A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

28.04.2017 |

Nadzorni odbor Srbijagasa pohvalio nastavak pozitivnog trenda poslovanja

Saopštenje JP "Srbijagas", Novi Sad

           U Novom Sadu je danas održana sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Srbijagas“. U okviru unapred utvrđenog dnevnog reda, Nadzorni odbor je, nakon verifikacije odluka donetih u međuvremenu u postupcima vansedničnih izjašnjavanja, usvojio periodične finansijske izveštaje za prvi kvartal 2017. godine i Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja za period januar-mart ove godine.
           Predsednik Nadzornog odbora prof. dr Muamer Redžović, koji je predsedavao sednici, pohvalio je ovom prilikom nastavak pozitivnog trenda poslovanja kompanije, koja je i na početku ove godine ostvarila pozitivan finansijski rezultat i poslovnu dobit, što je, kako je istakao, rezultat preduzetih i nastavljenih poslovnih aktivnosti i uloženih napora u pogledu potpunog izmirenja dospelih obaveza za prirodni gas i ostvarenog prometa. Zajedno sa menadžmentom, na sednici je konstatovano da je, zahvaljujući odlukama Vlade Republike Srbije i dogovoru sa MMF-om, petrohemijski kompleks izmirio obaveze za prva tri meseca 2017. godine, tako da je tekući procenat naplate JP „Srbijagas“ oko 90%. Sve aktivnosti i napore preduzeća, kako je rečeno, treba usmeriti na dalji rast naplate, kako bi se u ovoj godini postigla stoprocentna naplativost.
           Nadzorni odbor usvojio je na današnjoj sednici i Izmene i dopune ranije donetog Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama JP „Srbijagas“.
           Sednici su pored članova Nadzornog odbora, u ime menadžmenta, prisustvovali zamenica generalnog direktora Blaženka Mandić i izvršni direktori kompanije.

Novi Sad, 28. aprila 2017. godine                               Služba za odnose s javnošću i marketing