A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

10.07.2013 | Нови Сад

Паушални наводи

У вези са подацима које је појединим медијима, како се они позивају, дао Повереник за информације од јавног значаја, ЈП „Србијагас“ саопштава следеће:

  • Наводи да је у току 11 поступака због жалби против „Србијагаса“ због којих би предузеће могло да плати казну од 2,2 милиона динара су крајње паушални, јер чињеница да се евентуално толико поступака води по жалби ЈП „Србијагас“ не мора аутоматски да значи да ће у тим предметима бити и изречена казна, тако да је реч о преурањеном наводу, све и да је тачан.
  • Као што је познато, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (чл. 22.26) предвиђа двостепеност у поступању, односно право на жалбу, што такође значи да је закључак о томе да поступци по жалби аутоматски подразумевају новчано кажњавање, такође преурањен
  • Новчано кажњавање подразумева фазу спровођења извршења у коју се не може прећи док се не окончају поступци по жалби 
  • Осим тога, постоји и могућност вођења управног спора, и то у складу са чл. 27 Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, коју је ЈП „Србијагас“ у одређеним случајевима и искористио, па тако треба узети у обзир да су поједини предмети у надлежности Управног суда
  • Навод да Повереник у 8 нерешених случајева није добио потврду о достављеним подацима такође сматрамо паушалним, јер се поједини подаци из пословања ЈП „Србијагас“ односе и на стране партнере, за чије достављање је неопходна и њихова сагласност