A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

14.01.2014 |

Стабилан квалитет природног гаса

Не постоји проблем квалитета гаса

ЈП „Србијагас“ сваке године транспортује и корисницима у Србији испоручи око 2 милијарде кубних метара природног гаса. Доминантно се ради о увозном гасу руског порекла, док домаћи гас чини мањи део (од 10-15% на годишњем нивоу). 

Састав природног гаса ЈП „Србијагас“ прати процесним гасним хроматографима, распоређеним на чворним тачкама гасоводног транспортног система, нон-стоп 24 часа, током целе године. Надзор над радом и резултатима рада хроматографа врши акредитована Лабораторија за гасну технику.

Појам квалитета гаса односи се на његов хемијски састав и последично на његову доњу топлотну вредност (колико енергије носи). Увозни природни гас је по свом саставу 98% метан (CH4). Преостала 2% чине тежи угљоводоници (етан, пропан, бутан...) као и инерти (азот и угљен диоксид) у траговима.

Домаћи гас произведен са домаћих гасних поља је релативно „слабијег квалитета“ – ниже доње топлотне вредности за око 10% у односу на увозни гас и нешто већег садржаја инерата. Овај гас у летњем периоду више стиже до крајњих корисника и то оних који се налазе у Банату, будући да се домаћа гасна поља налазе управо ту.

Међутим, у току грејне сезоне расте учешће увозног гаса у укупно транспортованим количинама, тако да у зимском периоду не постоји проблем квалитета гаса.
         
ЈП „Србијагас“, као и до сада, и убудуће ће настојати да одржи стабилност квалитета природног гаса за све купце тог енергента.

  
Нови Сад, 14.01.2014. године                       Служба за односе с јавношћу и маркетинг