A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

27.01.2014 |

Састав и квалитет гаса стабилни, хладнији децембар-већа потрошња

Квалитет гаса на стабилном и високом нивоу

Јавно предузеће „Србијагас“ саопштава да је састав природног гаса, који се прати процесним гасним хроматографима нон-стоп 24 сата на свака четири минута током целе године, као и узорковањем на свим улазним тачкама у дистрибутивни систем, био стабилан у периоду новембар-децембар 2013. године. Надзор над радом и резултатима рада хроматографа, распоређеним на чворним тачкама гасоводног транспортног система,врши акредитована Лабораторија за гасну технику.

Ланац снабдевања природним гасом у Србији, од набавке до крајњих потрошача, подразумева учешће више енергетских субјеката дефинисаних Законом о енергетици, уз сталну контролу од стране Агенције за енергетику. Поред ЈП „Србијагас“, у нашој земљи постоји још 32 предузећау енергетској делатности дистрибуција и управљање дистрибуцијом природног гаса. Иначе, природни гас у транспортни гасоводни систем ЈП Србијагас улази са три извора, а то су: увозни гас, домаћи гас (домаћег произвођача НИС-Гаспромњефт) и из Подземног складишта гаса (ПСГ-Банатски Двор). У периодима новембар-децембар у 2011.,2012. и 2013. години, у транспортни систем Оператера транспортног система (ОТС) ЈП Србијагас је за потребе купаца у Србији ушло, транспортовано, дистрибуирано и потрошено гаса у износу од:

све величине у милионима Sm3

нов.11

дец.11

нов.12

дец.12

нов.13

дец.13

домаћи гас

39,5

40,1

42,5

43,0

39,0

39,3

увозни гас

291,5

279,5

172,5

253,4

220,0

243,0

ПСГ Банатски двор

12,7

1,3

0,0

35,2

4,8

31,5

укупно

343,7

320,9

215,0

331,6

263,8

313,8

Као и процентуалном учешћу:

нов.11

дец.11

нов.12

дец.12

нов.13

дец.13

домаћи гас

11,5%

12,5%

19,8%

13,0%

14,8%

12,5%

увозни гас

84,8%

87,1%

80,2%

76,4%

83,4%

77,4%

ПСГ Банатски двор

3,7%

0,4%

0,0%

10,6%

1,8%

10,0%


Због физичких особина природног гаса, енергетски садржај одређене запремине гаса зависи од притиска, температуре и топлотне вредности (квалитета, хемијског састава) природног гаса. Да би се обезбедио недискриминаторни положај свим купцима који гас купују као енергент, све количине гаса од уласка у земљу доместа испоруке крајњим купцима, морају да се сведу на исте референтне вредности по притиску, температури и топлотној вредности. Mетодологијама и тарифним системима који су донети у области природног гаса je дефинисано да се цена природног гаса, као енергента, утврђује по 1m3 у стандардном стању гаса и за референтну топлотну вредност гаса. Измерена запремина протеклог гаса при радним условима мора да се сведе на стандардне услове, а затим и на референтну топлотну вредност.Карактеристике стандардног стања природног гаса су: температура од 288,15 K (15°С) и притисак 1,01325 bar, а референтна топлотна вредност је у Србији доња топлотна вредност од 33.338,35 kЈ/m3.

У поменутом периоду измерена просечна дневна температура ваздуха за месец новембар 2013. године износила је 9,2 степени Целзијусових, док је за месец децембар исте године просечна дневна температура износила 3,8оС.„Повећана потрошња“ у децембру, у односу на новембар прошле године, о којој се у јавности ових дана често говори, потпуно је нормална и очекивана, с обзиром на спољне температуре ваздуха у посматраном периоду.

ЈП „Србијагас“ је, у вези са обавезом о информисању купца о вредностима које су исказане на рачуну, због увођења Тарифног система, благовремено, одмах када је нови систем обрачуна уведен, свим својим купцима послало Објашњење садржаја рачуна за испоручени природни гас.Рачун за испоручени природни гас, као битну информацију садржи и бројеве телефона на којима је могуће добити све информације о садржају истог и упутити рекламације на добијене рачуне за утрошени природни гас. Тако је, путем наведених телефона, предузеће примило1.537усмених рекламација рачуна за испоручени природни гас у децембру 2013. године, док је евидентирано 83 писане рекламације рачуна за децембар 2013. године. Укупан број рекламација за новембар износио је 632 рекламације.

Јавно предузеће „Србијагас“, као и до сада, и убудуће ће настојати да одржи стабилност квалитета природног гаса за све купце тог енергента