A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Javne nabavke

Javne nabavke

Preuzmite u drugom formatu Excel Štampa

Naziv Javne nabavke
po predmetu
Javne nabavke
po postupku
Rok za
dostavljanje ponuda
Preuzmite
dokumentaciju
Obaveštenja
Kalibracioni gasovi V-D-192-2018-DD Dobra
Otvoren postupak
24.07.2018, 09:30 Download
Usluge odorizacije U-51-2018 Usluge
Otvoren postupak
20.07.2018, 11:00 Download
Ulja i maziva za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-182-2018-GM Dobra
Otvoren postupak
20.07.2018, 10:00 Download
Kombi vozila D-2-1-2018 Dobra
Otvoren postupak
17.07.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.06.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.06.2018.
Izrada zaptivnih prstenova za sedište regulatora D-198-18-BG Dobra
Otvoren postupak
17.07.2018, 09:30 Download
Ulje D-197-18-BG Dobra
Otvoren postupak
17.07.2018, 09:30 Download
Izrada plana zaštite od požara za gasni sistem na teritoriji Šumadijskog okruga U-117-18-BG Usluge
Otvoren postupak
16.07.2018, 10:00 Download
Pasivne protektorske MG anode V-D-218-2018-DM Dobra
Otvoren postupak
13.07.2018, 09:00 Download
LED reflektori V-D-174-2018-TZD Dobra
Otvoren postupak
13.07.2018, 09:00 Download
Električna dizalica do 1 tone V-D-34-2018-DB Dobra
Otvoren postupak
12.07.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.06.2018.
Kuglaste gasne slavine D-33-V-2018-BJ Dobra
Otvoren postupak
11.07.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.06.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 20.06.2018.
Završetak priključka na elektro mrežu V-R-5-2018-DM Radovi
Otvoren postupak
11.07.2018, 09:00 Download
Ulje za aktuatore sekcijskih ventila V-D-182-1-2018-TZD Dobra
Otvoren postupak
11.07.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 20.06.2018.
Održavanje servera (mail, web) U-31-2018-SN Usluge
Otvoren postupak
10.07.2018, 10:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila područje Zrenjanin i Pančevo V-U-2-2-2018-GM; Tri partije Usluge
Otvoren postupak
09.07.2018, 10:00 Download
Licence-antivirusni program (Kaspersky) D-101-2018-SN Dobra
Otvoren postupak
06.07.2018, 10:00 Download
Računari i računarska oprema D-4-2018-SN Dobra
Otvoren postupak
05.07.2018, 10:00 Download
Spoljna rasveta V-D-231-2018-TZD Dobra
Otvoren postupak
04.07.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.06.2018.
Grejači za gasne hromatografe u EX izvedbi D-216-2018-TA Dobra
Otvoren postupak
29.06.2018, 10:00 Download
Klima komora industrijska V-D-9-2018-MI Dobra
Otvoren postupak
28.06.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.06.2018. Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.06.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 21.06.2018.
Tehnički gasovi V-D-193-2018-DD Dobra
Otvoren postupak
28.06.2018, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.06.2018.
Rezervni delovi za merila proizvodjaca Elster-Intromet D-201-2018-BS Dobra
Otvoren postupak
25.06.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 11.06.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.06.2018.
Putničko vozilo D-1-2018 Dobra
Otvoren postupak
25.06.2018, 10:00 Download
Usluga pranja i čišćenja vozila V-U-4-2018-GM; Dve partije Usluge
Otvoren postupak
25.06.2018, 10:00 Download
Sanacija vodovodne mreže u krugu GRČ Pančevo V-R-15-2018-DM Radovi
Otvoren postupak
25.06.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 04.06.2018.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade tehničke dokumentacije sa svim troškovima K-U-43-2; Prva faza - prva dokvalifikacija Usluge
Kvalifikacioni postupak
18.06.2018, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O PRIZNAVANJU KVALIFIKACIJE 25.12.2017. Postavljeno POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA - prva dokvalifikacija 26.12.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 18.05.2018.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom i vangarantnom roku oblikovanu po partijama U-2-1 Usluge
Otvoren postupak
18.06.2018, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 24.05.2018.
Stručna literatura - časopisi D-225-2018-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
18.06.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.06.2018.
Kontakt centar platforma V-D-13-2018-TZD Dobra
Otvoren postupak
13.06.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.05.2018.
Kancelarijski materijal D-155-1-2018-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
11.06.2018, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.06.2018.
Usluga procene tržišne - fer vrednosti stalne imovine JP Srbijagas Novi Sad sa stanjem na dan 31.12.2017. U-107-V-2018-TE Usluge
Otvoren postupak
07.06.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11.05.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.05.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.05.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.05.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.06.2018.
Finansijska usluga dugoročnog kredita od poslovne banke 1-2018 Usluge
Otvoren postupak
31.05.2018, 09:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 1-6 09.05.2018. Postavljena POJAŠNJENJA 7-10 15.05.2018. Postavljena POJAŠNJENJA 11 i 12 17.05.2018. Postavljena POJAŠNJENJA 13 i 14 21.05.2018. Postavljena POJAŠNJENJA 15,16 i 17 23.05.2018. Postavljena POJAŠNJENJA 18 24.05.2018.
Projekat povezivanja gasovodnih sistema Srbije i Bugarske U-129-2018 Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
29.05.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.05.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 18.05.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 3 21.05.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 4 22.05.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.06.2018.
LYDO anode M-D-224-2018-TB Dobra
Nabavka male vrednosti
21.05.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.06.2018.
Rekonstrukcija udaljenih telemetrijskih stanica UTS V-D-163-2018-MM Dobra
Otvoren postupak
21.05.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.05.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.06.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.06.2018.
Kompatibilni for use toneri D-155-2018-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
18.05.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.04.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.05.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.06.2018.
Obuka i polaganje ispita iz oblasti Zastite od pozara M-U-39-1-2018-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
08.05.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.04.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.06.2018.
Stručno osposobljavanje varioca M-U-39-2018-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
08.05.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.06.2018.
Adaptacija poslovnih prostorija JP Srbijagas V-R-1-2017-DM Radovi
Otvoren postupak
04.05.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.04.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.04.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.04.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.04.2018. Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.04.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.04.2018. Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 23.04.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.05.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.06.2018.
Automatski odorizator V-D-187-2017-DD Dobra
Otvoren postupak
17.04.2018, 09:30 Download
Gasifikacija industrijske zone Sobovica u Cerovcu R-49-2018 Radovi iz oblasti energetike Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
10.04.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.05.2018.
Softver za upravljanje imovinom sa obukom korisnika V-D-199-2017-NM Dobra
Otvoren postupak
09.04.2018, 10:00 Download
Softver opšte namene podrška i obuka V-D-66-2017-MM Dobra
Otvoren postupak
30.03.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.06.2018.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-2018-GM, Tri partije Usluge
Otvoren postupak
23.03.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1,2 I 3 11.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA SVE TRI PARTIJE 24.04.2018.
Tehnička kontrola projekata za projekte za koje građevinsku dozvolu izdaje lokalna samouprava U-35-V-2017-TE Usluge
Otvoren postupak
22.03.2018, 10:00 Download Postavlljena PITANJA I ODGOVORI 22.02.2018. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 18.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 04.05.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.06.2018.
Pribori i alati za strugarsku radionicu V-D-56-2017-DB Dobra
Otvoren postupak
22.03.2018, 09:30 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.05.2018.
Merači protoka gasa V-D-23-4 Dobra
Otvoren postupak
21.03.2018, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.02.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 27.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 01.03.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 05.03.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 09.03.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.03.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 14.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1, 2 I 3 12.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2018.
Zdravstvena usluga obavezni prethodni i periodični pregledi ORJ Beograd U-14-2-PR-2017-TE Radovi iz oblasti energetike Usluge
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
20.03.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.04.2018.
Nabavka PTZ korektora D-24-17-BG Dobra
Otvoren postupak
19.03.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.02.2018.
Radovi na povezivanju GRČ Futog i GMRS Beočin R-63-PR-2017-TE Radovi
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
19.03.2018, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 13.03.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 13.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2018.
Pogonsko gorivo za motorna vozila V-D-131-2018-GM Dobra
Otvoren postupak
16.03.2018, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 12.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.04.2018.
Zaptivni materijal V-D-168-3-2017-DB Dobra
Otvoren postupak
14.03.2018, 09:30 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2018.
Filteri za ugradnju sekcionih merila na GRČ-evima V-D-212-2017-MM Dobra
Otvoren postupak
14.03.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.04.2018.
Rezervni delovi i oprema D-30-17-BG Dobra
Otvoren postupak
12.03.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 27.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.02.2018. Postavljeno PRODUŽENJE ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 28.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 07.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.03.2018.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-111-2017-GM; Okvirni sporazum Dobra
Otvoren postupak
07.03.2018, 11:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 28.02.2018. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 02.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 27.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1. 29.05.2018.
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla U-81 Usluge
Otvoren postupak
07.03.2018, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.05.2018.
Slavine za gasovod V-D-180-2017-DD Dobra
Otvoren postupak
07.03.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 01.03.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.03.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.06.2018.
Filteri za ugradnju sekcionih merila na GRČ-evima V-D-209-2017-MM Dobra
Otvoren postupak
07.03.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 06.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 09.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 22.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.04.2018.
Usluga periodičnog pregleda i ispitivanja elektro opreme i instalacija u EX izvedbi V-U-121-2017-GM Usluge
Otvoren postupak
07.03.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.04.2018.
Telemetrijska oprema V-D-175-2017-DD Dobra
Otvoren postupak
06.03.2018, 09:30 Download
Softver za bekap i skladištenje podataka Veeam backup and replication D-72-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
02.03.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 01.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.04.2018.
Obuka i polaganje iz oblasti zaštite od požara V-U-122-2-2017-DD Usluge
Otvoren postupak
02.03.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Transmiteri pritiska i temperature za ispitnu instalaciju D-34-7-2017-VP Dobra
Otvoren postupak
28.02.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1,2 i 3 12.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 i 5 20.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 6-10 20.02.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2018.
Transmiteri pritiska i temperature za ultrazvučna merila D-151-2017 Dobra
Otvoren postupak
27.02.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 09.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 12.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 19.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 i 5 20.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 6 21.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Nabavka sijalica i rezervnih delova D-141-17-BG Dobra
Otvoren postupak
27.02.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.04.2018.
Rezervni delovi za sigurnosno-regulacionu opremu V-D-127-5-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
27.02.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Ultrazvučna merila D-151-1-2017 Dobra
Otvoren postupak
26.02.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1,2,3,4 09.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 5 13.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 6 13.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 7 i 8 19.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 9 20.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10 i 11 21.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12 23.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Izrada plana zaštite od požara za gasni sistem V-U-122-3-2017-DM Usluge
Otvoren postupak
26.02.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 20.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2018. Postavljenio OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.03.2018.
Tehnički pregled lokacija u Kragujevcu U-114-3-17-BG Usluge
Otvoren postupak
26.02.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.03.2018.
Izrada projektne dokumentacije za stabilni sistem za dojavu požara V-U-48-2017-TZD Usluge
Otvoren postupak
26.02.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.01.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 07.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 09.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 19.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 20.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 5 21.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.03.2018.
Sredstvo za odmašćivanje V-D-112-2-2017-GM Dobra
Otvoren postupak
26.02.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2018.
Materijal i oprema za GMRS Boka V-D-211-2017-MM Dobra
Otvoren postupak
26.02.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 16.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.03.2018.
Izolacione prirubnice V-D-193-1-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
23.02.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 06.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Čelični nosači cevi D-151-2-2017 Dobra
Otvoren postupak
23.02.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Zdravstvena usluga obavezni prethodni i periodični pregledi ORJ Beograd U-14-2-V-2017-TE Usluge
Otvoren postupak
23.02.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 06.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 09.03.2018.
Računari i računarska oprema D-4-26-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
22.02.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.04.2018.
Zdravstvena usluga obavezni prethodni i periodični pregledi ORJ Novi Sad U-14-1-V-2017-TE Usluge
Otvoren postupak
22.02.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.04.2018.
Čelične cevi V-D-181-2017-DD Dobra
Otvoren postupak
22.02.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2018.
Servis i zamena ploče za gasni analizator TESTO 350 XL V-U-15-6-2017-TZD Usluge
Otvoren postupak
22.02.2018, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.01.2018. Postavlena PITANJA I ODGOVORI 30.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.04.2018
Cevni lukovi, prirubnički setovi, prirubnice, T komadi, koncentrični reduciri, navarni komadi, slepe prirubnice, D-213-2017-GK Dobra
Otvoren postupak
21.02.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.04.2018.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme U-9-2017-SN Usluge
Otvoren postupak
20.02.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.04.2018.
Softver specijalne namene, podrška i obuka V-D-67-2017-MM Dobra
Otvoren postupak
19.02.2018, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.01.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.03.2018.
Anode V-D-126-2-2017-NM Dobra
Otvoren postupak
19.02.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 05.03.2018.
Apsorpcioni odorizator D-187-2017-TA Dobra
Otvoren postupak
19.02.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.03.2018.
Gasifikacija - Beograd na vodi R-46-2018 Radovi
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
19.02.2018, 10:00 Download Postavljen OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI 09.02.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.03.2018.
Diskovi za sistem Dell PowerEdge T630 V-D-4-13-2017-DD Dobra
Otvoren postupak
19.02.2018, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 08.02.2018.
Faks aparat M-D-10-2-2017-DB Dobra
Nabavka male vrednosti
19.02.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 28.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.03.2018.
Sanacija gasovoda RG 08-12 Preljina - Gornji Milanovac R-46-17-BG Radovi
Otvoren postupak
19.02.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.03.2018.
Usluga servisiranja aparata za protivpožarnu zaštitu M-U-55-2017-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
19.02.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.03.2018. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 18.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 24.04.2018.
Nabavka univerzalnog spreja i pucvala D-125-3-17-BG Dobra
Otvoren postupak
16.02.2018, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.03.2018.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-6-1-2017-GM, Tri partije Usluge
Otvoren postupak
14.02.2018, 09:00 Download Postavljene ODLUKE ODODELI UGOVORA (za sve tri partije) 26.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (za sve tri partije) 19.03.2018.
Sanacija kancelarija i zgrade službe skladišta i magacina Beograd R-3-2-17-BG Radovi
Otvoren postupak
13.02.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.01.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 01.02.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2018.
Geodetsko snimanje - projekat preparcelacije za MRS Bežanija, KTP za MRS Šuljakovac2 i KTP za RS Bežanija U-43-4 Usluge
Otvoren postupak
09.02.2018, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.03.2018.
Održavanje merne platforme U-137-2017-GK Radovi iz oblasti energetike Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
07.02.2018, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.03.2018.
Etalonski digitalni manometri V-D-29-3-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
05.02.2018, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 29.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.03.2018.
Sigurnosno-regulaciona oprema V-D-127-4-2017-NM Dobra
Otvoren postupak
05.02.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.01.2018.
Usluge fotokopiranja i koričenja V-U-41-2017-MI Usluge
Otvoren postupak
30.01.2018, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 28.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 16.03.2018.
Instrumenti za lociranje podzemnih instalacija V-D-197-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
29.01.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.12.2017. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.03.2018
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla po osnovu učešća u svojstvu ponuđača u postupku javne nabavke prirodnog gasa za 2018. godinu U-66-V-2017-TE Usluge
Otvoren postupak
26.01.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.01.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 05.03.2018.
Ugradnja sistema kontrole pristupa i evidencije R-8-17-BG Radovi
Otvoren postupak
26.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.01.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.02.2018.
Nadzemna oznaka sekcijskog ventila D-174-1-17-BG Dobra
Otvoren postupak
25.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.01.2018. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.01.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.01.2018. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.03.2018.
Skeneri D-4-16 Dobra
Otvoren postupak
24.01.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.02.2018.
Nadogradnja postojećeg „CA UNICENTER“ servera na novu verziju „CA CLIENT AUTOMATION“ D-76-3-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
23.01.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.03.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.03.2018.
Usluge izrade plana detaljne regulacije U-124-1-2017-GK Usluge
Otvoren postupak
22.01.2018, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 26.12.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 17.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.03.2018.
Usluge prevođenja U-28-2017-VP Usluge
Nabavka male vrednosti
22.01.2018, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.01.2018. Postvljena PITANJA I ODGOVORI 10.01.2018. Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 23.02.2018.
Univerzalni katanci i cilindri D-173-1-17-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
22.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.01.2018. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2018.
Hidraulično ulje za aktuatore HD-22 D-112-1 Dobra
Otvoren postupak
18.01.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 08.02.2018.
Nadogradnja postojecih licenci za programski paket „PowerBuilder“ D-108-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
18.01.2018, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2018.
Anti korozivna zaštita M-R-34-1-2017-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
17.01.2018, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.01.2018.
Skener ADF Flatbed Duplex V-D-4-21-2017-DM Dobra
Otvoren postupak
12.01.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.02.2018.
Demontaža postojeće stolarije, izrada i montaža rolo vrata i prozora V-R-3-2017-DM Radovi
Otvoren postupak
11.01.2018, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.03.2018.
Regulaciona oprema V-D-30-3-2017-TZD Dobra
Otvoren postupak
10.01.2018, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2018.
Potrošni materijal za radionice (Zaptivači) D-125-2-17-BG Dobra
Otvoren postupak
09.01.2018, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.12.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2018.
Pneumatici za vozila V-D-113-2017-GM; Okvirni sporazum Dobra
Otvoren postupak
28.12.2017, 09:30 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 22.12.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 17.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 02.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU II 12.04.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU III 29.05.2018.
Angažovanje trećih lica za građevinske i fizičke poslove na sanaciji gasovoda oblikovana po partijama P-U-82 Radovi iz oblasti energetike Usluge
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
27.12.2017, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.11.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 03.01.2018.
Potrošni materijal za radionice D-124-1-17-BG Dobra
Otvoren postupak
27.12.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2018.
Remont hidrauličnog agregata U-15-1-17-BG Usluge
Otvoren postupak
27.12.2017, 09:30 Download
Finansijska usluga kratkoročnog kredita od poslovne banke 2-2017 Usluge
Otvoren postupak
27.12.2017, 09:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 19.12.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 2 20.12.2017.
Stručna literatura - časopisi D-155-3-2017-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
25.12.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.12.2017. Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partje 1,3 i 5 Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2 25.01.2018.
Potrošni materijal za radionice D-125-17-BG Dobra
Otvoren postupak
25.12.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 07.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.01.2018.
Cilindar sa klipom i manzetnama za kompresor Idro Meccanica D-140-2017-BS Dobra
Otvoren postupak
22.12.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 srb/eng 30.11.2017. Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE srb/eng 07.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.02.2018.
Štampač i multifunkcionalni uređaji V-D-4-10-2017-TZD Dobra
Otvoren postupak
22.12.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.01.2018.
Analitička jedinica za ABB NGC8206 procesni gasni hromatograf V-D-133-2017-MM Dobra
Otvoren postupak
22.12.2017, 09:00 Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.01.2018.
Računar Note Book V-D-4-7-2017-DB Dobra
Otvoren postupak
21.12.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.01.2018.
Potrošni materijal za radionice (Odmašćivač) D-125-1-17-BG Dobra
Otvoren postupak
21.12.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.12.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2018.
Skeneri za računare V-D-4-13-2017-DM Dobra
Otvoren postupak
21.12.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.01.2018.
Nabavka kompleta rucnog alata D-34-5-17-BG Dobra
Otvoren postupak
19.12.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.03.2018.
Rotacioni merači protoka gasa V-D-23-3 Dobra
Otvoren postupak
18.12.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.01.2018.
Remont potapajuće pumpe Elektrokovina 5,5 kW U-15-2-17-BG Usluge
Otvoren postupak
18.12.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.01.2018.
Električna energija V-D-158-2017-MM; Dve partije Dobra
Otvoren postupak
14.12.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 22.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1 I 2 04.01.2018.
Sanacija pristupnog puta na GMRS „Šabac" V-R-39 Radovi
Otvoren postupak
11.12.2017, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.12.2017.
Prohromske cevi M-D-172-2017-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
11.12.2017, 10:00 Download
Grejači za procesne gasne hromatografe u Ex izvedbi V-D-163-2017-DM Dobra
Otvoren postupak
11.12.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.01.2018.
Nadogradnja postojećeg softverskog rešenja za elektronsko bankarstvo D-76-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
08.12.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.01.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.01.2018.
Blok zapisnik U-27-5-17-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
08.12.2017, 09:30 Download
Tehnički pregled i registracija službenih vozila V-U-5-2017-GM Usluge
Otvoren postupak
06.12.2017, 11:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.01.2018.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-6-2017-GM; Dve partije Usluge
Otvoren postupak
06.12.2017, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1. I 2. 22.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 1 i 2 11.01.2018.
Kancelarijski nameštaj M-D-144-4-2017-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
04.12.2017, 10:00 Download
Ulje za kompresore i motore kompresora V-D-112-2017-GM Radovi iz oblasti energetike Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
01.12.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.01.2018.
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-26-2017-VP Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
30.11.2017, 12:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.12.2017.
Radovi na održavanju pristupnih puteva do gasovodnih objekata GMRS Bežanija V-R-37 Radovi
Otvoren postupak
30.11.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.11.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 11.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.12.2017.
Stručna literatura - časopisi D-155-2-2017-ŽŠ Radovi iz oblasti energetike Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
30.11.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2017.
Računarska oprema D-4-6-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
27.11.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2017.
Baterije za elektronske korektore D-17-4-2017-TA Dobra
Otvoren postupak
27.11.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.11.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.11.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.11.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.01.2018.
Bušilice i brusilice D-34-6-17-BG Dobra
Otvoren postupak
24.11.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.11.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 17.11.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.12.2017.
Održavanje internet stranice M-U-71-2017-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
22.11.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.11.2017. Postavljena PITANJA i ODGOVORI 16.11.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.01.2018.
Stručna literatura - časopisi D-155-1-2017-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
20.11.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 30.11.2017.
Sigurnosno-regulaciona oprema V-D-127-2-2017-NM Dobra
Otvoren postupak
16.11.2017, 10:00 Download
Klima uređaj D-9-2-17-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
07.11.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.10.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.11.2017.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-143-2017-VP Dobra
Otvoren postupak
06.11.2017, 10:00 Download Postavlje ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.11.2017.
Izrada plana detaljne regulacije V-U-124-2017-MM Usluge
Otvoren postupak
06.11.2017, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.10.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.12.2017.
Elektro aparat za zavarivanje V-D-34-4-2017-TZD Dobra
Otvoren postupak
03.11.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2017.
Traktorska kosačica M-D-11-2017-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
02.11.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.11.2017.
Usluga pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-4-2-2017-GM; Dve partije Usluge
Otvoren postupak
30.10.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA SVE PARTIJE 26.12.2017.
Usluga komisije za tehnički pregled objekata oblikovana po partijama V-U-114 Usluge
Otvoren postupak
30.10.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.10.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 25.10.2017. Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA 1,2 i 3 17.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1,2 i 3 28.11.2017.
Manometri V-D-198-2-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
27.10.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.12.2017.
Oprema i materijal za rekonstrukciju MRS Toplana Zapad u Novom Sadu D-181-2017-GK Dobra
Otvoren postupak
27.10.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.10.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 16.10.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.12.2017.
Antifriz za gasne stanice V-D-159-2017-GM Dobra
Otvoren postupak
26.10.2017, 11:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 28.09.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.12.2017.
Originalni toneri D-156-2-2017-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
23.10.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.09.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 02.10.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.10.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.11.2017
Generalni remont struga U-89-17 Usluge
Nabavka male vrednosti
23.10.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.11.2017.
Angažovanje trećih lica za građevinske i fizičke poslove na sanaciji gasovoda, oblikovana po partijama U-82 Radovi
Otvoren postupak
20.10.2017, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.09.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.10.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 03.10.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 17.10.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 27.10.2017.
Motorna leđna prskalica M-D-11-1-2017-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
20.10.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.11.2017.
Katanci, cilindri brave i ključevi za potrebe zaključavanja čuvanja gasovodnih ovjekata JP Srbijagas M-D-137-2017-TZD Dobra
Nabavka male vrednosti
19.10.2017, 09:30 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.11.2017.
Anti korozivna zaštita M-R-34-2017-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
17.10.2017, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 08.11.2017.
Elektromaterijal D-127-17-BG Dobra
Otvoren postupak
12.10.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2017.
Elektromaterijal D-126-17-BG Dobra
Otvoren postupak
10.10.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2017.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-156-3-2017-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
09.10.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.09.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2017.
Projekat preparcelacije za GMRS Zuce R-15-1-17-BG Radovi
Otvoren postupak
09.10.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.09.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.11.2017.
Savijanje čeličnih cevi za potrebe sanacije nadzemnog dela gasovoda V-R-23-2017-DM Radovi
Otvoren postupak
06.10.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.11.2017.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom i vangarantnom roku po partiji br. 6 V-U-2-4 Usluge
Otvoren postupak
03.10.2017, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 6 25.10.2017.
Nepovratna klapna sa kontra prirubnicama i zavrtnjima M-D-186-1-2017-DM Dobra
Nabavka male vrednosti
02.10.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.10.2017.
Radiografska kontrola zavarnih spojeva U-45-V-2017-TE Usluge
Otvoren postupak
27.09.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.11.2017.
Usluge odorizacije D-13-3-2017 Usluge
Otvoren postupak
20.09.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.10.2017.
Putničko vozilo D-1-2017 Dobra
Otvoren postupak
18.09.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.09.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 07.09.2017.
Rezervni delovi za merila D-130-1-2017-VP Dobra
Otvoren postupak
18.09.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.08.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.10.2017.
Filterska grupa na GMRS Avala - filter gasa i slavine; 42514320 - gasni filteri R-52-17 Radovi
Nabavka male vrednosti
18.09.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 11.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 11.09.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.10.2017. Postvaljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.10.2017.
Nadogradnja i podrška postojećih licenci (USP) za programski paket Appeon D-84-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
12.09.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2017.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje GMRS Bač K-U-43-1; Druga faza Usluge
Kvalifikacioni postupak
12.09.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.10.2017
Adobe Acrobat V-D-102-2017-NM Dobra
Otvoren postupak
11.09.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.09.2017.
Pretvarač strujnog signala u pneumatski (i/p pretvarač) i krajnji prekidač za blok ventile u EX zaštiti V-D-17-3-2017-NM Dobra
Otvoren postupak
11.09.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.09.2017.
Računarska oprema D-4-4-2017-VP Dobra
Otvoren postupak
08.09.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.10.2017.
Kotlovi za grejanje na gas M-D-51-2017-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
07.09.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.10.2017.
Tehnički gasovi M-D-147-2017-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
06.09.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.11.2017.
Nabavka finansijskih usluga kratkoročnog kredita od poslovne banke br. 1-2017 Usluge
Otvoren postupak
05.09.2017, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1 15.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 15.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 15.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 4 17.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 5 17.08.2017. Postavljeno IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 6,7 I 8 18.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 9, 10 I 11 21.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12,13 I 14 24.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15 25.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16 28.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17 29.08.2017.
Usluga procene rizika na radnom mestu M-U-118-2017-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
04.09.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2017.
Uložak filtera, D-174-17-BG Dobra
Otvoren postupak
31.08.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.07.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 24.07.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.11.2017.
Kalibracioni gasovi M-D-146-2017-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
31.08.2017, 09:30 Download Postavljeno IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.08.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.10.2017.
Računari i računarska oprema, D-4-3-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
29.08.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 25.08.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.10.2017.
Microsoft excel expert obuka i ispit U-12-17-BG Usluge
Otvoren postupak
28.08.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.09.2017.
Alat, D-34-3-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
24.08.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.08.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 07.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 11.08.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.10.2017.
Servis i kalibracija detektora gasa U-60-1-17-BG Usluge
Otvoren postupak
24.08.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.09.2017.
Aktuarske usluge za izradu finansijskih izveštaja JP Srbijagas-a za 2017 god. M-U-58-2017-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
22.08.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2017.
Održavanje SCADA sistema za nadzor i upravljanje gasovodnog i transportnog sistema JP Srbijagas Novi Sad U-128-2017-SN Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
22.08.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2017.
Digitalni multimetar D-29-17-BG Dobra
Otvoren postupak
22.08.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.09.2017.
Baterije za elektronske korektore 88 V-D-17-2-2017-TZD Dobra
Otvoren postupak
21.08.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.07.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.07.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.09.2017.
Kontaktni diferencijalni manometri u Ex zaštiti V-D-17-1-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
18.08.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 27.07.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 03.08.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 09.08.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.10.2017.
Remont cirkulacionih pumpi V-U-87 Usluge
Otvoren postupak
11.08.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.07.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.07.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.07.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.08.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.10.2017.
Nepovratne klapne sa kontra prirubnicama i zavrtnjima M-D-186-2017-DM Dobra
Nabavka male vrednosti
10.08.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 24.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.08.2017.
Komplet bravarskog alata D-34-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
03.08.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.10.2017.
Revizija finansijskih izveštaja V-U-57-2017-MI Usluge
Otvoren postupak
31.07.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.07.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.07.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.09.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.09.2017.
Teretna vozila na CNG D-2-2017 Dobra
Otvoren postupak
31.07.2017, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.10.2017.
Terenska vozila D-2-1-2017 Dobra
Otvoren postupak
31.07.2017, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.10.2017.
Pogonsko gorivo za motorna vozila V-D-115-2017-GM Dobra
Otvoren postupak
31.07.2017, 09:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 21.07.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 2 25.07.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 3 28.07.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2017.
Zaštita od požara, obuka i polaganje M-U-12-2017-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
25.07.2017, 09:00 Download Postavljen ODGOVOR NA PITANJE 14.07.2017. Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 06.02.2018. Postavljen ODGOVOR NA PITANJE 20.07.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 29.01.2018.
Periodični pregled i čišćenje kotlovske i dimovodne instalacije M-U-11-2017-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
20.07.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.07.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.10.2017.
Građevinski radovi za potrebe sanacije oštećenja na magistralnim gasovodima JP Srbijagas-a R-25-2017-GK Radovi
Otvoren postupak
17.07.2017, 12:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 22.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.01.2018.
Inteligentno kracovanje gasovoda MG-01 Kikinda-Elemir i RG-08-01 Veliko Orašje-Smederevo U-104-2017-GK Usluge
Otvoren postupak
17.07.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.08.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 13.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 24.10.2017.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-67-2017-SN Usluge
Nabavka male vrednosti
17.07.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.09.2017.
Geodetsko snimanje (dorada postojećeg KTP-a) za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije, sa svim troškovima, za postavljanje visokonaponskog kablovskog voda za napajanje GMRS Milan Vidak u Futogu K-U-43 Druga faza Usluge
Kvalifikacioni postupak
17.07.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.07.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENEJ O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.08.2017.
Cišćenje i ispitivanje rezervoara za gorivo U-100-17-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
10.07.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.07.2017.
Klima uredjaji sa ugradnjom M-D-9-2017-DM Dobra
Nabavka male vrednosti
06.07.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.08.2017.
Štampanje internog glasila Gaspres M-U-27-4-2017-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
04.07.2017, 09:30 Download
Akumulatori za Strujni prenosni agregat V-D-134-2017-TZD Dobra
Otvoren postupak
03.07.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.06.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 20.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 31.07.2017.
Merne ćelije za gasni analizator „TESTO 350XL" sa etaloniranjem uređaja V-D-23-2017 Dobra
Otvoren postupak
27.06.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2017.
Potrošni materijal za radionice D-124-17-BG Dobra
Otvoren postupak
27.06.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 24.07.2017.
Etalonski manometri V-D-198-2017-MI Dobra
Otvoren postupak
26.06.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.08.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila V-U-2-3-2017-GM; Deset partija Usluge
Otvoren postupak
26.06.2017, 09:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.06.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 21.06.2017. Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA SVE PARTIJE 25.08.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA (ZA SVE PARTIJE) 15.09.2017.
Zdravstvena usluga - specijalistički pregledi za žene U-14-M-2017-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
23.06.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.07.2017.
Računari i računarska oprema D-4-1-2017-SN Dobra
Otvoren postupak
20.06.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.11.2017.
Kancelarijski materijal D-156-1-2017-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
16.06.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.07.2017.
Izolacioni komadi i prirubnice D-139-2017-GK Dobra
Otvoren postupak
14.06.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.07.2017.
Redovno i vanredno održavanje kompresora u Batajnici U-102-2017-VP Usluge
Otvoren postupak
14.06.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.06.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.06.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila - područje Zrenjanin V-U-2-2-2017-GM, dve partije Usluge
Otvoren postupak
12.06.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA OBE PARTIJE 12.07.2017.
Smeštaj radnika V-U-115-2017-MM, Partije Usluge
Otvoren postupak
08.06.2017, 09:00 Download Postavljeni ODGOVORI NA PITANJA 05.06.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA PARTIJU 1 I ODLUKE O OBUSTAVI POSTUPAKA ZA PARTIJE 2,3,4,5,6,7,8 I 9 29.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.07.2017.
Usluge održavanja i servisiranja motornih vozila u garantnom roku oblikovanu po partijama V-U-2-1 Usluge
Otvoren postupak
07.06.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 2 09.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 3 17.05.2017. Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA PO PARTIJAMA 1,2,3,4,5,7,8,9 I 10 I OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA PO PARTIJI 6 28.06.2017. Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 1,2,3,4, I 5 Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 9 13.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.07.2017.
Tehničko obezbedjenje na gmrs Železnik, D-8-17-BG Dobra
Otvoren postupak
07.06.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 03.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.05.2017. Postavljena PROMENA ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 25.05.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.05.2017.
Usluge odorizacije U-13-2017 Usluge
Otvoren postupak
05.06.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 24.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.06.2017.
Usluga pranja i čišćenja vozila V-U-4-2017-GM, Dve partije Usluge
Otvoren postupak
02.06.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA OBE PARTIJE 15.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 1 I 2 30.06.2017.
Računari D-4-17-BG Dobra
Otvoren postupak
16.05.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.05.2017.
Reciklirani toneri D-156-2017-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
10.05.2017, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.04.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.06.2017.
Stručna literatura - časopisi D-155-2017-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
13.04.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.05.2017.
Radovi na izgradnji MRS ŠP Šuljkovac Jagodina V-R-69-2016-HT Radovi
Otvoren postupak
12.04.2017, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 13.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.05.2017.
Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2017.godinu na iznos od 41 milion USD u korist "Jugorosgaz" a.d. Beograd, u 10 partija U-75-PR-2016-TE Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
10.04.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI a I b 23.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI c 23.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 23.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 31.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.04.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.04.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.04.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.04.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 05.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 17.05.2017.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-105-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
31.03.2017, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 14.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 14.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 1 14.03.2017. Postavlljeno POJAŠNJENJE 2 17.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 21.03.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 10.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 05.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 1. 09.06.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2. 06.10.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3. 15.12.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 4. 02.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 5 05.04.2018.
Dobra za opremanje poslovnog prostora na Bul. oslobodjenja br. 5 D-173-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
30.03.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 10.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 18.05.2017.
Sredstva za odrzavanje higijene radnog prostora V-D-155-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
30.03.2017, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 19.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 11.05.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU PO OKVIRNOM SPORAZUMU 03.07.2017.
Održavanje servera (mail, web) U-11-2016-SN Usluge
Otvoren postupak
23.03.2017, 10:00 Download
Serveri V-D-3-6-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
22.03.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.03.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 13.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA ZA SVE PARTIJE 25.04.2017
Pneumatici za vozila V-D-107-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
10.03.2017, 12:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 21.02.2017. Postavljeno POJAŠNJENJE 1 24.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 24.02.2017. Postavljeno POJASNJENJE 2 02.03.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 3 03.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 2 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU OKVIRNOG SPORAZUMA 04.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 26.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU I 28.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU II 21.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU III 16.10.2017.
Softver za upravljanje imovinom sa obukom korisnika V-D-63-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
10.03.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 17.02.2017. Postavljena IZMENA ROKA ZA PODNOSENJE PONUDA 27.02.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 07.03.2017.
Ulja i maziva za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-109-2-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
10.03.2017, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE 1 13.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 14.02.2017. Postavljena POJAŠNJENJE 2 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU AKTIVNOG SPORAZUMA 04.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM OKVIRNOM SPORAZUMU 26.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 17.11.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3 02.02.2018. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 4 05.04.2018.
Dobra za opremanje poslovnog prostora u Novom Sadu D-173-1-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
09.03.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.04.2017.
Katodna zaštita gasovodnog sistema V-D-56-2016-MM, Partije Dobra
Otvoren postupak
08.03.2017, 09:00 Download Postavljeni ODGOVORI NA PITANJA 02.03.2017. Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 i 2 23.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1 I 2 28.04.2017.
Nabavka materijala - DGM - Čelični prelaz preko mosta R-55-16-BG Radovi
Otvoren postupak
06.03.2017, 09:30 Download
Rezervisana javna nabavka; Lična zaštitna sredstva-odeca i obuca V-D-111-3-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
03.03.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.04.2017.
Računarska oprema V-D-173-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
02.03.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.04.2017.
Sanacija centralnog magacina u Beogradu V-R-15-2016 Radovi
Otvoren postupak
02.03.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 22.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.04.2017.
Računarska oprema D-3-6-2016-VP Dobra
Otvoren postupak
27.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.03.2017.
Servis i pregled PPZ sistema M-U-58-2016-NM Usluge
Nabavka male vrednosti
27.02.2017, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA ZA PARTIJE 1 I 2 22.03.2017.
Adaptacija kancelarijskog prostora V-R-2-2016-MM Radovi
Otvoren postupak
27.02.2017, 09:00 Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.01.2017. Postavljeni ODGOVORI NA PITANJA 02.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.03.2017.
Usluge projektovanja V-U-43-1-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
24.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.03.2017.
Računari i računarska oprema D-3-9-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
24.02.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 01.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 03.02.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 03.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.03.2017.
Kompresor za vazduh V-D-43-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
24.02.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.02.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 14.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.07.2017.
Rezervni delovi za merila D-128-11-2016-VP Dobra
Otvoren postupak
23.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.03.2017.
Štampač V-D-3-10-2016-BG Dobra
Otvoren postupak
23.02.2017, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POGREŠNO POSTAVLJENOM DOKUMENTU 07.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.03.2017.
Štampač V-D-3-16-BG Dobra
Otvoren postupak
23.02.2017, 09:30 Download
Softver hidraulični proračun D-72-2016 Dobra
Otvoren postupak
22.02.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.02.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 20.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.03.2017.
Održavanje telefonske centrale U-39-a-16-BG Usluge
Otvoren postupak
22.02.2017, 09:30 Download
Nadogradnja postojeće licence za Sybase SQL Anywhere servera sa jednogodišnjom podrškom D-87-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
20.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.03.2017.
PE fitinzi D-147-2-16-BG Dobra
Otvoren postupak
20.02.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2017.
Nabavka materijala, izrada i montaža termoizolacije U-107-16-BG Usluge
Otvoren postupak
20.02.2017, 09:30 Download
Program za izradu detalja armiranja V-D-79-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
20.02.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.04.2017.
Baterije V-D-123-6-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
14.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.03.2017.
Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal V-D-123-9-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
13.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.03.2017.
Specijalni i univerzalni alati - laserski daljinomeri 5 komada D-38-6-2016-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
10.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2017.
Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal V-D-123-5-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
10.02.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 14.03.2017.
Održavanje kanalizacione mreže U-100-16-BG Usluge
Otvoren postupak
10.02.2017, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 30.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2017.
Rekonstrukcija GMRS Radinac V-R-37-2016 Radovi
Otvoren postupak
09.02.2017, 10:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 19.01.2017. Postavljena POJAŠNJENJA 23.01.2017. Postavljena POJAŠNJENJA 25.01.2017. Postavljena POJASNJENJA 31.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.03.2017.
Održavanje merne platforme U-113-2016-GK Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
06.02.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.03.2017.
Polietilenski PE fiting V-D-147-1 Dobra
Otvoren postupak
06.02.2017, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.03.2017.
Istražni radovi neophodni za izradu projektno tehničke dokumentacije za potrebe povezivanja gasovodnih sistema Bugarske i Srbije R-24-2016 Radovi
Otvoren postupak
06.02.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.01.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 1,2,3 30.01.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZASTITU PRAVA 01.02.2017.
Gume za čistače cevi D-165-16-BG Dobra
Otvoren postupak
05.02.2017, 10:00 Download
Sanacija krovne konstrukcije V-R-14-2016-MM Radovi
Otvoren postupak
03.02.2017, 09:00 Download Postavljene IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.01.2017. Postavljana PITANJA I ODGOVORI 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.03.2017.
MRS „Rekovac 1" u Rekovcu, mašinski, građevinski i elektro radovi V-R-70 Radovi
Otvoren postupak
31.01.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.01.2017. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.01.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 25.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.02.2017.
Merila sa mehovima V-D-25-5-2016 Dobra
Otvoren postupak
31.01.2017, 10:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 24.01.2017. Postavljena POJAŠNJENJA 27.01.2017. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 03.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JAVNE NABAVKE 14.02.2017.
Uklanjanje drveća i šiblja iznad gasovoda R-10-16-BG Radovi
Otvoren postupak
31.01.2017, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 18.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.03.2017.
Inteligentno kracovanje gasovoda Horgoš-Bečej, Horgoš-Senta i Gospođinci-Banatski Dvor U-23-1-2016-GK Usluge
Otvoren postupak
30.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.02.2017.
Proširenje (upgrade) postojećih licenci za Sybase PowerDesigner Enterprice Architect (Concurrent sessions) D-73-1-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.03.2017.
Čistači sa elastičnim žicama D-40-2016 Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.02.2017.
Rekonstrukcija GMRS Železnik u Beogradu R-44-V-2016-TE Radovi
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.03.2017.
Uređaj za lokaciju cevi D-172-3-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2017.
PE ventili D-147-16-BG Dobra
Otvoren postupak
30.01.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2017.
Kancelarijske fotelje D-140-16-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
30.01.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.02.2017.
Antikorozivna zaštita gasovoda pod pritiskom na gasovodnom mostu Smederevo-Kovin, ukupne dužine 4.100m (površine cevi 0,705m2/m1) R-25-16-BG Radovi
Otvoren postupak
27.01.2017, 09:30 Download
Poliuretanske gume za čistače V-D-39-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
26.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA 03.03.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.07.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2017.
Cevi, bakarne cevi u koturu V-D-123-7-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
26.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.03.2017.
Merila za merenje sopstvene potrošnje prirodnog gasa u kotlarnicama V-D-25-4-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
25.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.03.2017.
Štampači V-D-3-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
25.01.2017, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.03.2017.
Kancelarijske stolice M-D-140-1-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
24.01.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA I DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 12.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.02.2017.
Sanacija PP sekcionih ventila na DGM niskog pritiska V-R-57-2016 Radovi
Otvoren postupak
23.01.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2017.
Bankarska garancija na iznos od 18 mil. USD u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesecnih obaveza za transpostnu i druge takse u 2017.godini, oblikovan u 3 partije U-70-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
20.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 08.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.02.2017.
Zupčanici za justiranje D-128-9-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
18.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.03.2017.
ADOBE programski paket V-D-88-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
17.01.2017, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 28.02.2017.
Stručna literatura - časopisi D-151-2016-ŽŠ Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
16.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017. Postavljena OBAVESTENJA O ZAKLJUCENIM UGOVORIMA ZA PARTIJE 3 I 4 02.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2 08.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU BR1 13.02.2017.
Kompleti ručnog alata V-D-38-6 Dobra
Otvoren postupak
16.01.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.12.2016. Postavljena IZMANA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 21.12.2016. Postavljena IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 21.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 12.01.2017. Postavlljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.02.2017.
Usisivač D-11-2-2016-TA Dobra
Nabavka male vrednosti
16.01.2017, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.01.2017. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 11.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.02.2017.
Priključak sa holenderom D-122-3-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
13.01.2017, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.02.2017. Postvljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.03.2017.
Izrada pristupnog puta do GMRS "Jagodina 2" V-R-8-2 Radovi
Otvoren postupak
12.01.2017, 10:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017. Postavljenao OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku - područje Zrenjanin V-U-2-5-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
12.01.2017, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA 03.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA PARTIJU 2 27.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU ZA PARTIJU 1 03.03.2017.
Telefonske centrale V-D-16-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
12.01.2017, 09:30 Download
Manometri V-D-34-2-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
11.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.02.2017.
Druga faza kvalifikacionog postupka: Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i povezivanju telemetrije po partijama K-U-98-1 Radovi
Kvalifikacioni postupak
11.01.2017, 10:30 Download Postavljena: ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 24.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 7 KRAGUJEVAC 09.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 1 BEOGRAD 13.03.2017.
Druga faza kvalifikacionog postupka: Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partijama K-R-67-4-1 Radovi
Kvalifikacioni postupak
11.01.2017, 10:30 Download Postavljena: ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA ZA PARTIJE 2,3,4 I 7 24.01.2017. Postavljena OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1 i 6 03.02.2017.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-6-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
11.01.2017, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA 31.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJE 1,2,4 i 5 10.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA PARTIJU 3 21.02.2017.
Periodična EX obuka zaposlenih M-U-12-3-2016-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
11.01.2017, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017.
Svetiljke u Ex izvedbi V-D-48-2-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
10.01.2017, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 20.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 26.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.01.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 25.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 14.02.2017.
Nabavka multifunkcionalnog uređaja D-3-16-BG Dobra
Otvoren postupak
10.01.2017, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 02.02.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O POGREŠNO POSTAVLJENOM DOKUMENTU 03.02.2017. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.02.2017.
Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2017. godinu na iznos od 41 milion u korist "Jugorosgaz" a.d. Beograd U-75-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
09.01.2017, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 20.01.2017.
Rezervni delovi za kotlarnice D-129-16-BG Dobra
Otvoren postupak
09.01.2017, 09:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 27.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.12.2016.
Uložak filtera (čarape) D-113-16-BG Dobra
Otvoren postupak
06.01.2017, 09:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku - područje Kikinda V-U-2-6-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
05.01.2017, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 03.02.2017.
Fiber sajla D-38-8-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
05.01.2017, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2017.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku - područje Novi Sad V-U-2-4-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
05.01.2017, 09:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA (ZA SVE PARTIJE) 23.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017.
"Corel Draw" licence D-89-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
29.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.12.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 10.02.2017.
Kuglicni lezajevi za turbinske merace gasa D-128-10-2016-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
28.12.2016, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.02.2017.
Geodetsko snimanje U-49-2-16-BG Usluge
Otvoren postupak
28.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.12.2016.
Prirubnice sa grlom i prirubnicki spojevi D-122-16-BG Dobra
Otvoren postupak
28.12.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017.
Alat D-138-2-16-BG Dobra
Otvoren postupak
27.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 05.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 23.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2017.
Rezervni delovi za merila V-D-128-8-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2017.
Antifriz za gasne stanice V-D-109-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 11:00 Download Postavljene DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 1 21.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 31.01.2017.
Rezervni delovi za gasne hromatografe D-133-2016-VP Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.01.2017.
Dvostepeni regulatori pritiska u KMRS D-36-2016 Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.02.2017.
Аlat D-38-16-BG Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 14.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2017.
Visokonaponski aparat za merenje hidroizolacije čeličnih cevovoda V-D-172-1-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
26.12.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.01.2017.
Programski paket „Map Info Pro" D-66-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
23.12.2016, 10:00 Download Postavljana PITANJA I ODGOVORI 25.11.2016. Postavljeno IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 25.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.01.2017.
Rezervni delovi za Daniel procesne gasne hromatografe D-131-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
23.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2017.
Kotlovi za grejanje na gas M-D-52-2-2016-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
23.12.2016, 09:30 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 15.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.01.2017.
Sprovođenje II faze kvalifikacionog postupka za: Sanacija betonskih oslonaca kracerskih kutija na GRČ Šabac K-R-12 Radovi
Kvalifikacioni postupak
22.12.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJJUČENOM UGOVORU 25.01.2017.
„AUTO CAD“ Licence D-74-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
22.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 19.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 01.02.2016.
Projektor D-5-3-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
22.12.2016, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 13.12.2016. Postavljanoa ODLUKA O DODELI UGOVORA 17.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2017.
Klima uredjaji sa ugradnjom M-D-9-3-2016-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
22.12.2016, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 04.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.01.2017.
Rezervni delovi i redovan servis mašina za bušenje toplih priključaka D-136-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
21.12.2016, 11:00 Download Postavljena IZMENA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA 24.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Prosirenje broja licenci za modul EFM Exporter „Top Server“-а Merne platforme za citanje arhiva D-95-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
21.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 13.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2017.
Nabavka kotlova D-52-16-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
21.12.2016, 09:00 Download Postavljena DOPUNA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 09.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.01.2017.
Kablovi V-D-124-2-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
19.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016.
SSL sertifikat za domene D-73-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
19.12.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.01.2017.
Tehnička kontrola projekata U-40-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
16.12.2016, 10:00 Download Postavljeno IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Kancelarijske stolice M-D-140-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
16.12.2016, 10:00 Download
Zatvarači kracerskih kutija 16", 14", 30" D-41-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
14.12.2016, 11:00 Download Postavljene IMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2017.
Radiografska kontrola zavarnih spojeva U-51-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
14.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Alat D-38-4-16-BG Dobra
Otvoren postupak
13.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 22.12.2016.
Finansijska usluga - izdavanja bankarske garancije za dobro izvršenje posla po osnovu učešća u svojstvu ponuđača u postupku javne nabavke prirodnog gasa U-77-V-2016-TE Usluge
Otvoren postupak
12.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 06.12.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 06.12.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 08.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2016.
Instrumenti za ispitivanje električnih instalacija D-172-2016-ŽŠ Dobra
Otvoren postupak
12.12.2016, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 17.11.2016. Postavljana PITANJA I ODGOVORI 17.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 06.01.2017.
Angažovanje građevinske oprative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partijama K-R-67-4 Radovi
Kvalifikacioni postupak
09.12.2016, 10:30 Download Postavljena DVA OBAVEŠTENJA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.12.2016.
Angažovanje građevinske oprative na hitnoj sanaciji gasovoda i povezivanju telemetrije po partijama K-U-98 Radovi
Kvalifikacioni postupak
09.12.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.01.2017.
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla V-U-95-2016 Usluge
Otvoren postupak
08.12.2016, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.10.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.11.2016. Postavljene DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENA 16.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 16.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 22.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 22.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.12.2016.
Zdravstvena usluga – lekarski pregledi zaposlenih radnika U-15-M-2-2016-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
08.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.12.2016.
Inteligentno kracovanje gasovoda Batajnica- Beli Potok i Beli Potok-Veliko Orašje U-23-2016-GK Usluge
Otvoren postupak
07.12.2016, 11:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 16.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 21.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.12.2016.
Elektromaterijal D-156-1-16-BG Dobra
Otvoren postupak
06.12.2016, 10:00 Download
Usluge održavanja uređaja za besprekidni sistem napajanja V-U-101-2016 Usluge
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.12.2016. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU 20.12.2016.
Rezervni delovi i oprema D-125-16-BG Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 02.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 1 21.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA 21.11.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2 21.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2016.
Električna energija za potrebe Srbijagasa u 2017. godini V-D-154-2016 Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.01.2017.
Kamion nosivosti min. 3t D-2-2016 Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download
Usisivac D-11-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
05.12.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 28.11.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 30.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.12.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 27.12.2016.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila V-U-5-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
05.12.2016, 09:00 Download Postavljena POJAŠNJENJA 01.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.01.2017.
Usluge projektovanja V-U-43-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
02.12.2016, 11:00 Download Postavljeno PITANJA I ODGOVORI 24.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.12.2016.
Fotokopir aparati D-4-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
02.12.2016, 10:00 Download Postavljeno PITANJA I ODGOVORI 17.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.01.2017.
Čistači - kraceri V-D-38-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
02.12.2016, 09:00 Download Postavljeno ODGOVORI NA PITANJA 07.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 19.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.01.2017.
Rezervni delovi za održavanje uzemljenja i izjednačenja potencijala i održavanje relejne opreme D-159-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
01.12.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2017.
Kategorizacija i klasifikacija otpada V-U-56-2016-DD Usluge
Otvoren postupak
30.11.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.01.2017.
Elektromaterijal D-139-16-BG Dobra
Otvoren postupak
29.11.2016, 10:00 Download Postavljlena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.11.016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.12.2016.
Finansijka usluga kredita od poslovne banke 2/2016 Usluge
Otvoren postupak
25.11.2016, 09:00 Download Postavljeno IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.11.2016.
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera PrP-D-73-2016-MM Dobra
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
24.11.2016, 10:00 Download Postavljena KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA DOPUNU PONUDA 07.12.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2016.
Kalibracioni gasovi V-D-142-3-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
23.11.2016, 09:30 Download
Tehničko obezbeđenje (sistem video nadzora) gasovodnog mosta na Dunavu kod Smedereva R-25-16-BG Radovi
Otvoren postupak
22.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Kolor fotokopir aparat V-D-4-2-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
22.11.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 05.12.2016.
Elektromaterijal V-D-156-2 Dobra
Otvoren postupak
21.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 08.12.2016.
Usluge prevođenja U-32-2016-VP Usluge
Otvoren postupak
17.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 24.10.2016. Postavljena PITANJA I ODGOVORI 07.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.12.2016.
Uređaji za neprekidno napajanje električnom energijom D-23-3-2016-BS Dobra
Nabavka male vrednosti
17.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 09.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2016.
Košuljica cilindra kompresora D-167-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
16.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.12.2016. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUCENJU UGOVORA 16.12.2016.
Kancelarijske stolice M-D-140-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
15.11.2016, 10:00 Download Postavljeno IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE I JAVNI POZIV 07.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 24.11.2016.
Zdravstvena usluga-lekarski pregledi zaposlenih radnika U-15-M-2016-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
15.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 04.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA Partija1 21.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA Partija 2 21.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU Partija 2 05.12.2016.
Računarska oprema V-D-3-4-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
15.11.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 18.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.12.2016.
Terenska-teretna vozila D-1-1-2016 Dobra
Otvoren postupak
14.11.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Usluga pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-4-1-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
14.11.2016, 10:00 Download Postavljene ODLUKE O DODELI UGOVORA Partija 1 i Partija 2 25.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA OBE PARTIJE 09.12.2016.
Teretno kombi vozilo D-1-2-2016 Dobra
Otvoren postupak
10.11.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Usluge baze podataka Platts i Thomson Reuters U-31-2016-VP Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
09.11.2016, 12:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.11.2016. Postavljana ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.12.2016.
Ulošci filtera za gas D-112-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
09.11.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 29.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.12.2016.
Dostavna vozila na CNG D-1-2016 Dobra
Otvoren postupak
09.11.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.12.2016.
Gume za čistače cevi D-165-16-BG Dobra
Otvoren postupak
08.11.2016, 10:00 Download Postavljena PITANJA I ODGOVORI 29.11.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 03.03.2017.
Potrošni materijal D-123-16-BG Dobra
Otvoren postupak
03.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.11.2016.
Televizor 55 4k HD M-D-5-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
02.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2016.
Zaštitne rukavice i maske D-111-16-BG Dobra
Otvoren postupak
01.11.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.11.2016.
Nabavka plastičnih plombi D-123-1-16-BG Dobra
Otvoren postupak
31.10.2016, 09:30 Download
Industrijske litijumske baterije V-D-128-6-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
27.10.2016, 10:00 Download Postavljen ODGOVOR NA PITANJE 11.10.2016. Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 21.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 31.10.2016.
Razvodni ormani za napajanje i komunikaciju D-21-5-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
26.10.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA 29.11.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2017.
Usluga pregleda i ispitivanja EX opreme V-U-68-2016-MM Usluge
Otvoren postupak
24.10.2016, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 09.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.11.2016.
Finansijka usluga - kredit od poslovne banke 1/2016 Usluge
Otvoren postupak
14.10.2016, 09:00 Download Postavljeno DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 29.09.2016. Postavljeno KORIGOVANA VERZIJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.09.2016. Postavljeno DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 04.10.2016. Postavljeno DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNJENJA 07.10.2016. Postavljeno POJAŠNJENJE I PRILOG POJAŠNJENJU 12.10.2016.
Aktuarske usluge za izradu finansijskih izveštaja JP Srbijagasa za 2016.god. M-U-64-2016-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
10.10.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 21.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.11.2016.
Kablovi,okiten i elektroinstalacioni materijal D-21-6-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
10.10.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 26.09.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 27.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.11.2016.
Orginalni toneri D-153-2-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
07.10.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.10.2016.
Eh razvodne kutije D-21-7-2016 Dobra
Otvoren postupak
05.10.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 06.09.2016.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme U-9-2016-SN Usluge
Otvoren postupak
05.10.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2016.
Računari i računarska oprema D-3-1-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
03.10.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 24.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2016.
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera V-D-73-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
03.10.2016, 09:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 28.09.2016. Postavljena ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 19.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.10.2016.
Uređaj za eksterno napajanje V-D-25-2016 Dobra
Otvoren postupak
29.09.2016, 10:00 Download Postavljeno POJAŠNJENJE U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE ZA JAVNU NABAVKU 15.09.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.11.2016.
Računarska oprema I fotokopir aparat V-D-3-2-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
29.09.2016, 09:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 30.08.2016.
Rezervni delovi za upravljački orman na instalaciji za ispitivanje industrijskih gasomera D-134-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
26.09.2016, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 12.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.10.2016.
Klima uređaji sa ugradnjom M-D-9-1-2016-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
22.09.2016, 09:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 19.09.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 06.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.11.2016.
Periodični pregled i čišćenje kotlovske i dimovodne instalacije V-U-69-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
15.09.2016, 11:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 18.08.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 09.09.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.10.2016.
Papir za fotokopiranje i papir u rolni za ploter D-153-3-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
15.09.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 07.09.2016. Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 26.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2016.
Reciklirani toneri D-153-1-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
09.09.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 02.09.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.09.2016.
Razvodni ormani za napajanje i komunikaciju i prenosni uređaji za konfiguraciju korektora D-21-1-2016-BS Dobra
Otvoren postupak
06.09.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.02016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.08.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 18.08.2016. Postavljno ODLUKA O DODELI UGOVORA 10.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.10.2016.
Ex razvodne kutije V-D-21-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
05.09.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 23.08.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 23.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.10.2016.
Uredjaji za neprekidno napajanje elektricnom energijom M-D-23-2016-NM Dobra
Nabavka male vrednosti
05.09.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA 21.09.2016.
Savijanje cevi V-R-68-2016-DD Radovi
Otvoren postupak
01.09.2016, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 15.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 14.10.2016.
Kablovi,okiten i elektroinstalacioni materijal D-21-V-2016-TE Dobra
Otvoren postupak
31.08.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 12.08.2016. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 22.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2016.
Usluga Izrade plana zastite od pozara za gasni sistem V-U-73-2016-MM Usluge
Otvoren postupak
31.08.2016, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 20.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 10.10.2016.
Antikorozivna zaštita V-R-4-2016-MI Radovi
Otvoren postupak
29.08.2016, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 23.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 06.10.2016.
Specijalni i univerzalni alati – centralizer za cevi lančasti D-38-1-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
29.08.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA 04.10.2016. Postavljano OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.12.2016.
Građevinski radovi na popravci krova V-R-1-2016 Radovi
Otvoren postupak
29.08.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.09.2016.
Baterije za elektronske korektore V-D-128-1-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
29.08.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 02.09.2016.
Održavanje „SCADA“ sistema za nadzor i upravljanje gasovodnog i transportnog sistema JP „Srbijagas“ U-16-2016-SN Usluge
Otvoren postupak
25.08.2016, 10:00 Download Postavljenoi odgovori na pitanja 24.08.2016.
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-110-2016-GM Dobra
Otvoren postupak
25.08.2016, 10:00 Download Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 16.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.10.2016.
Filteri za gas sa izmenljivim uloškom DN250 ANSI 150 D-150-2016-GK Dobra
Otvoren postupak
18.08.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.09.2016.
Revizija finansijskih izveštaja V-U-63-2016-MI Usluge
Otvoren postupak
03.08.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 26.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.09.2016.
Eh razvodne kutije D-21-2016 Dobra
Otvoren postupak
03.08.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.09.2016.
NN kabl PP00 4x16mm² V-D-156-2016-TA Dobra
Otvoren postupak
22.07.2016, 09:00 Download Postavljeno ODLUKA O DZAKLJUČENJU UGOVORA 29.08.2016.
Štampanje internog glasila V-U-78-2016-DD Usluge
Otvoren postupak
19.07.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.08.2016.
Merni umetak za gasomere V-D-128-2016-MM Dobra
Otvoren postupak
15.07.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.08.2016.
Usluge za smeštaj zaposlenih M-U-76-2016-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
13.07.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 16.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 05.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.07.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 07.07.2016.
Pokretna klima M-D-9-2016-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
07.07.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.07.2016.
Impulsni davač V-D-128-1-2016-MI Dobra
Otvoren postupak
04.07.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 02.08.2016.
Tretiranje protiv korova, deratizacija, dezinsekcija I uništavanje korova M-U-1-2016-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
01.07.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.07.2016.
Pneumatski ručni alati- V-D-38-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
30.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 14.07.2016.
Tehnički gasovi V-D-142-2016-DD Dobra
Otvoren postupak
28.06.2016, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 15.07.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila marke AUDI JN broj V-U-2-3-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
27.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.07.2016.
Licence – antivirusni program (Kaspersky) D-86-2016-SN Dobra
Otvoren postupak
24.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 02.08.2016.
Kancelarijski materijal D-153-2016-ZS Dobra
Otvoren postupak
20.06.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.07.2016.
Rezervni delovi za mernu opremu i fiting V-D-128 Dobra
Otvoren postupak
10.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.07.2016.
Alati, brave, ključevi, šarke, spojni elementi, lanci i opruge V-D-123-2016-NM Dobra
Otvoren postupak
10.06.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.08.2016.
Izvođenje građevinskih radova V-R-71-2015 Radovi
Otvoren postupak
31.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.08.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.07.2016.
Usluge odorizacije U-14-2016 Usluge
Otvoren postupak
27.05.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.07.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP Srbijagas u garantnom i vangarantnom roku, za Beograd i OD centre V-U-2-16 Usluge
Otvoren postupak
18.05.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 29.06.2016.
Usluga pranja i čišćenja putničkihi teretnih vozila V-U-4-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
16.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.07.2016.
GMRS - Oprema za priključenje na sistem daljinskog nadzora i upravljanja, oblikovana po partijama V-R-57-15 Radovi
Otvoren postupak
12.05.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.06.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.05.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 09.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 28.04.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 28.04.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 28.04.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila područje Pančevo V-U-2-2-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
12.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.06.2016.
Usluga geodetskog snimanja za potrebe izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju gasne infrastrukture za opremanje radne zone sever IV i rekonstrukciju MRS Toplana Zapad K-U-49 Radovi
Kvalifikacioni postupak
10.05.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 011.07.2016. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 05.05.2016. Postavljeni odgovori na pitanja 05.05.2016.
Stručna literatura časopisi D-151-2016-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
09.05.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.05.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila područje Novi Sad V-U-2-1-2016-GM Usluge
Otvoren postupak
25.04.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.05.2016.
MRS „Rekovac 1“ u Rekovcu, mašinski, građevinski i elektro radovi V-R-64-15 Radovi
Otvoren postupak
12.04.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.05.2016.
PRAĆENjE I KLIPIRANjE ŠTAMPANIH, ELEKTRONSKIH I WEB MEDIJA IZ SRBIJE I REGIONA I INSTALIRANjE SOFTVERA SA ARHIVIRANjEM U-79-2016-SN Usluge
Nabavka male vrednosti
31.03.2016, 10:00 Download Posatavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2016.
Usluge osiguranja V-U-85-2015 Usluge
Otvoren postupak
31.03.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.04.2016.
Merna platforma i oprema za prikupljanje podataka sa korektora V-D-158-15 Dobra
Otvoren postupak
18.03.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.05.2016.
Softver – hidraulični proračun raspoloživog kapaciteta D-53-2015 Dobra
Otvoren postupak
04.03.2016, 10:00 Download
Lična zaštitna oprema - odeća D-81-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
02.03.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.03.2016.
Zamena neispravnih delova i opreme na gasovodnom sistemu V-R-10-2 Radovi
Otvoren postupak
01.03.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Manometri V-D-21-3-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.04.2016.
Lična zaštitna oprema - obuća V-D-81-1-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 11:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.03.2016.
Fotokopir aparati, stampaci i skeneri D-4-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 05.04.2016.
Rezervni delovi i potrošni materijal za održavanje putničkih i teretnih vozila V-D-76-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 2 22.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 3 20.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 4 12.12.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 5 20.01.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 6 01.03.2017. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 7 12.04.2017.
DRUGO AŽURIRANjE LISTE KANDIDATA U PRVOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GEODETSKI RADOVI NA SNIMANjU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANjEM OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
29.02.2016, 10:00 Download
Blokadni ventili D-23-1-2015-VP Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
ULjA I MAZIVA ZA ODRŽAVANjE PUTNIČKIH I TERETNIH VOZILA V-D-79-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
29.02.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 27.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 2 20.09.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 3 23.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 4 20.01.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 5 28.02.2017. Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 6 12.04.2017.
Zdravstvena usluga – specijalistički pregledi za žene U-22-3-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
26.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Programski paket V-D-67-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
25.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.04.2016.
Radionički alat za autoradionice V-D-78-22015-GM Dobra
Otvoren postupak
25.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.04.2016.
Rezervni delovi za mernu opremu i fiting V-D-103-3 Dobra
Otvoren postupak
25.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.03.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila marke IVECO V- U-1-7-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
25.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.04.2016.
Rezervni delovi za telemetriju D-109-3-1-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
24.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.04.2016.
Radovi na fasadi i unutrasnjim zidovima objekta MRS ,,Plinara” - Pančevo V-R-3-1-2015-MM Radovi
Otvoren postupak
24.02.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.04.2016.
Program za izradu predmera, predračuna i analizu cena V-D-60-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
22.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.03.2016.
Maseni merači protoka tipa Koriolis D-159-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
22.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.04.2016.
Programski paket D-58-2015 Dobra
Otvoren postupak
19.02.2016, 10:00 Download
Oprema za telemetriju R-19-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
18.02.2016, 10:00 Download
Oprema i materijal za kompletiranje MRS, oblikovana po partijama V-D-137-15 Dobra
Otvoren postupak
17.02.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.03.2016.
Telekomunikaciona oprema V-D-13-2015 Dobra
Otvoren postupak
17.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 18.03.2016.
Nabavka kompleta rucnog alata D-25-5-15-BG Dobra
Otvoren postupak
17.02.2016, 09:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 10.02.2016.
Video nadzor V-D-8-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
16.02.2016, 09:30 Download Postevljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.03.2016.
Prenosni kalibrator-kontroler pritiska V-D-22-2-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
15.02.2016, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 31.03.2016.
Zamena neispravne opreme PP ventila na gasovodnom sistemu DGM Kragujevac R-10-15-BG Radovi
Otvoren postupak
12.02.2016, 09:30 Download
Redovno i vanredno odrzavanje kompresora u Batajnici R-27-3-2015-VP Radovi
Otvoren postupak
10.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 22,5 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i druge takse u 2016.godini,oblikovana po partijama i to:3 partije od po 7,5 miliona US Usluge
Otvoren postupak
09.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.02.2016.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2016.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana Usluge
Otvoren postupak
08.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.02.2016.
Četvrto ažuriranje liste kandidata u I fazi kvalifikacionog postupka - Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
04.02.2016, 11:00 Download
Elektoromaterijal D-19-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
02.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 10.02.2016.
Stručna literatura časopisi D-139-4-2015-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
01.02.2016, 10:00 Download Postavljena ODLUKA OZAKLJUČENJU UGOVORA 24.02.2016.
Bankarska garancija na iznos od 1 milion USD u korist FGSZ, Natural Gas Transmision Closed by Shares,Siofok, Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2016.god U-100-2-M-2015-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
01.02.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.02.2016.
Merna oprema V-D-20-4 Dobra
Otvoren postupak
29.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 11.03.2016.
Svetiljke za javnu rasvetu i fluo svetiljke V-D-146-5 Dobra
Otvoren postupak
28.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Elektromagnetni ventil sa ugradnjom i podešavanjem V-D-104-2-2015-NM Dobra
Otvoren postupak
28.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 14.03.2016.
Oprema za telemetriju D-11-15-BG Dobra
Otvoren postupak
26.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O IZMENI KONKURSNE DOKUMENTACIJE 15.01.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 15.01.2016.
Geodetsko snimanje stubova i faznih provodnika na ukrštanju sa gasovodnim objektima na trasi MG-05 do PPPPN „Beograd na vodi“ K-U-94-4 Usluge
Kvalifikacioni postupak
25.01.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.02.2016.
Produženje „Miscrosoft“ licenciranja D-156-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
25.01.2016, 10:00 Download
Sredstva za odrzavanje higijene poslovnih prostorija M-D-143-1-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
22.01.2016, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 10.03.2016.
Prohromske loptaste slavine ¼ NP63 V-D-86-2015-TA Dobra
Otvoren postupak
21.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 07.03.2016.
Servisiranje vozila D-1-3-15-BG Usluge
Otvoren postupak
19.01.2016, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 11.12.2015.
Akumulatorski zavrtač - bušilica D-25-3-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
18.01.2016, 10:00 Download
Sanacija krova na manipulativnoj zgradi GRČ Pančevo R-2-2015 Radovi
Otvoren postupak
18.01.2016, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 12.01.2016.
Potrošni materijal D-116-15-BG Dobra
Otvoren postupak
15.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2016.
Rezervni delovi za telemtrijsku opremu D-101-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
15.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 03.03.2016.
Eksterni HDD D-3-15-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
13.01.2016, 10:00 Download
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija U-71-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
12.01.2016, 10:00 Download
Geodetski radovi na formiranju parcele za priključni gasovod i GMRS „Resnik“ u Beogradu K-U-25-2 Radovi
Kvalifikacioni postupak
11.01.2016, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.01.2016.
Nabavka materijala za investiciono i tekuće održavanje na gasovodnom sistemu JP Srbijagas-a V-D-135-2-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
11.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.02.2016.
Rezervni delovi za regulacionu i sigurnosnu opremu proizvođača „Tartarini“ D-100-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
06.01.2016, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.02.2016.
Specijalni i univerzalni alati D-25-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
30.12.2015, 10:00 Download
Kalibrator kontroler pritiska visoke tačnosi sa pripadajućim kontrolnim softverom D-20-8-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
30.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.02.2016.
Trokraki prirubnički ventili sa elektro pogonom i vodećom automatikom D-148-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
28.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.03.2016.
Bankarska garancija na iznos od 1 milion USD u korist FGSZ, Natural Gas Transmision Closed by Shares,Siofok, Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2016.god U-100-M-2015-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
23.12.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2016.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 22,5 miliona USD u u korist FGSZ za placanje mesecnih obaveza za transportnu i druge takse U-99-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
23.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2016.
Finansijska usluga Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2016.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana po p Usluge
Otvoren postupak
21.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.01.2016.
Usluga prevoza materijala U-95-15-BG Usluge
Otvoren postupak
18.12.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.02.2016.
Usluge komisije za tehnički pregled V-U-69 Usluge
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.01.2016.
Turbinska merila D-20-7-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 06.01.2016.
UVOĐENjE INFORMACIONOG SISTEMA IZ OBLASTI BIZNR I ZOP U-60-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download
PNEUMATICI ZA PUTNIČKA I TERETNA VOZILA V-D-77-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
17.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 01.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 17.10.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA VI 09.12.2016.
Nabavka lepkova, zaptivnih smesa i spreja za detekciju D-116-6-15-BG Dobra
Otvoren postupak
17.12.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠETNJE O DODELI UGOVORA 22.01.2016.
Usluga pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-3-2-2015 Usluge
Otvoren postupak
16.12.2015, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 02.02.2016.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-5-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
16.12.2015, 09:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 03.02.2016.
Korektori zapremine gasa V-D-20-5-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
14.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.01.2016.
Procesni analizer sumpora D-20-3-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
14.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Servisiranje opreme koja je ugradjena na GMRS P-D-98-15-BG Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
14.12.2015, 10:00 Download
Finansijska usluga – Bankarska garancija na iznos od 1 mil.USD u korist „FGSZ“ Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2016.godinu U-100-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
11.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 14.12.2015.
Kancelarijski materijal D-141-3-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
10.12.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJEO ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.12.2015.
Usluge fotokopiranja i koricenja U-89-2-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
10.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.03.2016.
Sigurnosna regulaciona oprema D-23-2-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
10.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 25.12.2015.
Nabavka tabli upozorenja i obujmica od PVC-a D-147-15-BG Dobra
Otvoren postupak
09.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 24.12.2015.
Polični regali D-151-15-BG Dobra
Otvoren postupak
08.12.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.11.2015.
Laboratorijski gasni hromatograf D-155-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
07.12.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.03.2016.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad V-U-4-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
07.12.2015, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.01.2016.
Potrošni materijal V-D-116-8 Dobra
Otvoren postupak
07.12.2015, 10:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2015.
Turbinska merila D-128-1-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
07.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 21.01.2016.
Izrada plana detaljne regulacije V-U-92-2015-MM Usluge
Otvoren postupak
07.12.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 08.01.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku- područje Novi Sad V-U-1-6-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
04.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVESTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 13.101.2016.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku- područje Kikinda V-U-1-5-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
02.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 13.01.2016.
Uklanjanje drveća i šiblja iznad gasovoda R-25-15-BG Radovi
Otvoren postupak
02.12.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 04.01.2016.
Novogodišnji paketići M-D-140-2015-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
01.12.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 06.01.2015.
Specijalni i univerzalni alati D-25-2-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
30.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU 21.12.2015.
Održavanje i servisiranje motornih vozila u vangarantnom roku- područje Zrenjanin V-U-1-4-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
30.11.2015, 10:00 Download Postevljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 13.01.2016.
Servis i baždarenje detektora gasa „Swerin“ U-56-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
27.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.12.2015.
Mrežna oprema 2 V-D-152-1-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
26.11.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.02.2016.
Serverska oprema D-3-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
24.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.12.2015.
Obuka i izdavanje atesta za zavarivanje U-121-2015-GK Usluge
Nabavka male vrednosti
23.11.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.12.2015.
Potrošni materijal za radionice D-116-15-BG Dobra
Otvoren postupak
23.11.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 04.11.2015.
PTZ korektori sa spoljasnjim napajanjem i integrisanim logovima i komunikacionim portom na L3VPN mrezu U-128-3-2015-BS Dobra
Otvoren postupak
23.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA 28.12.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 15.12.2015.
Papir za fotokopiranje i papir za ploter u rolni D-141-2-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
20.11.2015, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA 10.12.2015.
Gasomeri sa rotacionim klipovima V-D-128-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
16.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTIUPRAVA PONUĐAČA 04.07.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 24.06.2016. Postavljenoa ODLUKA O IZMENI ODLUKE O DODELI UGOVORA 11.12.2015. Postavljeno ODLUKA O DODELI UGOVORA 07.11.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.12.2016.
Usluga pregleda uređaja i boca na vozilima TNG-KPG M-U-6-2015-GM. Usluge
Nabavka male vrednosti
16.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 15.12.2015.
Finansijska usluga kredita od poslovne banke 01-01-5281-2015 Usluge
Otvoren postupak
16.11.2015, 09:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 04.11.2015.
Obnova licenci i održavanje sistema za „d.velop DMS“ softver i prateće module D-54-1-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
12.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 10.12.2015.
Antifriz za stanice V-D-97-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
11.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.12.2015.
Zagrejač gasa V-D-104-1-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
11.11.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.12.2015.
Geodetske usluge V-U-90-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
10.11.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.07.2016.
Usluge revizije trafostanica R-38-1-2015 Usluge
Otvoren postupak
09.11.2015, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 12.10.2015.
Elaborat o proveri uticaja dalekovoda na planirani gasovod od MG 05 do podrucja PPPPN ,,Beograd na vodi" U-94-2-15-BG Usluge
Otvoren postupak
09.11.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 09.12.0215.
Usluga baze podataka Platts & Thomson Reuters U-82-2015-VP Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
05.11.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 11.10.2015.
Instrumenti za lociranje podzemnih instalaciija D-17-1-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.12.2015.
Nabavka električne energije za 2016.godinu V-D-142-2015 Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 14.12.2015.
Rezervni delovi za telemetriju D-109-3-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 07.12.2015.
Oprema za SCADA sistem D-109-15-BG Dobra
Otvoren postupak
02.11.2015, 09:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.11.2015.
Popravka i remont agregata za rezervno napajanje elektricnom energijom M-U-120-2015-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
02.11.2015, 09:00 Download Postavljeno OBVAEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.12.2015.
Izrada tehnicke kontrole projekta inzenjersko-geoloskih istrazivanja terena za PPPPN ,,Beograd na vodi" U-94-3-15-BG Usluge
Otvoren postupak
30.10.2015, 10:30 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 30.11.2015.
Klima uređaj D-9-4-2015-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
30.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POTPISANOM UGOVORU 04.01.2016.
Gradjevinski radovi na izgradnji novih prikljucaka u Batocini i Markovcu R-67-1-15-BG Radovi
Otvoren postupak
28.10.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 09.12.2015.
Niple, spojnice i zavarni komadi V-D-116-3-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
28.10.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.12.2015.
Računarska oprema V-D-3-1-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
27.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.12.2015.
Gasomeri sa rotacionim klipovima V-D-20-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
26.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBVAEŠTENJE O DODELI UGOVORA 31.05.2016. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.12.2015.
Nabavka i postavljanje klima uređaja M-D-9-5-2015-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
26.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.11.2015.
Servis i održavanje PPZ U-55-15-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
26.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 17.12.2015.
Mrežna oprema V-D-152-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
23.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 24.11.2015.
Elektromagnetni ventili V-D-104-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
21.10.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.12.2015.
Elektromaterijal D-146-15-BG Dobra
Otvoren postupak
20.10.2015, 10:00 Download
Anode D-31-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
15.10.2015, 10:00 Download
Manometri V-D-21-2-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
14.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 16.11.2015.
Potrošni materijal D–116-4-15-BG Dobra
Otvoren postupak
13.10.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 30.09.2015.
Filteri za gas V-D-82-3-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
07.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.11.2015.
Temperaturni kalibrator i eksterni referentni senzor V-D-22-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
06.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.11.2015.
Ispitna instalacija sa kritičnim mlaznicama za ispitivanje merila sa mehovima D-22-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
05.10.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 24.11.2015.
Transformatori D-34-15-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
01.10.2015, 10:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.11.2015.
Telefonska centrala V-D-153-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
01.10.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 16.11.2015.
Građevinski radovi za potrebe održavanja i interventnih građevisnkih radova za potrebe JP „Srbijagas“ oblikovana po partijama V-R-61-15 Radovi
Otvoren postupak
30.09.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partije 1 Beograd 19.11.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partije 2 Novi Sad 19.11.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 26.10.2015.
Racunarska oprema D-3-1-2015-VP Dobra
Otvoren postupak
28.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2015.
Ulja za podmazivanje zapornih organa i aktuatora sekcijskih ventila V-D-83-1-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
25.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2015.
Rezervni delovi i redovan servis “Stopple mašine” D-111-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
25.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.10.2015.
Rezervni delovi za telemetrijsku opremu V-D-101-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
24.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 18.11.2015.
Rezervni delovi za telemetrijsku opremu V-D-101-1-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
23.09.2015, 10:00 Download Posavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.11.2015.
Rekonstrukcija gasovodnog mosta u Smederevu – investiciono i tekuce odrzavanje R-55-15-BG Radovi
Otvoren postupak
21.09.2015, 10:30 Download
Rezervni delovi Daniel procesne gasne hromatografe D-106-1-2015-VP Dobra
Otvoren postupak
21.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2015.
Orman za KMRS za merače osnog rastojanja 250mm D-91-3-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
14.09.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.10.2015.
G-4 Gasomeri V-D-20-2015 Dobra
Otvoren postupak
14.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.10.2015.
Zdravstvena usluga - lekarski pregledi zaposlenih radnika U-22-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
14.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.10.2015.
Održavanje računarske i telekomunikacione opreme V-U-10-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
14.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.10.2015.
Orginalni toneri i kertridži D-141-1-2015-ZS Dobra
Otvoren postupak
10.09.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.10.2015.
Oprema za održavanje i čišćenje M-D-10-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
10.09.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.10.2015.
Usluge prevoda U-83-2015-VP Usluge
Otvoren postupak
09.09.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O POTPISIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA 16.10.2015.
Polietilenski PE fiting V-D-129 Dobra
Otvoren postupak
07.09.2015, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 12.08.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 03.09.2015.
Finansijska usluga –bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u korist „FGSZ“ Šiofok, Mađarska za plaćanje mesečnih pbaveza za transportnu i dr.takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to 3 partije od po 9 miliona USD U-98-PR- Usluge
Otvoren postupak
01.09.2015, 10:00 Download postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 16.09.2015.
Zakup magacina u Kikindi V-U-21-1-2015-DD Usluge
Otvoren postupak
01.09.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.09.2015.
Usluge projektne dokumentacije U-88-1-2015 Usluge
Nabavka male vrednosti
31.08.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 17.12.2015.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
31.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 16.09.2015.
Usluga periodičnog pregleda i čišćenja kotlovske i dimovodene instalacije U-58-M-2015-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
28.08.2015, 10:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.09.2015.
Klima uređaj M-D-9-4-2015-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
28.08.2015, 09:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.10.2015.
Prirubnice, prirubnički spojevi, čelični fiting D-135-15-BG Dobra
Otvoren postupak
27.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2015.
DRUGO AŽURIRANjE LISTE KANDIDATA U PRVOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GEODETSKI RADOVI NA SNIMANjU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANjEM OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
27.08.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 28.09.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 21.08.2015.
Zakup poslovnog prostora u Jagodini za potrebe rada RJ Distribucija Jagodina V-U-18-2015 Usluge
Otvoren postupak
24.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.09.2015.
Traka za obeležavanje gasovoda D-132-15-BG Dobra
Otvoren postupak
24.08.2015, 10:00 Download
Kracer lokator D-17-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
19.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.09.2015.
Invertorska klima 18 D-9-3-2015-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
19.08.2015, 10:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.10.2015.
"SSL" sertifikat za domene V-D-54-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
18.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 16.10.2015.
Klima uređaj D-9-1-2015-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
18.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.10.2015.
Programski paket "MAPINFO" D-45-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
13.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.09.2015.
Održavanje "SCADA" sistema za nadzor i upravljanje gsovodnog transportnog sistema JP "Srbijagas" Nov Sad Usluge
Otvoren postupak
12.08.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.08.2015.
DRUGO AŽURIRANjE LISTE KANDIDATA U PRVOJ FAZI KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA: GEODETSKI RADOVI NA SNIMANjU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANjEM OBLIKOVANA PO PARTIJAMA K-R-61-2015 Radovi
Kvalifikacioni postupak
10.08.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 21.08.2015.
Tehnicka kontrola projekata U-87-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
10.08.2015, 10:00 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.09.2015.
Niple, spojnice i zavarni komadi V-D-116-2-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
07.08.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.09.2015.
Transmiteri pritiska I yener barijere D-19-15-BG Dobra
Otvoren postupak
06.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.09.2015.
PE Kuglasti ventili za prirodni gas sa ugradbenom garniturom D-131-15-BG Dobra
Otvoren postupak
06.08.2015, 10:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 29.07.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 29.04.2015.
Izrada geodetskog projekta parcelacije za potrebe GMRS „Batajnica-Dobanovci“ K-U-25-1 Radovi
Kvalifikacioni postupak
06.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2015.
Litijumske i alkalne baterije V-D-103-2-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
06.08.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.09.2015.
Sprej za detekciju Leak Finder D-116-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
05.08.2015, 10:30 Download Postavljene IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE 08.07.2015.
Treće ažuriranje liste kandidata – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
04.08.2015, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacije 3 13.08.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 23.07.2015.
Rekonstrukcija gasovodnog mosta u Smederevu – investiciono i tekuce odrzavanje R-55-15-BG Radovi
Otvoren postupak
04.08.2015, 10:30 Download
Oznake trase gasovoda – mesingane D-133-15-BG Dobra
Otvoren postupak
04.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.11.2015.
Računarska oprema V-D-3-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
04.08.2015, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 27.07.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 27.07.2015.
Bravarska šarka D-84-1-15-BG Dobra
Otvoren postupak
03.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2015.
Geodetsko snimanje za potrebe izrade projektno-tehničke dokumentacije za postavljanje niskonaponskog kablovskog voda za napajanje GMRS „Milan Vidak“ u Futogu K-U-25 Radovi
Kvalifikacioni postupak
03.08.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.08.2015.
Reciklirani toneri D-141-2015 Dobra
Otvoren postupak
31.07.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.08.2015.
Čelični profili i materijal D-84-15-BG Dobra
Otvoren postupak
31.07.2015, 10:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2015.
Filteri za gas Y ¾ ﱞ D-82-2-15-BG Dobra
Otvoren postupak
30.07.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.08.2015.
Pregled i ispitivanje opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline M-U-117-2015-SN Usluge
Nabavka male vrednosti
30.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.09.2015.
Popravka registratora temperature i pritiska U-41-15-BG Usluge
Otvoren postupak
29.07.2015, 10:30 Download
Revizija finansijskog izvestaja V-U-97-2015-MI Usluge
Otvoren postupak
28.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 23.09.2015.
Hitna popravka STS 50KVA 20-04 u Gospodjincima R-38-2015-GK Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
27.07.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.07.2015.
Ormani za KMRS za merače osnog rastojanja 250mm D-91-2-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
27.07.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 11.08.2015.
USluge projektovanja-IZRADA PROJEKATA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE V-U-88-2015-MI Usluge
Otvoren postupak
27.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 29.09.2015.
Redovno i vandredno odrzavanje kompresora u Batajnici R-27-2015-VP Radovi
Otvoren postupak
03.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.07.2015.
Server „RACK“ orman D-3-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
03.07.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.08.2015.
Održavanje servera (mail, web) U-13-2015-SN Usluge
Otvoren postupak
30.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.08.2015.
Održavanje higijene D-107-15-BG Usluge
Otvoren postupak
30.06.2015, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 24.06.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 19.06.2015.
Plafonski klima uređaj M-D-9-2015-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
30.06.2015, 09:30 Download
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-143-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
29.06.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Dvostepeni regulatori pritiska za KMRS D-23-2015 Dobra
Otvoren postupak
22.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.01.2016.
Održavanje higijene U-107-15-BG Usluge
Otvoren postupak
22.06.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu potrošača 07.03.2016.
Zavarivačke i zaštitne rukavice D-116-1-15-BG Dobra
Otvoren postupak
22.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Dostavna vozila na CNG D-2-1-2015 Dobra
Otvoren postupak
19.06.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
Terenska vozila do 1700 kubika D-2-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
19.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
Teretna terenska vozila D-2-3-2015 Dobra
Otvoren postupak
18.06.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
Teretna kombi vozila D-2-2015 Dobra
Otvoren postupak
18.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2015.
USLUGE FIZICKO-TEHNICKOG I PROTIVPOZARNOG OBEZBEDJENJA U-109-15-BG Usluge
Otvoren postupak
17.06.2015, 10:30 Download
Hidraulično ulje za aktuatore D-83-15-BG Dobra
Otvoren postupak
16.06.2015, 10:00 Download
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP SRBIJAGAS, Novi Sad, u garantnom i vangarantnom roku V- U-2-1-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
15.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.08.2015.
Stručna literatura-časopisi D-139-1-2015-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
15.06.2015, 10:00 Download
ULOŽAK FILTERA Ø90x500mm D-82-15-BG Dobra
Otvoren postupak
11.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Bakarne cevi D-116-3-15-BG Dobra
Otvoren postupak
09.06.2015, 10:00 Download
Kalibracioni gas V-D-118-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
09.06.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2015.
Rezervni delovi za kompresore u Batajnici D-96-2015-GK Dobra
Otvoren postupak
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.03.2016.
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-80-2015-GM Dobra
Otvoren postupak
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 21.08.2015.
Kuglični ležajevi za gasomere D-103-V-2015-TE Dobra
Otvoren postupak
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.07.2015.
Rezervni delovi Daniel procesne gasne hromatografe Dobra
Nabavka male vrednosti
08.06.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 18.06.2015.
Ormani za KMRS za merače osnog rastojanja 160mm D-92-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
04.06.2015, 11:30 Download
Ormani za KMRS za merače osnog rastojanja 250mm D-91-2015-GK Dobra
Nabavka male vrednosti
04.06.2015, 11:00 Download
Usluga organizovanog prevoza zaposlenih u Beogradu na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla V-U-112-2015 Usluge
Otvoren postupak
04.06.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.07.2015.
Prohromske cevi V-D-31-2015-DD Dobra
Otvoren postupak
04.06.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.08.2015.
Kancelarijski nameštaj M-D-14-2015-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
04.06.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 25.06.2015.
Krečenje kancelarija u poslovnoj zgradi, Distribucija Pančevo R-35-2015-IM Radovi
Otvoren postupak
02.06.2015, 12:00 Download
Dvostepeni regulatori pritiska D-150-2015 Dobra
Otvoren postupak
02.06.2015, 11:00 Download
Manometri D-21-2015 Dobra
Otvoren postupak
01.06.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.07.2015.
Prva pomoć –OBUKA; organizovanje prve pomoći,spašavanje i evakuacija u slučaju povređivanja zaposlenih ili havarija V-U-22-2015-MI Usluge
Otvoren postupak
01.06.2015, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 28.05.2015. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.05.2015.
Fotokopiranje projektne dokumentacije U-89-15-BG Usluge
Otvoren postupak
29.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2015.
Usluge štampe (obrazci, nalepnice, trebovanja, radni , nalozi i dr.) Usluge
Otvoren postupak
29.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.08.2015.
Postavljanje oznaka trase gasovoda P-U-121-2015-MM Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
29.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.07.2015.
Štampanje internog biltena V-U-70-1-2015-DD Usluge
Otvoren postupak
29.05.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.06.2015.
Finansijska usluga–Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 41 milion USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovana po Usluge
Otvoren postupak
28.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.06.2015.
Zakup magacina u Kikindi V-U-21-2015-DD Usluge
Otvoren postupak
27.05.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA. 22.06.2015.
Izgradnja dela distributivne gasne mreže u Paraćinu R-60-15-BG Radovi
Otvoren postupak
26.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2015.
Usluge odorizacije U-17-2015 Usluge
Otvoren postupak
25.05.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.07.2015.
Finansijska usluga –bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u korist „FGSZ“ ,Šiofok,Mađarska za plaćanje mesečnih pbaveza za transportnu i dr.takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to 3 partije od po 9 miliona USD U-98-V-2 Usluge
Otvoren postupak
20.05.2015, 10:00 Download
Smeštaj zaposlenih D-67-15-BG Usluge
Otvoren postupak
20.05.2015, 09:30 Download
Baterije za elektronske korektore V-D-103-1-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
20.05.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.06.2015.
GMRS Mrčajevci Čačak, mašinski, građevinski i elektro radovi V-D-56-2015 Radovi
Otvoren postupak
18.05.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.06.2015.
Nabavka usluge izrade: Partija 1. Katastarsko-topografskog plana Partija 2. Inženjersko-geoloske dokumentacije za izradu Plana detaljne regulacije za gasifikaciju PPPPN ,,Beograd na vodi" U-94-15-BG Usluge
Otvoren postupak
13.05.2015, 10:30 Download Postavljeno obaveštenje o zaključenom ugovoru 15.07.2015.
Obnova godisnjih licenci (Kasperski Endpoint Security) D-70-1-2015-SN Dobra
Otvoren postupak
07.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.05.2015.
Pregled i ispitivanje Ex opreme M-U-57-2015-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
07.05.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.06.2015.
Grejači za procesne gasne hromatografe u Ex izvedbi M-D-119-2015-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
29.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.06.2015.
Strucna literatura D-139-2015-ZS Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
27.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 01.07.2015.
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera V-D-42-2015-MM Dobra
Otvoren postupak
20.04.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.06.2015.
Tretiranje protiv korova i uništavanje krtica M-R-3-2015-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
16.04.2015, 09:30 Download
Izrada aplikativnog softvera kao dela platforme za tržišne operacije (CODE pltforma) V-R-3-2014 Usluge
Otvoren postupak
14.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.04.2015.
Usluge pranja i čišćenja putničkih i teretnih vozila V-U-3-2015-GM Usluge
Otvoren postupak
14.04.2015, 10:00 Download
Potrošni materijal V-D-116 Dobra
Otvoren postupak
09.04.2015, 10:30 Download Postavljeno OABVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2015.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP Srbijagas i OD centrima Kragujevac, Jagodina i Aranđelovac oblikovan po partijama V-U-1-2015 Usluge
Otvoren postupak
06.04.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA partija 8 19.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 4 18.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 7 18.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 3 13.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 6 13.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 7 11.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 5 11.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 1 04.05.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU partija 2 27.04.2015. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 19.03.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 02.04.2015.
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uredjaj za predgrevanje cevovoda V-D-110-2015-MI Dobra
Otvoren postupak
06.04.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2015.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partijama K-R-67 Radovi
Kvalifikacioni postupak
31.03.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.05.2015.
Program za sveobuhvatnu analizu uticaja u ravanskim i prostornim konstrukcijama D-70-2014 Dobra
Otvoren postupak
31.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.05.2015.
Program autoCAD D-71-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
24.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.05.2015.
Usluge akreditovanja laboratorije V-R-60-2014 Usluge
Otvoren postupak
16.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 31.03.2015.
Uklanjanje i odlaganje opasnog otpada V-U-136-1-2014-DD Usluge
Otvoren postupak
13.03.2015, 09:30 Download
Mrežni svičevi i ruteri V-D-7-2-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
10.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUEČNOM UGOVORU 27.04.2015.
Telefonska centrala V-D-14-2-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
10.03.2015, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.03.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 02.06.2015.
Računari i računarska oprema D-2-3-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
09.03.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o zahtevu za zaštitu potrošača 03.03.2015.
Fotokopiranje projektne dokumentacije U-42-3-14-BG Usluge
Otvoren postupak
03.03.2015, 10:00 Download
Skeniranje i mikrofilmovanje poslovne dokumentacije U-35-V-2014-TE Usluge
Otvoren postupak
02.03.2015, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2015.
Kontrola zavarnih spojeva radiografijom i penetrantima U-93-V-2014-TE Usluge
Otvoren postupak
02.03.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.04.2015.
Geodetski radovi na snimanju postojecih i buducih DGM i KTP sa kartiranjem oblikovana po partijama R-93-14-BG Radovi
Otvoren postupak
27.02.2015, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 08.04.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 20.02.2015.
Sklapanje ugovora za redovno i vandredno odrzavanje kompresora u Batajnici U-2-2014-VP Usluge
Otvoren postupak
27.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 25.03.2015.
Advokatske usluge V-U-130 Usluge
Otvoren postupak
26.02.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.04.2015.
Proširenje (nadgradnja) postojećih licenci servera baze podataka i kupovina servera za replikaciju podataka između tih servera B-P-3-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.03.2015.
Oprema za CODE platformu V-D-2-4-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
25.02.2015, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2015.
Finansijska usluga-bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u korist „FGSZ“ ,Šiofok,Mađarska za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i dr.takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to: 3 partije od po 9 miliona USD U-114-PR-2 Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
24.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTVI POSTUPKA 28.05.2015.
Saht sekcijskog ventila D-132-14-BG Dobra
Otvoren postupak
23.02.2015, 10:30 Download
Licence i upgrade softvera V-D-64 Dobra
Otvoren postupak
23.02.2015, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.03.2015.
Finansijska usluga – bankarska garancija za dobro izvršenje posla za učešće na tenderima U-167-V-2014-TE Usluge
Otvoren postupak
23.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.03.2015.
Prenosni i ručni detektori gasa - eksplozimetri D-44-45-2014-VP Dobra
Otvoren postupak
20.02.2015, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 09.02.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 06.02.2015.
Finansijska usluga-Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 41 miliona USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd U-117-PR-2014-TE Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
20.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVIPOSTUPKA 05.03.2015.
Održavanje rashladnih uredjaja U-34-14-BG Usluge
Otvoren postupak
17.02.2015, 10:30 Download
Materijal za održavanje higijene D-80-6-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
11.02.2015, 10:00 Download
Oprema za autogeno zavarivanje D-36-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
06.02.2015, 10:00 Download
Produžni kablovi D-37-2-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
05.02.2015, 10:00 Download
Elektronski korektori zapremine gasa V-D-34-2-2014 Dobra
Otvoren postupak
03.02.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.04.2015.
GPS uređaji D-8-2014 Dobra
Otvoren postupak
30.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.03.2015.
Ugaona brusilica 2000W-230 D-36-5-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.01.2015, 10:30 Download
Kontrola zavarenih spojeva ultrazvukom M-U-92-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
29.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2015.
Usluge pregleda i ispitivanja AKU baterija M-U-161-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
29.01.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 02.03.2015.
Klimauređaj M-D-9-3-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
28.01.2015, 09:30 Download
Rezervni delovi za regulatore D-85-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Deterdžent za sudo mašinu i sredstvo za sjaj M-D-80-6-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
26.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.03.2015.
Fabrički remontovani-reciklirani toneri V-D-81-3-2014 Dobra
Otvoren postupak
23.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.02.2015.
Rezervni delovi za gasomere ELSTER D-83-6-2014-AG Dobra
Nabavka male vrednosti
23.01.2015, 10:00 Download
El.motorni uredjaj za kontrolu pristupa D-88-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
23.01.2015, 10:00 Download
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uređaj za predgrevanje cevovoda V-D-38-P-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
22.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.02.20015.
Teretna kombi vozila D-6-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
21.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.03.2015.
Indukcioni grejači za uređaj za predgrevanje cevovoda D-39-2014 Dobra
Otvoren postupak
21.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2015.
Univerzalni usisivac za poslovne prostorije M-D-10-1-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
19.01.2015, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 09.01.2015.
Teretna terenska vozila D-6-2014 Dobra
Otvoren postupak
19.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.03.2015.
Impulsni davač za TRZ i RVG V-D-83-5-2-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
19.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 04.03.2015.
Finansijska usluga izdavanja bankarskih garancija za dobro izvršenje posla po osnovu učešća u svojstvu ponuđača u postupcima nabavki prirodnog gasa za 2016.godinu U-123-V-2015-TE Usluge
Otvoren postupak
18.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.02.2016.
Katanci i cilindri po uzorku D-95-14-BG Dobra
Otvoren postupak
16.01.2015, 10:00 Download
Softver za daljinsko odrzavanje poslovnog softvera V-D-76-2014-MM Dobra
Otvoren postupak
14.01.2015, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Sigurnosni ventili D-35-3-2014 Dobra
Otvoren postupak
13.01.2015, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSUPKA 04.03.2015.
Oprema za gas po specifikaciji D-142-14-BG Dobra
Otvoren postupak
13.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Redovan godišnji servis kotlarnice I instalacija grejanja R-80-3-14-BG Radovi
Otvoren postupak
12.01.2015, 10:00 Download
REKONSTRUKCIJA DELA DGM U KRAGUJEVCU A U SVEMU PREMA PREDMERU R-75-14-Bg Radovi
Otvoren postupak
12.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.02.2015.
Merna oprema V-D-34-4 Dobra
Otvoren postupak
08.01.2015, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 26.02.2015.
Arheološko-istraživački radovi i usluge na prethodnim zaštitinim arheološkim iskopavanjima i istraživanjima na području arheološkog nalazišta od velikog značaja "Grad" Dupljaja V-R-77-1-2014-MI Radovi
Otvoren postupak
29.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.03.2015.
Lična zaštitna sredstva D-123-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 03.02.2015.
Održavanje uredjaja za besprekidni sistem napajanja U-22-14 BG Usluge
Otvoren postupak
26.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12.12.2014.
Specijalistički pregled za žene U-134-V-2014 Usluge
Otvoren postupak
26.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2015.
Aparat za fotokopiranje D-3-14-BG Dobra
Otvoren postupak
25.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMNETACIJE 03.12.2014.
Vulkanizerske usluge za vozila, teritorija Kikinda V-U-29-2-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
25.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2015.
Pristup internetu preko optičkog kabla M-U-77-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
25.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.03.2015.
Vulkanizerske usluge za vozila V-U-29-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
24.12.2014, 13:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.02.2015.
Usluga pranja motornih vozila V-U-30-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
24.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.01.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.01.2015.
Finansijska usluga – bankarska garancijska linija na iznos od 27 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, za plaćanje mesečnih obaveza za transportnu i druge takse u 2015.godini,oblikovana po partijama i to:3 partije od po 9 miliona USD U- Usluge
Otvoren postupak
24.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Rezervni delovi za putnička i teretna vozila V-D-126-3-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
24.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.02.2016.
Oprema za autogeno zavarivanje D-36-14-BG Dobra
Otvoren postupak
23.12.2014, 10:00 Download
Električna energija V-D-154-2014 Dobra
Otvoren postupak
22.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.01.2015.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2015.godinu na iznos od 104 miliona USD u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja u korist „Jugorosgaz“ a.d. Beograd oblikovan Usluge
Otvoren postupak
22.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Manometri D-29-2014 Dobra
Otvoren postupak
18.12.2014, 11:00 Download PostavljenO obavštenje o zaključenom ugovoru 06.02.2015.
EX OPREMA prema specifikaciji U-66-14-Bg Dobra
Otvoren postupak
18.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 20.01.2015.
Kalibracioni gasovi M-D-158-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
18.12.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2015.
Tehnički gasovi M-D-158-1-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
18.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.02.2015.
DELOVI I OPREMA U KMRS U-57-14-Bg Dobra
Otvoren postupak
17.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.01.2015.
ULJA I MAZIVA ZA SLUŽBENA VOZILA JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD V-D-115-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
17.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.02.2016.
Punjenje boca D-96-4-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
16.12.2014, 10:00 Download
Poliuretanski cistac gasovoda (kracer) D-43-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
16.12.2014, 10:00 Download
Računari i računarska oprema D-2-2-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2015.
Usluge održavanja i serivisiranja motornih vozila JP „Srbijagas“ Beograd po OD centrima Aranđelovac i Čačak u vangarantnom roku po partijama U-27-4-14-BG Usluge
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.12.2014.
Nabavka ulja za dizel agregate D-126-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download
Postavljanje oznaka trase gasovoda V-U-52-2014-MM Usluge
Otvoren postupak
10.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 05.01.2015.
Praćenje i klipiranje štampanih, elektronskih i web medija iz Srbije i regiona i instaliranje softvera sa arhiviranjem U-99-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
08.12.2014, 10:00 Download
Specijalni i univerzalni alati, mehanički V-D-36-3P-2014 Dobra
Otvoren postupak
05.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.02.2015.
Kredit od poslovne banke V-U-124-PP-2014 Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
05.12.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 08.12.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.12.2014.
Mašine za čišćenje površina metalnih cevi od korozije i nanošenje hrapavosti D-41-M-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
04.12.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.12.2014.
Odrzavanje šahtova, kanalizacione i odvodne mreze U-59-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
02.12.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 26.11.2014.
Kancelarijski materijal V-D-81-2-2014 Dobra
Otvoren postupak
01.12.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 23.12.2014.
Izrada glavnog projekta sanacije gasovodnog mosta kod Smedereva R-9-14-BG Radovi
Otvoren postupak
01.12.2014, 10:00 Download
Zaptivci od klingerita D-104-14-BG Dobra
Otvoren postupak
28.11.2014, 10:00 Download
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad V-U-28-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
27.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Rezervni delovi za kompresore D-82-2014-VP Dobra
Otvoren postupak
26.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.02.2015.
Prenos (šlepovanje) vozila 0-24 časova M-U-31-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
20.11.2014, 10:30 Download
Sredstva za održavanje higjene poslovnih prostorija D-80-5-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
17.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.01.2015.
Multifunkcionalni uređaji V-D-2-2014 Dobra
Otvoren postupak
12.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENO UGOVORU 08.12.2014.
Turbinska merila P-D-34-3 Dobra
Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
12.11.2014, 10:30 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu potrošača 15.06.2015. Postavljeni odgovori na pitanja 25.03.2015.
Usluge tehničke kontrole za gasovodne objekte za 2014.god V-U-165-2014-IM Usluge
Otvoren postupak
12.11.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 17.10.2014.
Finansijska usluga – Bankarska garancija na iznos od 2 mil.USD u korist „FGSZ“ Hungary za obezbeđenje plaćanja naknade u slučaju raskida ugovora za 2015.godinu U-115-V-2014 Usluge
Otvoren postupak
12.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.12.2014.
Produžni kabel za struju za RJ Transport Pančevo M-D-37-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
11.11.2014, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 27.10.214.
Papir za fotokopiranje formata A4, A3 i papir za ploter u rolni V-D-81-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
10.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.12.2014.
Aktuarske usluge V-U-132-2014-MI Usluge
Otvoren postupak
10.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.12.2014.
Gasomeri V-D-34-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
10.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA za partiju 2 22.07.2015. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 25.02.2015.
Redovan godišnji servis kotlarnice I instalacija grejanja I zamena dotrajalih ventila u postojećim šahtama R-122-14-BG Radovi
Otvoren postupak
07.11.2014, 10:00 Download
OLOVNE PLOMBE I ŽICA ZA PLOMBE: 1.olovne plombe Ø 8–120kg, 2.Žica (serber) za plombe–80kg D-94-14-Bg Dobra
Otvoren postupak
06.11.2014, 10:00 Download
Vodeni hladnjak i komplet fleksibilnih kablova za uređaj za predgrevanje cevovoda V-D-38-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
06.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2014.
Elektromaterijal D-101-14 BG Dobra
Otvoren postupak
05.11.2014, 10:00 Download
Elektrode za elektrolučno zavarivanje V-D-94-4-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
05.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 10.12.2014.
Impulsni davač za TRZ i RVG jednostruki V-D-83-5-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
04.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.11.2014.
Elektromaterijal D-174-2014 Dobra
Nabavka male vrednosti
03.11.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.11.2014.
Ulošci filtera (čarape) V-D-97-1-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
03.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.04.2015.
ANTIFRIZ ZA STANICE M-D-106-2014-GM Dobra
Nabavka male vrednosti
03.11.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.11.2014.
Izrada KTP elaborata za eksproprijaciju i formiranje parcele R-53-14-BG Radovi
Otvoren postupak
31.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 24.10.2014.
UPS 230 VAC za procesne gasne hromatografe i telemetriju D-109-2014-SN Dobra
Nabavka male vrednosti
30.10.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 11.12.2014.
RADOVI I OPREMA ZA RS I MRS NOVI POPOVAC U PARAĆINU PARTIJA 1.GRAĐEVINSKI I ELEKTRO RADOVI A U SVEMU PREMA PREDMERU PARTIJA 2.OPREMA ODORIZATOR 5000m3/h., A U SVEMU PREMA PREDMERU JN R-56/14-Bg Radovi
Otvoren postupak
29.10.2014, 10:00 Download
Agregat za električnu energiju M-D-56-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
29.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 11.12.2014.
Klimauređaj M-D-9-2-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
29.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 19.11.2014.
Registratori pritiska i temperature M-D-42-1-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
27.10.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.01.2015.
Finansijska usluga – carinska garancija poslovne banke na iznos do 20 miliona RSD u korist Uprave carine U-118-M-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
24.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 22.12.2014.
Baterije za merila i korektore V-D-83-1-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
17.10.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENJU UGOVORA 11.12.2014.
Servis i odrzavanje PPZ po partijama U-5-1-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
16.10.2014, 10:00 Download
Ispitivanje protivpožarnih aparata U-156-14 BG Usluge
Nabavka male vrednosti
09.10.2014, 10:00 Download
Usluge spedicije U-83-2014-VP Usluge
Otvoren postupak
06.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 28.11.2014.
GUME ZA SLUŽBENA VOZILA JP “SRBIJAGAS“ NOVI SAD V-D-125-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
06.10.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.10.2015.
SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALATI MEHANICKI D-36-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
02.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 25.09.214.
Rezervni deloviza ACTARIS DELTA gasomere D-83-V-2014 Dobra
Otvoren postupak
01.10.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 27.10.2014.
Održavanje (servis) vatrogasne opreme (protiv požarni aparati, hidranti i druga oprema) U-MV-5-3-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
30.09.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o zaštiti prava na odluku o obustavi postupka 22.12.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O O OBUSTAVI POSTUPKA 12.12.2014.
Zamena neispravnog rastavljača TP 20 KV za STS Gospođinci Usluge
Nabavka male vrednosti
29.09.2014, 11:00 Download
Revizija finansijskih izveštaja V-U-109-2014-MI Usluge
Nabavka male vrednosti
29.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.10.2014.
Uređaji za kontrolu i očitavanje potrošenog prirodnog gasa kod potrošača na distirbutivnom sistemu D-122-V-2014 Dobra
Otvoren postupak
29.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19,11,2014.
Bazdarenje, servis i popravka detektora za gas UMV-6-1-2014-IM Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
19.09.2014, 11:00 Download Postavljena DOPUNA I IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 10.09.2014.
Pregled i ciscenje gasne i dimovne instalacije na gasnim objektima U-MV-88-2014-IM Usluge
Nabavka male vrednosti
18.09.2014, 11:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 16.09.2014.
Grejači za procesni gasni hromatograf M-D-111-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
16.09.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.11.2014.
Čelični fitinzi V-D-138-3-14-BG Dobra
Otvoren postupak
15.09.2014, 10:30 Download
Traka za održavanje gasovoda D-130-14 BG Dobra
Nabavka male vrednosti
15.09.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-8 Usluge
Kvalifikacioni postupak
14.09.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Uređaj za lokaciju gasovoda V-D-19-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
11.09.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.11.2014.
Merenje emisije zagadjujucih materija U-140-14-BG Usluge
Otvoren postupak
09.09.2014, 10:00 Download
Izmestanje dela gasovoda u kolovozu na lokaciji Zarkovo-Beograd. P-76-14-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Otvoren postupak
05.09.2014, 10:00 Download
Prenoćište za radnike na terenu V-U-58-12014-MM Usluge
Otvoren postupak
04.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 14.05.2015.
Navojne slavine D-161-14-BG Dobra
Otvoren postupak
02.09.2014, 10:00 Download
Specijalni i univerzalni alati, mehanički V-D-36-3-2014 Dobra
Otvoren postupak
01.09.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPLKA 29.09.2014. Postavljeni odgovori na pitanja 28.08.2014.
Nabavka motorne travokosačice, trimera, motorne testere i industrijskog usisivača za R.J. Transport M-D-10-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
26.08.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 20.08.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad u garantnom i vangarantnom roku V-U-27-2-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
26.08.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.03.2015.
Tehnički pregled i registracija službenih vozila JP „SRBIJAGAS“ Novi Sad V-U-28-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
26.08.2014, 09:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 03.10.2014.
Klima za kancelariju MV-D-9-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
25.08.2014, 12:00 Download
Telekomunikaciona oprema i materijal D-14-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
15.08.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.09.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-7 Usluge
Kvalifikacioni postupak
12.08.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 29.09.2014.
Fotokopiranje, štampanje i koričenje projekata U-V-42-2014-IM Usluge
Otvoren postupak
08.08.2014, 12:00 Download POstavljeni odgovori na pitanja 31.07.2014. Postavljena izmena i dopuna poziva za dostavljanje ponuda 15.07.2014.
Oprema za telemetriju D-21-V-2014 Dobra
Otvoren postupak
07.08.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU za partije 1 i 3 26.09.2014.
Etaloniranje manometara i opreme U-15-1-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
07.08.2014, 10:00 Download
Orginalni toneri i kertridzi D-81-2014-ZS Radovi iz oblasti energetike Dobra
Otvoren postupak
04.08.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 16.09.2014.
DIGITALNI MANOMETRI D-48-14-BG Radovi iz oblasti energetike Dobra
Otvoren postupak
04.08.2014, 10:00 Download
Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
01.08.2014, 11:00 Download Postavljeno drugo ažuriranje lista kandidata i konkursna dokumentacija 27.08.2014. Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 22.08.2014.
BAKARNE CEVI D-94-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.07.2014, 10:00 Download
Bežični prenos podataka kroz resurse mobilne telefonije (GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA), privatni APN M-U-75-2014-MM Usluge
Nabavka male vrednosti
28.07.2014, 11:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.09.2014.
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-80-4-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
28.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2014.
Materijal za održavanje higijene D-80-3-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
28.07.2014, 10:00 Download
Servis i odrzavanje PPZ po partijama U-5-1-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
24.07.2014, 10:00 Download
Gatrnitura zumbi od 2-50mm za klingerit D-19-2014-MM Dobra
Otvoren postupak
21.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.10.2014.
Računari i računarska oprema, D-2-1-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
17.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.09.2014.
Čelične cevi i čelični fitinzi V-D-160-4-14-BG Dobra
Otvoren postupak
16.07.2014, 10:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 11.07.2014.
Revizija trafo stanica U-70-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
15.07.2014, 11:00 Download
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA RASVETA NA GMRS D-169 -14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
13.07.2014, 10:00 Download
Čelični komadi i profili :bravarski materijali D-145-14-BG Dobra
Otvoren postupak
10.07.2014, 10:00 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMETACIJE 20.06.2014.
Loyd anode M-D-170-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
10.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.09.2014.
POPRAVKA ZAŠTITNE OGRADE OKO GASOVODNIH OBJEKATA ISPORUKA GRIFOVANIH PLETIVA D-110-14-Bg Radovi
Nabavka male vrednosti
08.07.2014, 10:00 Download
GEODETSKI RADOVI NA SNIMANJU POSTOJEĆIH I BUDUĆIH DGM i KTP SA KARTIRANJEM ZA NOVI SAD,KIKINDU, ZRENJANIN,PANČEVO,BEOGRAD,ČAČAK,JAGODINU,KRAGUJEVAC OBLIKOVANA PO PARTIJAMA R-93-14-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
07.07.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 14.01.2015.
SPOLJNA I UNUTRAŠNJA RASVETA NA GMRS D-101-14-Bg Dobra
Nabavka male vrednosti
04.07.2014, 10:00 Download
Usluge štampe U-144-2014 Usluge
Otvoren postupak
03.07.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.08.2014.
USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA MOTORNIH VOZILA JP „SRBIJAGAS“- BEOGRAD I PO ODC-a (Aranđelovac, Čačak) VANGARANTNOG ROKA U-27/2014-BG Usluge
Otvoren postupak
01.07.2014, 10:00 Download
BURGIJE I UREZNICE D-36-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.06.2014, 10:00 Download
Zdravstvena usluga – lekarski pregledi U-137-B-2014 Usluge
Otvoren postupak
30.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2014.
Smeštaj zaposlenih pri pregledu distributivnih gasnih mreža U-58-14 Usluge
Otvoren postupak
27.06.2014, 09:30 Download Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 02.06.2014.
Blokadni ventili za zaštitu sistema grejanja na gas D-35-1-2014 Dobra
Otvoren postupak
26.06.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 13.08.2014.
Presostat vazduha D-84-14-BG Dobra
Otvoren postupak
26.06.2014, 10:00 Download
Štampanje internog biltena V-U-144-2014-DD Usluge
Otvoren postupak
26.06.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 25.08.2014.
Nabavka cetki, boja, lakova, valjaka i razredjivaca. D-96-1-14-BG Dobra
Otvoren postupak
24.06.2014, 10:00 Download
Mobilni telefoni D-13-2014-ZS Dobra
Nabavka male vrednosti
23.06.2014, 11:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka Partija br. 1- reon Beograd K-U-55-6 Usluge
Kvalifikacioni postupak
20.06.2014, 10:30 Download
POGONSKO GORIVO ZA MOTORNA VOZILA V-D-127-2014-GM Dobra
Otvoren postupak
20.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLUČENOM UGOVORU 31.12.2014.
Etaloniranje elektronskih manometara U-20-M-2014 Usluge
Nabavka male vrednosti
18.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.08.2014.
Utakački stub za CNG sa pripadajućom armaturom D-173-2014-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
16.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.07.2014.
Gasni filteri M-D-93-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
12.06.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 19.08.2014.
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SMEDEREVU ZA POTREBE RADA RJ U CUPRIJI U-137-14-Bg Usluge
Nabavka male vrednosti
10.06.2014, 10:00 Download
Ulošci filtera (čarape) V-D-97-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
10.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.07.2014.
Manometri D-48-2014 Dobra
Otvoren postupak
09.06.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 24.07.2014.
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U SMEDEREVU ZA POTREBE RADA RJ U SMEDEREVU U-137-14-Bg Usluge
Nabavka male vrednosti
09.06.2014, 10:00 Download
Kredit od poslovne banke V-U-124-2014 Usluge
Otvoren postupak
09.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 12.12.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 15.12.2014.
Mobilni telefoni D-13-1-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
09.06.2014, 10:00 Download
Nabavka i ugradnja rampe za ulaz u RJ Odrzavanje Zrenjanin M-D-103-1-2014-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
06.06.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 03.06.2014.
Polietilenski PE fiting V-D-129-14-BG Dobra
Otvoren postupak
06.06.2014, 10:30 Download Postavljeni odgovori na pitanja 02.06.2014. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMETACIJE 26.05.2014. Postavljena IZMENA POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA 12.05.2014.
Usluge prenoćišta za radnike na terenu za izgradnju GMRS Batočina PrP-U-58-1-2014-MM Usluge
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
06.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 30.06.2014.
Zamena razvodnih ormana na GMRS R-115-14-BG Radovi
Nabavka male vrednosti
06.06.2014, 10:00 Download
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAGODINI ZA POTREBE RADA RJ U JAGODINI U-137-14-Bg Usluge
Nabavka male vrednosti
05.06.2014, 10:00 Download
Čelične cevi V-D-160-1 Dobra
Otvoren postupak
04.06.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.07.2014.
Reatest, kontrola i izdavanje uverenja za TNG i KPG uređaje i boce na vozilima, redni broj M U-32-2014- GM Usluge
Nabavka male vrednosti
02.06.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.08.2014.
USLUGE OČITAVANJE POTROŠNJE GASA KOD POTROŠAČA-DOMAĆINSTVA U GRADOVIMA: KIKINDA, PANČEVO, BEOGRAD, JAGODINA, ČAČAK, KRAGUJEVAC OBLIKOVANA PO PARTIJAMA U-133-14-Bg Usluge
Otvoren postupak
30.05.2014, 10:00 Download Postavljene isprevke konkursne dokumentacije (tabela) 05.05.2014.
Servis i kalibracija detektora gasa U-6-14 BG Dobra
Nabavka male vrednosti
30.05.2014, 10:00 Download
Održavanje računara i telekomunikacione opreme, 72611000 – Usluge tehničke računarske opreme U-36-2014 Usluge
Otvoren postupak
28.05.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 22.07.2014.
Rekonstrukcijakrovana MRS u Pančevu V-P-96-2014-DD Radovi
Otvoren postupak
27.05.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 15.07.2014
Elektrogalanterija U-100-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
23.05.2014, 10:00 Download
Zaštitna, sklopna i relejna oprema na gasnim objektima prema specifikaciji U-172-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
22.05.2014, 10:00 Download
Dvostepeni regulatori pritiska za KMRS D-35-2014 Dobra
Otvoren postupak
21.05.2014, 11:00 Download
Zasuni sa elektro aktuatorom V-D-87-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
20.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.07.2014.
IZRADA KATASTARSKOG TOPOGRAFSKOG PLANA ZA TRASU GASOVODA SREDNjEG PRITISKA ŠULjAKOVAC-REKOVAC DUŽINE 15.500 M. U-129-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
20.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.06.2014.
Razvodne kutije i zener barijere u Ex zaštiti V-D-22-14-BG Dobra
Otvoren postupak
19.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 02.05.2014.
Rezervni delovi-ležajevi za Elster RVG gasomere V-D-83-2014-MI Dobra
Otvoren postupak
19.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2014.
Elektromaterijal D-101-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
19.05.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 3 – reon Pančevo KU-55-2 Usluge
Kvalifikacioni postupak
16.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 2 – reon Novi Sad KU-55-5 Usluge
Kvalifikacioni postupak
16.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Punjenje boca kiseonikom,acetilenom i azotom D-96-14-BG Dobra
Otvoren postupak
16.05.2014, 10:00 Download
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 6 – reon Čačak KU-55-3 Usluge
Kvalifikacioni postupak
15.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 8 – reon Jagodina KU-55-4 Usluge
Kvalifikacioni postupak
15.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Arheološko-istraživački radovi V-U-165-2014 Radovi iz oblasti energetike Usluge
Otvoren postupak
15.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 22.05.2014.
Stručna literatura-časopisi za funkciju finansija D-163-2014-ZS Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
15.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 19.06.2014.
Metalni radionički ormani D-18-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
15.05.2014, 10:00 Download
Plastične plombe M-D-105-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
14.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.06.2014.
Dvostepeni regulatori pritiska D-55-2104 Dobra
Otvoren postupak
12.05.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o zaključenom ugovoru
Rezervni delovi-magnetna spojnica za Elster Instromet TRZ i RVG gasomere V-D-83-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
12.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 01.07.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 5 – reon Kikinda KU-55 Usluge
Kvalifikacioni postupak
08.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda i izradi priključaka po partiji br. 4 – reon Zrenjanin KU-55-1 Usluge
Kvalifikacioni postupak
08.05.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.06.2014.
Materijal za održavanje higijene D-80-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
08.05.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 05.05.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila JP „SRBIJAGAS“, Novi Sad, u garantnom i vangarantnom roku; JN V U-27-1-2014-GM Usluge
Otvoren postupak
07.05.2014, 10:00 Download Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 15.10.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 09.07.2014.
Sredstva za održavanje higijene poslovnih prostorija M-D-80-1-2014-MM Dobra
Nabavka male vrednosti
07.05.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 12.06.2014.
Popravka registratora temperature i pritiska U-15-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
06.05.2014, 10:00 Download
Gasni Analizator TESTO 350XL-baterija i celije D-90-14-BG Dobra
Otvoren postupak
30.04.2014, 10:00 Download
Baterije za merila i korektore V-D-83-2014-DD Dobra
Otvoren postupak
30.04.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 13.06.2014.
Mobilni telefoni D-13-1-2014-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
25.04.2014, 10:00 Download
Etaloniranje kosih manometara M-U-95-2014-MI Dobra
Nabavka male vrednosti
25.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 04.06.2014.
Popravka agregata za zavarivanje GEN-SET MRM 8/300 U-96-14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
23.04.2014, 10:00 Download
Usluga odorizacije prirodnog gasa T-U-56-14-BG Usluge
Otvoren postupak
22.04.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 30.04.2014.
Digitalni foto aparat D-4-14-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
22.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.05.2014.
Popravka dizalice TAM 260 (MTA 160) U-23/14-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
17.04.2014, 10:00 Download
Lična zaštitna sredstva (odeća i obuća) D-V-58-2013- IM Dobra
Otvoren postupak
07.04.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 31.03.2014.
Kancelarijske fotelje i stolice D-23-13-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
04.04.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 29.05.2014.
Rezervni delovi za procesni gasni hromatograf M-D-86-2014-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
04.04.2014, 09:30 Download POstavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 07.05.2014.
Nabavka gasne merne opreme T-08-13-BG Dobra
Otvoren postupak
01.04.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 07.07.2014. Postavljeno obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 20.03.2014. Postavljeni odgovori na pitanja 24.03.2014. Postavljena IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 07.03.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA 28.02.2014. Postavljena ispravka konkursne dokumentacije 28.02.2014. Postavljen poziv za dostavu ponuda 27.02.2014.
Tretiranje protiv korova i uništavanje krtica U-87-2014-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
28.03.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Radovi na sanaciji mosta I gasovoda R-40-2013-DD Radovi
Nabavka male vrednosti
20.03.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 01.04.2014.
Računarska oprema D-V52-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
17.03.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 30.04.2014.
Računarska oprema D-V57-2014-SN Dobra
Otvoren postupak
10.03.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 17.04.2014.
Tehnička Kontrola glavnih projekata U-VN-48-2013-IM Usluge
Otvoren postupak
28.02.2014, 12:00 Download Postavljena izmena konkursne dokumetacije 29.01.2014. Postavljeni odgovori na pitanja 03.02.2014.
Finansijska usluga – bankarska garancija na iznos od 24 miliona USD u u korist „FGSZ“ Siofok, Mađarska, U-56-PR-2013-TE Usluge
Otvoren postupak
24.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 27.02.2014.
Telekomunikaciona oprema V-D-59-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
24.02.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Kolor fotokopir aparati D-60-2013 Dobra
Otvoren postupak
21.02.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENJU UGOVORA 20.03.2014.
Usluga pranja i čišćena putničkih i teretnih vozila U-49-2013-GM Usluge
Otvoren postupak
17.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 08.04.2014. Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 08.04.2014.
Utakački stub za CG sa pripadajućom armaturom D-53-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
13.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 04.03.2014.
Nabavka rezervnih delova za sigurnosno - regulacionu opremu proizvodjaca Tartarini d-54-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
10.02.2014, 11:00 Download Postavljena ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.03.2014.
Obnova godišnje licence (Kasperski Enterprise Space Security i KAVMobileRen) D-45-2013-SN Dobra
Otvoren postupak
10.02.2014, 10:30 Download
Softver za prevođenje D-49-2013-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
10.02.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.02.2014.
Nabavka i ugradnja rashladnih uređaja u server sali UM-46-2013-IM Dobra
Nabavka male vrednosti
07.02.2014, 12:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 29.01.2014.
Usluge organizovanog prevoza zaposlenih na četiri linije pri dolasku i odlasku sa posla na teritoriji grada Beograda T-21-13-BG Usluge
Otvoren postupak
07.02.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 18.03.2014.
Mobilni telefoni D-61-2013-ZS Dobra
Nabavka male vrednosti
06.02.2014, 11:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA 21.03.2014.
Elektromaterijal u Ex izvedbi V-D-55-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
06.02.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Merna platforma za prikupljanje podataka sa korektora instaliranih na ulazima/izlazima sa transportnog sistema, hardver i softver T-09-13-BG Usluge
Otvoren postupak
05.02.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 28.08.2014.
Održavanje i servisiranje motornih vozila U-22-2013-BG Usluge
Otvoren postupak
04.02.2014, 10:00 Download
Nabavka električne energije u 2014.godini D-55-2013 Dobra
Otvoren postupak
31.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 27.02.2014.
Ravne membrane za gasnu opremu V-43-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
29.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Radovi – angažovanje građevinske operative na hitnoj sanaciji gasovoda, izrada priključaka i povezivanje telemetrije po partijama T-20-13-BG Radovi
Kvalifikacioni postupak
28.01.2014, 11:00 Download Postavljeno obaveštenje o priznavanju kvalifikacija 24.02.2015.
Rezervni delovi-magnetna spojnica za gasomere TRZ i RVG M-D-58-2013-MI Radovi iz oblasti energetike Dobra
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
24.01.2014, 12:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 10.03.2014.
Dvostepeni regulatori pritiska u KMRS D-42-2013 Dobra
Otvoren postupak
24.01.2014, 11:00 Download
Radovi na sanaciji PP ventila na DGM-a u Kragujevcu T-24-13-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Otvoren postupak
24.01.2014, 10:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 24.02.2014.
ČELIČNE CEVI - UZDUŽNO VARENE PREDIZOLOVANE (dužine 12 metara) 24" H60-API5L (609,60 MM H 9,52 MM) -METARA-100 18"H60-API5L (457,20 MM H 9,52 MM )- METARA -100 D -23-13-BG Dobra
Otvoren postupak
23.01.2014, 10:00 Download
Masti D-27-13 Dobra
Nabavka male vrednosti
22.01.2014, 10:00 Download Postavljene izmene konkursne dokumentacije 16.01.2014.
Elektrode D-25-13 Dobra
Nabavka male vrednosti
21.01.2014, 10:00 Download
Prirubnički spojevi po specifikaciji D-24-13-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
20.01.2014, 10:00 Download
Izrada glavnog projekta električnih instalacija, radovi na obnovi elektro-instalacija na gasovodnom mostu i izrada i postavljanje gazišta na gasovodnom mostu T-26-13-BG Radovi iz oblasti energetike Radovi
Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
16.01.2014, 10:30 Download
Gasomeri i elektronski korektor D-46-OTV-2013-DD Dobra
Otvoren postupak
15.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
LYDO - anode D-31-2013-VP Dobra
Nabavka male vrednosti
14.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 20.02.2014.
Rezervni delovi za kompresore DV-22-2013-VP Dobra
Otvoren postupak
13.01.2014, 10:00 Download Postavljeni odgovori na pitanja 20.12.2013.
Potrošni materijal za održavanje D-22-13-BG Dobra
Nabavka male vrednosti
10.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 06.02.2014.
Čiscenje snega U-21-13-BG Usluge
Nabavka male vrednosti
10.01.2014, 10:00 Download
Sredstva za održavanje higijene prostorija M-D-53-2013-DD Dobra
Nabavka male vrednosti
10.01.2014, 09:30 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 05.05.2014.
Arheološka iskopavanja i istraživanja na području arheološkog nalazišta "Grad" Dupljaja U-33-2013 Usluge
Otvoren postupak
09.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 23.01.2014.
Finansijska usluga – nabavka bankarske garancije za obezbeđenje plaćanja isporučenog prirodnog gasa za 2014.godinu oblikovana po partijama od po 9,5 miliona USD na ukupan iznos od 95 miliona USD U-47-OTB-2013-TE Usluge
Otvoren postupak
09.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2014.
Finansijska usluga – Bankarska garancija za obezbeđenje plaćanja potrebnog za sprovođenje postupka nepotpune eksproprijacije nepokretnosti na trasi visokog pritiska od GMRS Šajkaš do GMRS Vilovo i gasovoda srednjeg pritiska od GMRS Vilovo do GMRS Usluge
Otvoren postupak
08.01.2014, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA 28.01.2014.
Zdravstvene usluge U-44-MN-2013-TE Usluge
Nabavka male vrednosti
09.12.2013, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 31.12.2013.
Izradastudije “Procenauticajapovećanjafrekvencijesaobraćaja” M-U-52-2013-DD Usluge
Nabavka male vrednosti
05.05.2013, 10:00 Download Postavljeno OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU 12.03.2014.
Naziv Javne nabavke
po predmetu
Javne nabavke
po postupku
Rok za
dostavljanje ponuda
Preuzmite
dokumentaciju
Obaveštenja