A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

26.11.2013 |

Континуирано се искључују купци који не измирују своје обавезе

Саопштење за медије

ЈП „Србијагас“ врши континуирано искључење гаса код оних купаца који не измирују своје обавезе. Последњи налог за искључење купаца из категорије домаћинстава је послат техничкој функцији дана 09.10.2013. године.
Влада Републике Србије је на седници одржаној 16.08.2013. године донела Закључак 05бр. 312-7080/2013 којим је препоручила ЈП „Србијагас“ да закључи Уговоре о репрограму дуга са свим енергетским субјектима који производе топлотну енергију. С обзиром на то да је препорука дата у циљу сигурности снабдевања топлотном енергијом, у сусрет смо изашли и дистрибутерима природног гаса. Са свим купцима ЈП Србијагас из Категорије I – „домаћинства“, који су се обратили писаним путем са молбом/захтевом за репрограм дуга постигнут је споразум о динамици исплате дуга у складу са Одлуком УО ЈП Србијагас бр.01-04-25/112-8 од 28.09.2012. године на две до четири месечне рате. На овај начин постигнут је договор о динамици измирења дуга за 900 купаца природног гаса. У периоду од 01.01.2013. године до 01.10.2013. године извршена је обустава испоруке природног  гаса код 4670 купаца из Категорије I – „домаћинства“, од чега је пред грејну сезону искључено 4058 потрошача.  
Укупна висина дуговања за испоручени природни гас купаца из Категорије I – „домаћинства“, чији је снабдевач ЈП Србијагас, на дан 22.11.2013. године износи 718.181.704,22 РСД, а укупна потраживања  предузећа „Србијагас“ од свих купаца износе око 80 милијарди динара, од чега се преко 10 милијарди односи на даљинске системе грејања, а 4,7 милијарди на дистрибутере.

Нови Сад, 26.11.2013. године                          Служба за односе с јавношћу и маркетинг