A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

27.11.2014 |

Надзорни одбор усвојио Програм пословања ЈП Србијагас за 2015.

Саоштење са седнице Надзорног одбора

           У Новом Саду је данас одржана десета седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“, у текућем сазиву. Седницом је председавао Миливоје Милетић, председник НО. Надзорни одбор је једногласно усвојио Програм пословања компаније за 2015. годину и упутио га Влади Републике Србије на сагласност. Тим документом, који је ове године усвојен у законском року, поред раста физичког обима промета природног гаса, већег степена наплате потраживања и смањеног нивоа инвестиција, за следећу годину утврђује се наставак активности на реорганизацији и усавршавању организационе структуре предузећа у складу са енергетским делатностима, али и даља рационализација трошкова у складу са Закључцима Владе Републике Србије и инструкцијама надлежних министарстава.
           Имајући у виду да је Влада Републике Србије донела Одлуку о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за транспорт, складиштење, дистрибуцију и трговину природног гаса са одредбама Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор је усвојио Статут ЈП „Србијагас“ и доставио га Влади Републике Србије ради давања сагласности.
             Чланови Надзорног одбора усвојили су данас и Правила о раду дистрибутивног система природног гаса, с тим да је Агенцији за енергетику, пословодству и стручним службама Србијагаса предложено да у међусобним консултацијама још једном размотре и преиспитају поједине одредбе, а све у циљу унапређења предложеног документа. Такође, Надзорни одбор усвојио је и низ одлука о утврђивању методологије за формирање цена природног гаса на слободном тржишту за испоруке од 01.01.2015. године.
         На почетку данашње седнице, Надзорни одбор је једногласно прихватио Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање, донету у поступку ванседничног изјашњавања 9.10.2014. године. Разматрајући Извештај о активностима на реализацији одлука и закључака са претходних седница, НО је закључио да од пословодства предузећа затражи детаљну информацију са подацима о цени, динамици, роковима плаћања и испуњености услова за реализацију пројекта гасификације у појединим градским општинама Града Београда.
         На састанку је поднета иницијатива ЈСО ЈП Србијагас да Надзорни одбор и пословодство у склопу мера које држава предузима према јавном сектору и јавним предузећима предузме све неопходне мере како запослени не би дошли под удар додатних санкција од наредне године јер не сносе кривицу ненаплаћених потраживања за испоручени гас.


Нови Сад, 27.11.2014. године                              Служба за односе с јавношћу и маркетинг