A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > O preduzeću > Delatnost > Distribucija > Distribucija prirodnog gasa

Distribucija prirodnog gasa

Energetsku delatnost distribucije prirodnog gasa, JP ''Srbijagas'' Novi Sad, obavlja na osnovu licence za obavljanje energetske delatnosti distribucije gasa, rešenje broj 311.01-40/2006-L-I od 31.10.2006. godine na gasovodnom sistem niskog pritiska do 6 bara i distributivnom sistemu srednje pritiska od 6 do 16 bara. Organizovana je teritorjalno preko osam radnih jedinica:

  1. RJ Distribucije Kikinda, RJ Distribucije Pančevo,
  2. RJ Distribucije Zrenjanin,
  3. RJ Distribucije Novi Sad, 
  4. RJ Distribucije Beograd, 
  5. RJ Distribucije Jagodina, 
  6. RJ Distribucije Kragujevac i 
  7. RJ Distribucije Čačak.

Osnovne karakteristike distributivnog gasovodnog sistema

Srednji pritisak: 6 do 16 bara
Dužina: 600 km
Niski pritisak: do 6 bara
Dužina: oko 6.033 km
Starost: 10 godina (prosečna)

JP „Srbijagas“ aktivnosti distribucije intenzivno je počeo da razvija krajem prošlog i početkom ovog veka. Naše preduzeće danas distribuira prirodni gas do krajnjih potrošača-domaćinstava i privrednih subjekata u 57 opština Republike Srbije. Dužina distributivne mreže iznosi 6033 km. Više od 90.000 domaćinstava priključeno je na distributivnu gasnu mrežu naše kompanije.