A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Србијагас > Прес центар > Контакти

Контакти

ЈП „СРБИЈАГАС“, Нови Сад
Народног фронта 12, Нови Сад, Србија 21000
+ 381 21 481 2703

Диспечерски центар Нови Сад
+ 381 21 481 1289
+ 381 21 481 1285

Диспечерски центар Београд
+ 381 11 260 4130

Телефони за рекламације потрошача:

Купци – правна лица на средњем и високом притиску
Војводина + 381 21 481 2676
Централна Србија + 381 11 3539 147

Домаћинства и правна лица на ниском притиску
Бачка и Срем + 381 21 4872 941 (правна лица); + 381 21 4872 957 (домаћинства)
Средњи Банат + 381 23 513 619
Северни Банат + 381 230 421 757
Јужни Банат + 381 13 351 208
Централна Србија + 381 11 3539 147; + 381 11 3539 144

Кол центар
0800 021 020 Позиви на овај број су бесплатни

Служба за односе с јавношћу и маркетинг
Народног фронта 12, 21000 Нови Сад
+ 381 11 262 3822
+ 381 21 442 578
+ 381 21 445 934
prmarketing@srbijagas.com