A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

29.02.2016 |

Цене гаса у 2015. значајно смањене за све категорије купаца

Саопштење ЈП "Србијагас" поводом писања "Вечерњих новости"

           Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад, поводом текста под називом „Одзвонило монополу Србијагаса“, који је објављен у данашњем броју Вечерњих новости, у циљу потпуног и истинитог информисања јавности, саопштава следеће:
           ЈП „Србијагас“, у складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса у домену јавног снабдевања, а коју је одобрила Агенција за енергетику Републике Србије, као и у складу са методологијама за одређивање цене природног гаса на слободном тржишту, које је одобрио Надзорни одбор Србијагаса, смањило је цене гаса за поједине категорије купаца у току 2015. године, и то у следећем обиму:
           - Код квалификованих купаца, тј. оних купаца који од 1. јануара немају право на јавно снабдевање, а определили су се за Србијагас на слободном тржишту, важећа цена гаса у јануару износила је 48,16 динара, а у децембру 37,2 динара, што показује смањење цене у периоду I-XII 2015. године, и то за 29,5%. За ову категорију купаца највећа цена била је у фебруару и износила је 50,19 динара. Ако упоредимо ту цену и ону која је важила у децембру, смањење износи 35%;
           - У случају снабдевања јавних снабдевача, односно дистрибутера, који купују гас од ЈП „Србијагас“, цена гаса у јануару била је на нивоу од 43,64 динара а у децембру 33,89 динара, што значи да смо и овде имали умањење од 28%. Пошто цена гаси варира, тј. зависи и од курса долара, па је и ова цена у марту имала свој максимум од 44,78 динара, када се иста упореди са децембром онда је проценат смањења – читавих 32%;
           - Ако посматрамо цене природног гаса за групу потрошача „домаћинства“ која директно снабдева ЈП „Србијагас“ у периоду јануар-децембар 2015. године, цена је мања за око 15%. Дакле, цена гаса за домаћинства у јануару је износила 44,16 динара, а у децембру 38,46 динара. Уколико се у обзир узме март месец, када је дошло до повећања транспортних трошкова и цене дистрибутивне мрежарине, а које је одобрила Агенција за енергетику и када је, иначе, цена за крајњег купца била на највишем нивоу - од 50,30 динара (односно уколико се упореди крај грејне сезоне 2014/2015 и крај 2015. године), онда је цена на крају године смањена за 23,5%;

Нови Сад, 29. фебруара 2016. године                                       Служба за односе с јавношћу