A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

09.03.2017 |

Gasovod na Mirijevu koji je ugrozio nesavesni investitor moguće sanirati geograđevinskim radovima ili izmeštanjem trase

Saopštenje JP "SRBIJAGAS"

            JP „SRBIJAGAS“ je vlasnik čeličnog gasovoda GM 05-04 Konjarnik-Dorćol u Beogradu, pritiska 16 bara, koji na svojoj trasi prelazi preko katastarskih parcela br.4862/9 i 4862/11 na Katastarskoj opštini Zvezdara, a u ulici Matice Srpske.
           Na navedenim parcelama privatni investitor otpočeo je pripremne radove za gradnju objekta. Za navedene radove, prema saznanju JP „SRBIJAGAS“, ne postoji izdata građevinska dozvola niti dokumentacija za vršenje pripremnih radova.
           Usled vršenja pripremnih radova, iskopa zemlje, došlo je do potkopavanja gasovoda koji je ostao da visi u vazduhu, a u jednom delu je gasovod, mimo svih propisa, od strane investitora ubetoniran u potporni zid. Nadalje, usled stvaranja klizišta, došlo je do pomeranja celog potpornog betonskog zida, a time i gasovoda koji je ubetoniran u njega, pa je došlo do istezanja i smicanja čeličnog gasovoda, čime su ugroženi imovina i lica i postojala je mogućnost nastupanja štete većih razmera.
          Kako bi se sprečila šteta i moguća eksplozija gasovoda, JP „SRBIJAGAS“ je hitno izvršio pražnjenje gasovoda i obustavu transporta gasa tim delom gasoovda, usled čega su bez gasa ostale dve toplane i oko 1.600 domaćinstava u Beogradu.
         Prve procene stručnog tima JP „SRBIJAGAS“ i Geološkog Zavoda Srbije govore da je lokaciju i gasovod moguće sanirati ili geo-građevinskim radovima na licu mesta ili izmeštanjem trase gasovoda, a da su rokovi u oba slučaja oko 60 radnih dana. U toku dana očekuje se nalog Građevinske inspekcije Opštine Zvezdara, koja bi investitoru trebalo da naloži rušenje bespravno podignutog betonskog zida, nakon čega će se znati stepen oštećenja na gasovodu i mogućnost sanacije ili rada sa smanjenim pritiskom.
           JP „SRBIJAGAS“ je protiv investitora i izvođača radova i odgovornih lica u pravnim licima podneo odgovarajuće prijave nadležnim organima uključujući i krivičnu prijavu upućenu MUP-u, a u odgovarajućem postupku tražiće naknadu štete koja je nastupila radovima i postupanjem investitora i izvođača radova, štetu usled curenja gasa, kao i ostale troškove koji će nastati u toku sanacije.

Novi Sad, 09. marta 2017. godine                               Služba za odnose s javnošću i marketing