A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

15.01.2015 |

Статус малог купца

Саопштење ЈП Србијагас

          У складу са Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14), члан 261, став 1, тачка 15) обавештавамо сва домаћинства прикључена на дистрибутивни систем ЈП ''Србијагас'' да припадају категорији мали купци. Осталим купцима природног гаса који имају статус малог купца ЈП ''Србијагас'' је послао обавештење.
          Новим Законом о енергетици  измењени су услови за стицање  права на јавно снабдевање природним гасом.
          У складу са тим, од 1. јануара 2015. године право на јавно снабдевање по ценама које регулише Агенција за енергетику, имају само домаћинства и мали купци природног гаса - крајњи купци чија је годишња потрошња природног гаса до 100.000 m3 и чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем.
          Јавни снабдевач ЈП ''Србијагас'' је обавештен о томе који купци испуњавају услове за статус малог купца.

Нови Сад, 15.01.2015. године                             Служба за односе с јавношћу и маркетинг