финансијску консолидацију ЈП Србијагаса.
Модел који предлаже консултант је форма правног раздвајања уз задржавање свих делатности у оквиру холдинга ЈП Србијагас и тај модел је прихватио ЈП Србијагас као модел.
Министарство има различит приступ од овог модела који предлаже фирма Бостон консалтинг груп и сматра да се треба ићи и у власничко раздвајање оператора транспортног система од осталих делатности ЈП Србијагас.
4. Према ставу који су изнели представници фирме Бостон консалтинг груп, за реализацију оваквог пројекта реорагнизације, а на бази искустава у земљама источне Европе које су овај процес прошле, је било неопходно 8 до 12 месеци у ситуацијама финансијски релативно стабилних компанија.
5. Са финансијском консолидацијом треба започети одмах заједно са оснивачем Владом Републике Србије.
6. Кључни елементи око којих се не слажу Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине и ЈП Србијагас који спроводи препоруке и модел фирма Бостон консалтинг груп у овом тренутку су:
- Начин финансијске консолидације
- Период неопходан за реорганизацију ЈП Србијагас и динамика спровођења исте
Мада су обе стране сагласне да ће процес трајати и да се мора завршити до 01.01.2015.
- фирма Бостон консалтинг груп предлаже модел правног раздвајања који је заступљен у скоро свим земљама источе Европе уз напомену да је он моного примеренији за ЈП Србијагас имајући у виду стање тржишта и изграђеност инфраструктуре у Србији.
Док је модел Министарства предлаже форму својинског раздвајања и примеренији је земљама западне Европе где је тржите моного развијеније и где постоји по правилу више праваца и извора снабдевања природним гасом.
7. Остали учесници у дискусији су се углавном бавили улогом и место пројекта „Јужни ток“ у будућности
8. Агенција за енергетику Републике Србије подржава процесе реорганизације у гасном сектору Србије и активан је учесник у њима, а у циљу испуњења своје улоге дефинисане Законом о енергетици.
Од стране АЕРС је истакнута и велика разлика која постоји код електричне енергије и приодног гаса, како у погледу достигнуте фазе раздвајања енергетских делатности , тако и у погледу развијености самог система и његове повезаности са земљама у окружењу.

9. Ипак на крају сви учесници су се сагласили да одмах треба приступити финасисјској консолидацији ЈП Србијагас и наставити процес реорганизације ЈП Србијагаса који се тренутно одвија са консултантима које финансира делегација ЕУ у Србији.