A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

05.02.2014 |

Квалитет у складу са издатим рачунима

Поводом текста под насловом "Без Руса нема гаса", који је објављен у листу "Вечерње Новости" на страни 7, у среду, 5.2.2014. године где се од стране председника НОПС-а Горана Паповића тврди да је квалите гаса који је током децембра стизао у домаћинства неквалитетнији природни гас него што би требало да буде,a имајући у виду одредбе Закона о информисању, и у циљу тачног и истинитог информисања јавности, а не пласирања неистина и непроверених информација молимо Вас да објавите следеће:

ЈП Србијагас тврди да је квалитет био у складу са издатим рачунима и да купци ни накоји начин нису оштећени код издавања рачуна за утрошени гас. Појам квалитета гаса односи се на његов хемијски састав и последично на његову доњу топлотну вредност (колико енергије носи). Увозни природни гас је по свом саставу 97% метан (CH4). Преостала 3% чине тежи угљоводоници (етан, пропан, бутан...) као и инерти (азот и угљен диоксид) у траговима. Домаћи гас произведен са домаћих гасних поља је релативно „слабијег квалитета“ – ниже доње топлотне вредности за око 10% у односу на увозни гас и нешто већег садржаја инерата.

Ланац снабдевања природним гасом у Србији, од набавке до крајњих потрошача подразумева учешће више енергетских субјеката дефинисаних Законом о енергетици, уз сталну контролу од стране Агенције за енергетику. Надлежним државним институцијама је достављена комплетна тражена документација која поткрепљује тврдњу да је обрачун исправно урађен, а количине кориговане у складу са испорученим квалитетом.

Надзор над квалитетом природног гаса врши Лабораторија за испитивање састава природног гаса која је акредитована код Акредитационог тела Србије (АТС), што доказује њену компетентност и непристрасност. Уколико се сумња у квалтет природног гаса позивамо купце да нам се хитно обрате како би се узели ванредни узорци гаса и обавила њиховаанализа. Трошкови анализе падају на терет стране која није била у праву са својим тврдњама.

Купци се позивају да измире своје обавезе у потпуности у складу са издатим рачунима.