A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

16.09.2014 |

Нове цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса

Саопштење ЈП "Србијагас"

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), на седници одржаној 11.09.2014. године, донео је Одлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гасабр.563/2014-Д-I/4, аистаје објављена у Службеном гласнику РС бр.99 од 14.09.2014. године.Претходно је Надзорни одбор ЈП „Србијагас“, 08. септембра ове године, донео Одлуку о цени приступа систему за дистрибуцију природног гаса, на основу које је поднетзахтев АЕРС-убр. 01-01/5083 од 08.09.2014. Према наведеној одлуци, цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса је следећа:

Категорије места испоруке

Групе

места испоруке

Тарифа "енергент"

Тарифа "капацитет"

(дин/m3)

(дин/m3/дан/година)

(1)

(2)

(3)

(4)

Категорија 1

p < 6 bar

Мала потрошња“

(Мала потрошња домаћинства и

„Мала потрошња-остали“)

1,96

„Ванвршна потрошња К1“

1,30

36,74

„Равномерна потрошња К1“:

1,30

44,61

„Неравномерна потрошња К1“

1,30

52,48

Категорија 2

6 ≤ p ≤ 16 bar

„Ванвршнапотрошња К2“

0,92

27,29

„Равномерна потрошња К2“

0,92

33,14

„Неравномерна потрошња К2“

0,92

38,99


Цена се примењује од 1. октобра2014. године.


Нови Сад, 16.09.2014. године
                Служба за односе с јавношћу и маркетинг