A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

28.10.2015 |

Информација за крајње купце у општини Кањижа

Обавештење ЈП "Србијагас"

           Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад и АД ЗИП „Слога“ Кањижа у стечају обавештавају грађане у овој севернобанатској општини да је АД ЗИП „Слога“ Кањижа у стечају изгубила Лиценцу за обављање енергетских делатности од општег интереса и да је Закључком Владе Републике Србије енергетска делатност дистрибуције, управљања дистрибутивним системом и јавног снабдевања поверена предузећу ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

           У циљу примопредаје енергетских делатности, безбедног и сигурног снабдевања природним гасом крајњих купаца на подручју Општине Кањижа, у периоду од 19.10.2015. до 01.11.2015. године вршиће се контрола исправности кућних мерно регулационих сетова - КМРС и унутрашњих гасних инсталација код крајњих купаца.

           Стога се грађани моле да:
• Омогуће запосленима ЈП Србијагас Нови Сад приступ мерним уређајима и
унутрашњим гасним инсталацијама у циљу контроле техничке исправности гасних инсталација
• Измире своја дуговања према АД ЗИП ’’Слога’’ Кањижа у стечају
• Склопе нове Уговоре о испоруци природног гаса са јавним снабдевачем ЈП
Србијагас Нови Сад. Уговори се склапају у просторијама АД ЗИП „Слога“ Кањижа у стечају у периоду од 22.10.2015. године од 8 до 18 часова.

           Грађани који нису у могућности да током радног дана омогуће прирступ мерним уређајима и унутрашњим гасним инсталацијама у циљу контроле техничке исправности гасних инсталација могу се пријавити на телефон 024/873-304 како би у суботу, 31.10.2015. године од 8 до 18 часова била извршена контрола техничке исправности гасних инсталација.

           Такође, грађанима који нису у могућности да током радног дана склопе нове Уговоре о испоруци природног гаса са јавним снабдевачем ЈП Србијагас Нови Сад, биће омогућено да наведене уговоре потпишу у просторијама АД ЗИП ’’Слога’’ Кањижа у стечају у суботу, 31.10.2015. године од 8 до 18 часова.


Нови Сад, 29.10.2015. године                               Служба за односе с јавношћу и маркетинг