A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

01.10.2014 |

Деманти поводом изјаве директора Секретаријата ЕЗ

Деманти ЈП "Србијагас"

Поводом медијских навода о изјави господина Јанеза Копача, директора Секретаријата Енергетске заједнице која се односи на раздвајање делатности ЈП Србијагас, у којој је поред осталог речено:
"То предузеће нема воље да се тако нешто направи, али је зато Енергетска заједница покренула прекршајни поступак против Србије који је био разматран на Министарском савету прошле седмице у Кијеву где је Србија била осуђена због кршења уговора у оснивању Енергетске заједнице баш због тог случаја",
Желимо да укажемо на следеће:

ЈП СРБИЈАГАС је опредељен за примену принципа Енергетске заједнице на применљив и одржив начин.
Препознајући значај процеса раздвајања енергетских делатности ЈП Србијагас је упутио Делегацији Европске уније у Србији у оквиру тзв. ИПА програма 2007. године и 2010. године захтев за финансијску подршку за спровођење II и III пакета европских директива у области природног гаса, што је резултирало уговорањем од стране Европске комисије са консултантском компанијом "BSG". Тако припремљен модел раздвајања делатности кроз две фазе представљен је и усвојен од стране ЈП Србијагас.
У поступку припреме доношања коначног акта Владе Републике Србије којим примена овог процеса започиње и чије се доношење очекује ових дана, 27. августа ове године одржан је састанак у седишту Делегације Европске уније у Србији, на тему реорганизације ЈП СРБИЈАГАС, на којем су поред осталих присуствовали и господин Девенпорт, представник директората Европске комисије за енергетику али и представник Секретаријата Енергетске заједнице. На састанку је детаљно изложен концепт модела раздвајања делатности, који имајући у виду последицу из претходног периода, ценовног диспаритета, одржавања стабилности снабдевања природним гасом и ниске и неблаговремене наплате потраживања од купаца, пре свега од државних, јавних, комуналних и предузећа у реструктурирању као и високог степена неликвидности у привреди, заснован је на принципу правног раздавајање енергетских делатности, при чему се формирају засебна зависна правна лица у оквиру холдинга, која су власници средстава и располажу имовином у пословне сврхе, чиме се у потпуности постиже усклађеност са III енергетским пакетом директива ЕУ. Временски оквир реализације овог процеса у потпуности одговара роковима са Министарског савета, на које се господин Копач позива. Комплетан материјал описа начина и предвиђених временских рокова примене раздвајања делатности достављен је након састанка Европској комисији и Енергетској заједници. До данашњег дана ЈП СРБИЈАГАС није добио ниједно негативно тумачење предложеног концепта.
Решење засновано на холдинг предузећу у оквиру кога долази до правног раздавајања енергетских делатности, при чему се формирају засебна зависна правна лица у оквиру холдинга, која су власници средстава и располажу имовином у пословне сврхе, представља једини одрживи приступ који неспорни пут ЈП СРБИЈАГАС ка европским принципима раздвајања енергетских делатности чини применљивим у условима непостојања развијене гасоводне инфраструктуре – искључиво једног правца снабдевања, очувајући при том сигурност снабдевања и енергетску безбедност Републике Србије. Коначно, да Србија није једина која жели да примени овакав приступ доказ је Финска, која као земља чланица ЕУ која је у енергетском инфраструктурном положају скоро идентична као Србија. и својим статусом не примењеног 3. Пакета не представља случај кршења европских закона.Нови Сад, 01.10.2014. године                                                                 ЈП СРБИЈАГАС
                                                                                                                    Генерални директор
                                                                                                                        Душан Бајатовић