A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

29.01.2017 |

Obaveštenje kupcima o ispunjavanju uslova za sticanje statusa malog kupca

Mali kupci su oni koji godišne potroše do 100 hiljada kubika

           U skladu sa Zakonom o energetici („Službeni glasnik RS“, br. 145/14), član 2, stav 1, tačka 38 i član 261, stav 1, tačka 15) obaveštavamo sva domaćinstva priključena na distributivni sistem JP ''Srbijagas'' da pripadaju kategoriji mali kupci. Ostalim kupcima prirodnog gasa koji imaju status malog kupca JP ''Srbijagas'' je poslao obaveštenje.
           Podsećamo da od 1. januara 2015. pravo na javno snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku, imaju samo domaćinstva i mali kupci prirodnog gasa - krajnji kupci čija je godišnja potrošnja prirodnog gasa do 100.000 m3 i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem.
           Javni snabdevač JP ''Srbijagas'' je obavešten o tome koji kupci ispunjavaju uslove za status malog kupca.

Novi Sad, 30.01.2017. godine                                     Služba za odnose s javnošću i marketing