A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

01.09.2017 |

Promena cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa

Grupa kupaca "mala potrošnja - domaćinstva" gas će plaćati po istoj ceni kao do sada

              JP „Srbijagas“, Novi Sad, kao javni snabdevač prirodnog gasa, obaveštava sve kupce koji imaju pravo na javno snabdevanje u 2017. godini, a snabdevač im je JP „Srbijagas“, da će doći do promene cene prirodnog gasa za javno snabdevanje samo za tarifu „kapacitet“ na osnovu promene cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa, počev od 01. oktobra 2017. godine.
             Grupa kupaca „mala potrošnja – domaćinstva“ i „mala potrošnja – ostali“, prirodni gas će plaćati po istoj ceni kao do sada.
             Kupci koji prirodni gas kupuju na slobodnom tržištu a nalaze se na distributivnom sistemu JP „Srbijagas“, Novi Sad, pristup sistemu za distribuciju prirodnog gasa će plaćati u skladu sa novom Odlukom, počev od 01. oktobra 2017. godine.
             Savet Agencije za energetiku Republike Srbije, na sednici održanoj 31. avgusta 2017. godine, dao je saglasnost na Odluku o ceni prirodnog gasa za javno snabdevanje i Odluku o ceni pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa. Odluke će biti objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije, a cene na stranici zvanične web prezentacije JP „Srbijagas“, Novi Sad.

              Važeće i nove cene pristupa sistemu za distribuciju prirodnog gasa(u primeni od 1. oktobra), možete da pogledate ovde.

Novi Sad, 01. septembar 2017. godine                     Služba za odnose s javnošću i marketing