A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

31.10.2016 |

Надзорни одбор усвојио деветомесечни Извештај о реализацији годишњег Програма пословања

Саопштење ЈП "Србијагас"

           У периоду јануар-септембар 2016. године Јавно предузеће СРБИЈАГАС остварило је пословни добитак у износу од 9,9 милијарди динара и позитиван финансијски резултат у виду нето добити у износу од 359,7 милиона динара. Позитивна кретања у реализацији како финансијских прихода тако и расхода у наведеном периоду резултирали су остварењем добити из финансирања у износу од 1,7 милијарди динара. Ово су подаци из Финансијских извештаја и Извештаја о релизацији годишњег програма пословања ЈП „Србијагас“ у периоду 01.01-30.09.2016. који су данас једногласно усвојени на седници Надзорног одбора Србијагаса.
           Предузеће је у претходна три квартала ове године, остварујући позитиван нето финансијски резултат, наставило позитивно кретање у пословању с краја претходне године. Међутим, и даље је присутан проблем отежане наплате потраживања од купаца природног гаса, што је резултирало значајним расходима по основу обезвређења потраживања у износу од 11 милијарди динара са опредељујућим утицајем на исказан износ нето добити.
           Национална гасна компанија, током посматраног периода, наставила је политику сигурности и континуитета у снабдевању потрошача природним гасом, обезбеђујући делатност од општег интереса.
           Седница Надзорног одбора, којој је председавао проф. др Муамер Реџовић, одржана је у просторијама Србијагаса у Мастер центру Новосадског сајма у Новом Саду. Поред чланова НО, присуствовали су јој заменица генералног директора Блаженка Мандић и сви извршни директори ЈП „Србијагас“.

Нови Сад, 31. октобра 2016. године                   Служба за односе с јавношћу и маркетинг