A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Karijera > Praksa u Srbijagasu

Praksa u Srbijagasu

Srbijagas u saradnji sa univerzitetima i u skladu sa svojim poslovnim aktivnostima pruža priliku studentima da svoja prva radna iskustva steknu učešćem u programu Stručna praksa.

Stručna praksa predstavlja vid praktičnog učenja koji podrazumeva boravak u kompaniji, gde se student upoznaje sa načinom poslovanja učestvujući u svakodnevnim aktivnostima kompanije, neposredno posmatrajući zaposlene ali i obavljajući zadatke manje ili veće složenosti.

Stručna praksa ima cilj da unapredi sposobnost studenta za uspešnu primenu stručnih znanja i metoda u praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse.

Trajanje prakse je deset radnih dana, prema programu stručne prakse. Po obavljenoj praksi ovlašćeni rukovodilac iz kompanije daje opisnu ocenu rada studenta i potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi.

Ukoliko ste zainteresovani za da obavljate praksu kod nas, možete priložiti Vašu biografiju (CV) na ovu mail adresu

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.