A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

22.06.2016 |

Надзорни одбор усвојио извештаје независног ревизора

Саопштење ЈП "Србијагас" Нови Сад

           У Новом Саду је данас одржана седница Надзорног одбора ЈП „Србијагас“ у текућем сазиву, којом је председавао проф. др Муамер Реџовић, председник Надзорног одбора, а којој су присуствовали генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић са члановима пословодства, као и представници независне ревизорске куће која је урадила ревизију финансијских извештаја.
           У оквиру раније утврђеног и једногласно усвојеног дневног реда, чланови Надзорног одбора усвојили су Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја ЈП „Србијагас“ Нови Сад и Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја по енергетским делатностима за период 01.01-31.12.2015. године, документа у којима ревизори нису имали примедбе на законитост рада ЈП „Србијагас“, односно у којима констатују да финансијски извештаји истинито и објективно приказују финансијску позицију и резултате пословања предузећа на дан 31.12.2015. године. Надзорни одбор потом је усвојио финансијске извештаје предузећа и финансијске извештаје по енергетским делатностима за 2015. годину, након извршене ревизије независног ревизора.
           Надзорни одбор разматрао је данас и усвојио Информацију о пословању ЈП „Србијагас“ у првом кварталу 2016. године. С тим у вези, истакнуто је да је током посматраног периода ЈП „Србијагас“ наставило политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, и да је , и поред тешкоћа, односно проблема са текућом ликвидношћу услед отежане наплате потраживања, предузеће остварило позитиван финансијски резултат у виду пословне, али и нето добити и тиме наставило позитивно кретање у пословању с краја претходне године. Пословни добитак ЈП „Србијагас“ у прва три месеца ове године износио је 6,04 милијарди динара, а нето добитак 4,7 милијарди динара.


Нови Сад, 22. јун 2016. године                             Служба за односе с јавношћу и маркетинг