A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

06.11.2013 |

Снижење цене гаса за јавно снабдевање

Од 1. децембра јефтинији гас

Јавно предузеће „Србијагас“, као снабдевач јавних снабдевача, обавестило је све јавне снабдеваче у Србији, да је планска цена која служи за обрачун цене гаса за IV квартал 2013. године код јавних снабдевача, смањена за 3,6% у односу на садашњу цену по којој јавни снабевачи формирају своју цену за јавно снабдевање и да износи 37,69 РСД/ m3. Снижење цене природног гаса је резултат кварталног кретања цене деривата нафте на берзи и курса долара. У складу са одредбама Закона о енергетици, ЈП Србијагас, као јавни снабдевач, поднело је 6. новембра 2013. године Захтев Агенцији за енергетику Републике Србије за давање сагласности на одлуку Управног одбора ЈП „Србијагас“ о цени природног гаса за јавно снабдевање крајњим купцима прикљученим на систем за дистрибуцију природног гаса ЈП „Србијагас“ донету 6. новембра 2013. године. По добијању сагласности Агенције, Одлука ће бити објављена у Службеном гласнику Републике Србије, а крајњи купци који имају право на јавно снабдевање гас ће куповати по нижој цени почев од 1. децембра 2013. године.

Нови Сад, 08. новембар 2013. г. Служба за односе с јавношћу и маркетинг