A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > O preduzeću > Delatnost > Trgovina prirodnim gasom > Grafički prikaz cena gasa za domaćinstva u zemljama Evrope po godinama

Grafički prikaz cena gasa za domaćinstva u zemljama Evrope po godinama

Država 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemalja) 8.46 10 11.68 11.8 12.71 11.07 11.94 13.6
EU (25 zemalja) 7.89 8.54 10.06 11.76
EU (15 zemalja) 8.49 8.42 8.37 8.18 8.84 10.39 12.17
Euro zona 8.87 9.52 11.31 12.52 12.71 13.66 11.42 12.46 14.04
Belgija 9.45 8.34 8.58 8.39 8.85 10.75 10.33 13.01 13.54 11.75 14.08 15.2
Bugarska 5.62 5.61 6.42 7.36 8.2 10.95 8.51 9.96 11.44
Češka 4.51 5.81 5.21 5.38 6.3 8.43 7.94 10.25 11.55 10.87 12.6 15.26
Danska 10.96 7.53 8.33 8.45 12.58 13.19 13.64 12.4 14.6 16.47 15.1
Nemačka 9.65 9.24 9.93 9.1 10.16 12.25 13.97 13.32 13.48 11.54 12.08 13.22
Estonija 3.93 3.93 3.92 3.93 4.99 7.39 8.99 7.71 9.07 10.92
Irska 7.28 7.27 7.27 7.93 8.8 11.02 14.74 13.29 15.76 12.07 11.69 14.26
Španija 11.06 10.46 10.43 9.95 10.25 11.75 12.27 13.78 14.64 12.79 12.62 15.92
Francuska 8.44 9.19 9.06 8.65 9 10.81 11.42 12.29 13.01 12.25 13.43 14.7
Italija 11.07 9.95 9.86 8.88 8.98 10.43 11.79 12.03 14.16 10.45 12.25 14.19
Latvija 3.58 3.85 4.54 6.35 8.27 13.21 7.92 9.59 11.2
Litvanija 4.62 4.58 5.29 5.97 7.75 10 8.62 9.98 11.71
Luksemburg 7.63 6.64 6.91 6.67 7.68 9.74 10.87 14.1 12.19 10.6 12.72 14.36
Mađarska 3.2 3.88 3.94 4.14 4.43 4.59 5.97 9.36 11.15 11.9 12.46 12.21
Holandija 6.31 7.03 8.17 8.17 9.64 11.09 12.3 11.82 14.4 10.88 11.52 12.92
Austrija 8.78 8.78 8.85 9.13 8.91 10.72 10.98 11.88 13.13 12.54 14.22 15.6
Poljska 5.29 6.64 5.91 5.02 6.19 7.76 8.76 9.48 8.85 9.68 10.46 10.58
Portugalija 13.68 13.19 12.7 11.48 11.75 13.83 13.22 16.54 15.68 15.7 15.75 16.34
Rumunija 4.03 6.44 7.6 5.95 4.84 4.18 4.14 3.94
Slovenija 8.18 7.31 7.4 7.23 7.82 10.03 10.75 12.14 14.44 12.56 14.23 17.23
Slovačka 6.11 6.84 9.12 9.64 9.99 10.78 10.18 10.78 11.93
Švedska 9.13 9.63 9.85 10.01 11.72 14.8 15.09 14.77 14.13 16.44 18.32 17.78
Velika Britanija 6.27 6.63 6.56 6.52 6.91 7.84 11.2 10.46 11.28 10.73 11.24 13.82
Hrvatska 6.27 6.42 6.43 5.91 7.26 8.65 8.48 8.58
Turska 7.34 8.91 7.31 6.52 7.24
Podaci preuzeti sa sajta http://epp.eurostat.ec.europa.eu