A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

22.07.2015 |

Саопштење са седнице Надзорног одбора ЈП „Србијагас“

На дневном реду Ребаланс Програма пословања за 2015. годину

           У Београду је у среду, 22. јула 2015. године, одржана седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ којом је председавао Миливоје Милетић, председник НО у оставци, а којој је присуствовао генерални директор компаније Душан Бајатовић, заједно са члановима менаџмента. Заседање је текло по унапред утврђеном и на почетку усвојеном дневном реду, који је данас обухватао низ тачака, међу којима су биле: усвајање извештаја независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја Јавног предузећа „Србијагас“ за прошлу годину, затим разматрање консолидованог извештаја о пословању у истом периоду, као и утврђивање консолидованих финансијских извештаја за прошлу годину након извршене ревизије независног ревизора.
           Чланови НО донели су на овој јулској седници Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2015. годину. Том приликом речено је да су измењене околности у пословању предузећа, као што су измена плана физичког обима пословања, планских набавних и продајних цена, ефекти тих промена на билансе итд., узроковали измену планских претпоставки и величина и да су представљали основ за израду Ребаланса Програма пословања предузећа за ову годину. Текст Програма пословања биће достављен Влади Републике Србије на сагласност.


Београд, 22.07.2015. године                                 Служба за односе с јавношћу и маркетинг