A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > O preduzeću > Delatnost > Trgovina prirodnim gasom > Grafički prikaz cene gasa za industriju u zemljama Evrope po godinama

Grafički prikaz cene gasa za industriju u zemljama Evrope po godinama

Država 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EU (27 zemalja) 6.01 8.11 8.87 8.82 9.27 7.9 8.96 10.11
EU (25 zemalja) 5.35 6.13 8.22 8.99
EU (15 zemalja) 6.12 5.75 5.56 5.44 6.23 8.34 9.11
Euro zona 5.55 6.27 8.25 8.91 9.33 9.86 8.34 9.6 10.64
Belgija 6.32 5.25 5.42 5.28 5.27 7.06 6.89 8.98 8.73 7.64 8.72 9.17
Bugarska 3.5 3.78 4.5 5.22 5.72 8.74 6.66 7.98 10.03
Češka 3.88 4.68 4.14 4.2 5.11 7.34 6.56 8.54 8.98 8.23 8.36 8.97
Danska 5.99 4.49 5.26 4.61 6.01 6.17 5.77 7.38 6.65 9.43 9.9
Nemačka 7.76 7.28 6.73 6.39 7.76 10.47 12.15 11.28 10.86 9.98 11.58 12.04
Estonija 2.91 2.91 2.75 2.84 3.69 6.78 7.3 7.5 7.31 9.82
Irska 4.65 4.88 4.94 11.05 9.3 7.67 9.9 9.76
Španija 5.54 4.34 4.81 4.41 4.68 7.24 7.07 7.64 8.7 7.7 8.09 10.03
Francuska 5.94 4.93 5.46 5.16 6.22 8.06 7.63 9.06 9.76 8.95 9.86 10.51
Italija 6.58 5.87 5.38 5.59 6.09 7.04 8.46 8.77 10.4 7.78 8.24 10.58
Latvija 3.47 3.48 4.05 5.29 7.9 10.86 7.16 8.12 9.94
Litvanija 4.21 3.83 3.61 4.45 6.02 8.79 8.73 8.91 9.74 12.48
Luksemburg 6.89 5.9 6.17 5.94 6.95 9.01 9.85 10.44 11.08 10.13 11.58 13.99
Mađarska 4.09 4.91 5.2 5.41 5.81 7.95 9.48 9.39 10.04 7.98 8.26 13.76
Holandija 5.4 5.89 6.39 8.14 8.4 8.11 9 7.13 7.55 7.99
Austrija 5.53 5.62 5.46 5.57 6.14 8.34 8.91 8.6 9.01 8.97 9.7
Poljska 5.6 6.15 5.54 4.26 5.3 6.77 7.54 8.36 7.73 8.4 9.11 9.36
Portugalija 6.88 6.26 6.39 5.68 6.03 7.63 7.76 8.69 9.81 7.62 9.38 11.09
Rumunija 2.29 2.83 3.68 6.23 7.32 6.23 4.7 4.23 5.29
Slovenija 7.66 6.41 4.46 4 5.1 7.17 7.33 9.33 11.34 10.88 11.19 14.8
Slovačka 5.33 5.08 7.66 8 9.28 11.12 8.74 9.22 10.6
Finska 7.08 6.18 6.37 6.25 6.43 7.32 7.61 7.4 8 7.9 9.34 10.88
Švedska 9.53 5.93 6.8 6.4 8.08 11.15 11.06 12.49 8.76 10.35 11.7 12.46
Velika Britanija 4.01 5.42 4.87 4.7 5.81 8.92 10.55 7.29 7.69 5.94 6.47 8.25
Hrvatska 6.42 6.57 6.58 6.1 7.32 9.45 11.24 11.85
Makedonija 10.25 13.86
Turska 6.73 7.71 6.37 5.78 6.78
Podaci preuzeti sa sajta http://epp.eurostat.ec.europa.eu