A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

06.09.2013 |

Обустављена испорука гаса ЛП-ГАС Београд

Саопштење

Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.01-68/2012-Л-I од 7. марта 2013. године трајно су одузете лиценце Мешовитом предузећу за производњу, изградњу и промет „ЛП-ГАС”д.о.о. Београд ( у даљем тексту „ЛП-ГАС“), ул. Ивана Рибара 119/11, Београд донете решењима Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.01-196/2006-Л-I, 311.01-198/2006-Л-I и 311.01-195/2006-Л-I од 16. фебруара 2007. године, због непридржавања Законом о енергетици прописаних услова за обављање енергетске делатности.
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине као другостепени орган је одбило жалбу „ЛП-ГАС“ изјављену на решење Агенције из разлога што „ЛП-ГАС“ није обезбедио законитост поступања у обављању поверених енергетских делатности сагласно Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12), Уредби о условима испоруке природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 47/06, 3/10 и 48/10), Тарифном систему за обрачун природног гаса за тарифне купце („Службени гласник РС”, бр. 116/06 и 1/07), Методологији о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 48/08 и 54/08) и Методологији за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС”, бр. 68/06, 1/07, 100/08 и 116/08).
Уз предходну најаву, а на основу горе наведеног, ЈП „СРБИЈАГАС“ је 05.09.2013. год. у 12 часова обуставило испоруку природног гаса дистрибутеру „ЛП-ГАС“, о чему је обавештено и надлежно министарство.
Према чл. 25 Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12), Влада Републике Србије ће, на предлог Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине, донети Акт о одређивању новог лиценцираног снабдевача, што се очекује у наредним данима.
До доношења Акта Владе Републике Србије послове дистрибуције и испоруке природног гаса крајњим корисницима ће, према налогу Министарствa енергетике, развоја и заштите животне средине, обављати ЈП „СРБИЈАГАС“.
У току данашњег дана очекује се почетак нормализација испоруке природног гаса, те се крајњи корисници на подручју делова општина Вождовац и Звездара, које је до недавно снабдевао „ЛП-ГAС“, моле за разумевање.


Нови Сад, 06.09.2013. године Служба за односе с јавношћу и маркетинг


Телефони: + 381 11 2623 827
+ 381 21 442 578