A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

18.07.2013 | Нови Сад

Одговори на питања Агенције Танјуг

ЈП "СРБИЈАГАС"


  • Да ли Србијагас има неискоришћених кредита и колико они износе?

ЈП „Србијагас“ има неискоришћена средства код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од ЕУР 100 милиона. Укупан износ одобреног кредита је ЕУР 150 милиона.

  • Ако има, зашто ти кредити нису искоришћени, које су главне препреке за то?

Постоји неколико разлога. Основни разлог је чињеница што је ЈП „Србијагас“ затражило промену намене кредита у складу са потписаним протоколом о изградњи интерконекције између Бугарске и Србије. Са друге стране ниво дуга који има компанија прелази дозвољене лимите.

  • О којим пројектима је реч?

Уместо изградње новог складишта у Итебеју биће изграђена интерконекција са Републиком Бугарском односно повезивање гасоводних система две земље.

  • Када очекујете да ће тај новац бити пласиран у планиране пројекте?

Пре добијања коначне сагласности од ЕБРД-а потребно је да Влада саопшти начин трансформације ЈП „Србијагас“ како би се знало ко ће у будућности бити носилац пројекта.

  • Који су важни инвестициони пројекти које Србијагас тренутно реализује уз помоћ кредита?

Свакако да је убедљиво највећи пројекат „Јужни ток“. Остатак кредита је углавном намењен за ликвидност што се види из Буџета Републике Србије.


Нови Сад, 18.7.2013. године
Служба за односе с јавношћу и маркетинг