A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Србијагас > Прес центар > Вест

Вести

06.12.2016 |

Надзорни одбор усвојио Предлог Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2017. годину

Саопштење за јавност ЈП "Србијагас", Нови Сад

            Поштујући смернице надлежних министарстава, Надзорни одбор Јавног предузећа „Србијагас“ на седници одржаној 06.12.2016. године у Новом Саду, усвојио је Предлог Програма пословања ЈП „Србијагас“ за 2017. годину, који ће путем Министарства привреде бити достављен Влади Републике Србије, као оснивачу, на сагласност.
           На седници је, такође, разматрана расподела нераспоређене добити ЈП „Србијагас“ са стањем на дан 31.12.2015. године. С тим у вези, Надзорни одбор је донео Одлуку да се укупна нераспоређена добит распоређује за покриће губитака из претходног периода.
           Седници Надзорног одбора председавао је проф. др Муамер Реџовић, председник НО, а поред чланова НО, присуствовали су јој, у име пословодства, заменица генералног директора Блаженка Мандић и извршни директори ЈП „Србијагас“.


Нови Сад, 06.12.2016. године                              Служба за односе с јавношћу и маркетинг