A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

30.04.2014 |

Друга априлска седница Надзорног одбора

Саопштење са седнице НО

Надзорни одбор ЈП „Србијагас“ на својој 6. седници, којом је председавао Миливоје Милетић, председник НО,  једногласно је усвојио Консолидоване финансијске извештаје предузећа за период 01.01-31.12.2013. године. Чланови Надзорног одбора, такође једногласно, усвојили су и Финансијске извештаје ЈП „Србијагас“ по делатностима за 2013. годину.
Председник Надзорног одбора Миливоје Милетић истакао је овом приликом да је финансијски резултат предузећа у прошлој години изразито неповољан и да ће се ове године приступити укупном финансијском реструктурирању и консолидацији ЈП „Србијагас“.
На седници, која је одржана у Београду, разматран је и усвојен Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Србијагас“ за период 01.01-31.03.2014. године, као и Програм пословања предузећа за 2014. годину, који је коригован у складу са инструкцијама Министарства финансија и Министарства рада и социјалне политике.
Надзорни одбор разматрао је и усвојио Извештај Сектора за безбедност и унутрашњу контролу о извршеној контроли неовлашћених прикључења на гасоводни систем ЈП „Србијагас“ и неовлашћеног коришћења природног гаса. С тим у вези, НО је донео Одлуку о формирању Радне групе чији ће задатак бити да сачини Предлог мера и активности у циљу решавања проблема у тој области.

Београд, 30.04.2014. године                                  Служба за односе с јавношћу и маркетинг