A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > O preduzeću > Organizaciona struktura > Dragan Vučur izvršni direktor za komercijalne poslove

Dragan Vučur izvršni direktor za komercijalne poslove

Dragan Vučur, diplomirani mašinski inženjer. Rođen 1964. godine. Diplomu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru stekao 1991. godine. Stručni ispit za projektovanje i izgradnju položio 1994. godine u Beogradu, a godinu dana kasnije završio i Stručni ispit za tehničko rukovođenje gasovodnim sistemom. Specijalističke studije „Pravo u energetici“ završio na beogradskom Pravnom fakultetu 2005. godine. Po završetku studija godinu dana radio u preduzeću „Promag“, Sarajevo (BiH), na projektima izgradnje gasovodnih objekata u Vojvodini. Od 1992-2005. godine radio na više odgovornih funkcija u preduzeću „NIS-Gas“, na poslovima Inženjera za distribuciju prirodnog gasa, zatim Rukovodioca Službe transporta prirodnog gasa, tj. Tehničkog rukovodioca RJ „Metangas“ Pančevo, i Upravnika ove Radne jedinice. Od 2002-2005. godine bio je Rukovodilac Sektora distribucije prirodnog gasa u „NIS-Gas“-u, a od juna 2005. godine do oktobra, kada je restrukturirana Naftna industrija Srbije, bio je Pomoćnik direktora zadužen za tehničke poslove, odnosno Tehnički direktor. Od osnivanja JP „Srbijagas“ do januara 2006. godine radio je na mestu Pomoćnika direktora u Sektoru distribucije, a zatim odlazi u Agenciju za energetiku Republike Srbije, gde učestvuje u kreiranju većine najvažnijih dokumenata za funkcionisanje tržišta prirodnog gasa. Od juna 2006. do aprila 2008. godine radio je u Naftnoj industriji Srbije, i to na funkcijama Pomoćnika izvršnog direktora NIS-Petrola zaduženog za razvoj i investicije, zatim kao Zamenik izvršnog direktora NIS-Petrola, da bi u avgustu 2007. bio imenovan na funkciju Izvršnog direktora NIS-Petrola. Od aprila 2008. godine nalazi se na mestu Izvršnog direktora za komercijalne poslove Javnog preduzeća „Srbijagas“, gde aktivno učestvuje u početku primene Tarifnog sistema, kao i u procesu reorganizacije trgovačkog dela kompanije, u skladu sa evropskim direktivama i Ugovorom o energetskoj zajednici.

Profesionalno iskustvo stekao i u intenzivnom radu na gasifikaciji Vojvodine i saradnji sa lokalnim samoupravama i distributerima, edukaciji kadrova u oblasti gasa, učešću u izradi Zakona o energetici i podzakonskih akata, koja tretiraju oblast prirodnog gasa, saradnji sa stranim i domaćim konsultantima u kreiranju tržišta prirodnog gasa u Republici Srbiji, učešću u radu na projektu unapređenja poslovnih procesa sa kompanijom „Royal Dutch Shell“ na reorganizaciji NIS-a, kao i učešće u projektu „Harmonizacija legislative i tehničke regulative zemalja jugoistočne Evrope na bazi DVGW normi i preporuka“. Učestvuje u radu Radnog komiteta za distribuciju WOC 4 Međunarodne gasne unije i radi na realizaciji plana implementacije Ugovora o osnivanju energetske zajednice u oblasti socijalne politike i zaštite ugroženih potrošača.

Član je nekoliko međunarodnih i domaćih profesionalnih organizacija, među kojima Udruženja za gas Srbije, Udruženja za naftu i gas (YUNG), „Geneva Gas Centre“ i Međunarodnog udruženja za gas (IGU).

Govori engleski jezik.

Oženjen je i ima dvoje dece.

Telefon: + 381 21 481 2500


e-mail: dragan.vucur@srbijagas.com