A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

22.03.2013 | Нови Сад

Извештај ДРИ одлична подлога за унапређење рада ЈП „СРБИЈАГАС“

ЈП “Србијагас”  у  потпуности прихвата препоруке из  Извештаја ДРИ о пословању Србијагаса у 2011. години. У ...

ЈП “Србијагас”  у  потпуности прихвата препоруке из  Извештаја ДРИ о пословању Србијагаса у 2011. години. У одазивном року од 90 дана, ЈП “Србијагас” ће отклонити све неправилности у оцене из налаза ревизора, у пуној сарадњи са ДРИ. Неке од примедби садржане у Извештају су већ отклоњене или је њихово отклањање у току.

ДРИ смо детаљно информисали и упознали путем документације и расправних састанака о начину и методологији рада, као и о процедурама у  ЈП“Србијагас”.
Нисмо у свему били сагласни са ставом ДРИ, али сходно закону, Извештај ДРИ ће бити у потпуности имплементиран у будући рад ЈП „Србијагас“.
У том смислу, Извештај ДРИ представља одличну анализу и подлогу за унапређење процеса рада и процедура одлучивања у Србијагасу.
 
Нови Сад, 22.03.2013.                                                           Служба за односе с јавношћу и маркетинг
 
Телефони: 011/2623827
                      021/442 578
e-mail: prmarketing@srbijagas.com