A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

27.03.2012 | Београд

Потписан Анекс Уговора о продаји СФС Параћин

Данас је у Београду, у просторијама Медија центра, потписан Анекс Уговора о продаји друштвеног капитала „Српске фабрике стакла“ ...

Данас је у Београду, у просторијама Медија центра, потписан Анекс Уговора о продаји друштвеног капитала „Српске фабрике стакла“ А.Д. Параћин у реструктуирању између досадашњег већинског власника „Србијагаса” и међународног конзорцијума који предводи „Glass Industry“, уз присуство представника Агенције за приватизацију. Уговор је у име „Србијагаса” потписао Душан Бајатовић, генерални директор, а у име међународног конзорцијума Цветан Василев, председник Надзорног одбора „Corporate Commercial Bank”, која је иначе гарант целокупног пројекта у име конзорцијума. Овим је и практично започета реализација претходно најављеног аранжмана који има за циљ комплетну финансијску и технолошку ревитализације Стакларе из Параћина. 

 РЕЗУЛТАТИ КОЈЕ ЈЕ ОСТВАРИО „СРБИЈАГАС” У ПЕРИОДУ 2009-2012. ГОДИНА  

Због нагомиланих обавеза према повериоцима (Србијагас, ЕПС, банке, добављачи ...) што је водило потпуном обустављању производње, у јулу 2009. године ЈП „Србијагас“, који је имао највећа потраживања према СФС, приступио је Приватизационом уговору и након спроведене конверзије потраживања у капитал постао већински власник СФС. Тиме је спречен финансијски и технолошки колапс Стакларе и омогућено очување јединог произвођача амбалажног стакла у Републици Србији. У претходне три године у којем је ЈП „Србијагас“ као државно предузеће управљало Српском фабриком стакла, уз помоћ и сарадњу Агенције за приватизацију и Владе Републике Србије, остварени су следећи резултати:
·       Подмирени дугови према свим државним повериоцима
·        Одржан и унапређен ниво производње са постојећим капацитетима и значајно смањен нето пословни губитак
·       Започета инвестициона улагања у ремонтовање највеће пећи у Стаклари и изградњу нове пећи за производњу пивских и винских боца
·       Повећана продаја ино-купцима - укупан извоз у периоду од 2009. до 2011. године повећан је за 26,28%
·       Ниједном запосленом није престао радни однос по основу вишка радне снаге, а зарада је редовно исплаћивана
·       Истовремено, пронађен је стратешки партнер који ће преузети управљање и инвестирање у производно-технолошки процес СФС-а. Целокупна трансакцијa се спроводи на основу Закључка Владе којим је “Glas Industry” номинован као стратешки партнер, док Агенција за приватизацију наставља да координира и врши контролу свих уговорених инвестиција.
ВРЕДНОСТ ТРАНСАКЦИЈЕ
Нови стратешки партнер Стакларе се обавезао да откупи акције и потраживања од „Србијагаса” у износу 35 милиона евра, након чега ће откупити и акције у власништву малих акционара.
Уговором су предвиђене обавезне инвестиције у модернизацију и повећање капацитета у минималном износу од 22 милиона евра у наредне три године, као и преузимање обавеза према банкама и комерцијалним повериоцима у износу од 10 милиона евра.
СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ
Уговором је предвиђено и спровођење социјалног програма за заинтересоване раднике, на основу кога ће радници добити отпремнину од 300 евра по години радног стажа. Програм ће бити добровољан и реализоваће се по етапама, а отпуштања по основу технолошких вишкова нису планирана. Контролу целог поступка ће вршити Агенција за приватизацију.
ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ИНВЕСТИРАЊА И СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА
Планиране инвестиције ће омогућити да Српска Фабрика Стакла оствари знатно виши квалитет производа и ниво продуктивности који омогућава позитивно пословање и повратак параћинског стакла на српско тржиште кроз задовољење растућих потреба за амбалажним стаклом у Србији. Истовремено, очекује се позитиван ефекат на спољнотрговински биланс Републике Србије у износу од минимум 30 милиона евра, кроз повећање извоза и супституцију увоза. И оно што је нарочито важно, уколико нови власник у року од три године не уради све што је предвиђено уговором, фабрика се враћа држави Србији, односно Агенцији за приватизацију Републике Србије, што је први пут да се једна оваква клаузула дефинише при продаји домаћег предузећа.
 
Београд, 27. март 2012. године                                          Служба за односе с јавношћу