A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

20.04.2016 |

Пословање ЈП "Србијагас" у првом кварталу 2016. године

Писана изјава генералног директора ЈП "Србијагас"

ЈП "Србијагас" наставља са добрим резултатима у пословању и током првог квартала 2016. године. После позитивног резултата на крају 2015. године од РСД 2,9 милијарди динара и са 31. мартом 2016., компанија је остварила позитиван резултат у износу од РСД 4,7 милијарди динара. Подсећања ради, у истом периоду 2015. године компаније је имала губитак од РСД 1 милијарде.

Разлог оваквог резултата лежи у чињници да је и поред значајног пада цене гаса (са УСД 350 на УСД 180 за хиљаду кубних метара) ЈП "Србијагас" успео да одржи на приближно истом нивоу пословну добит захваљујући чињеници да је продаја гаса константно у порасту. У односу на исти период прошле године потрошња гаса је већа за 5.4% и достила је 725 милиона метара кубних.

Захваљујући политици рационализације у пословању, компанија је смањила оперативне трошкове (без амортизације) за 13% или за РСД 161 милион.

Измештањем социјалне политике из предузећа и повећаним активностима наплате потраживања нето исправке потраживања за испоручени а ненаплаћени гас су смањене са РСД 4,2 милијарде у 2015. години на РСД 2,1 милијарду или за 50%. Компанија ће наставити са политиком стриктне наплате за испоручени гас како би износ исправки потраживања задржалa на овом нивоу.

Наредна табела илуструје структуру резултата пословања ЈП Србијагас у периоду 01.01. – 31.03.2016. године.

у милијардама РСД                           2016.               2015.
Нето Пословни резултат                    6.0                    6.4
Нето Финансијски резултат               0.6                  -3.2
Нето Исправка вредности                -2.1                  -4.2
Нето остало                                           0.2                    0.0
Резултат пословања                         4.7                   -1.0

Посебно је важно напоменути да је захваљујући бољем коришћењу складишта Банатски Двор дошло до оптимизације трошкова транспорта кроз Мађарску тако да је просечни трошак смањен са УСД 35,3 на УСД 33,1 или 6.4% за транспорт хиљаду метара кубних у првом кварталу 2016. у односу на 2015. годину. Поређења ради, у 2014. години је просечан трошак транспорта износио УСД 50,5 за хиљаду метара кубних у посматраном периоду.


                                                               Генерални директор ЈП "Србијагас"

                                                                                 Душан Бајатовић