A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast
Print

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

26.01.2018 |

Domaćinstva na distributivnom sistemu JP "Srbijagas" pripadaju kategoriji "Mali kupci"

Saopštenje JP „Srbijagas“ o kategoriji kupaca koji ispunjavaju uslove za status „Malog kupca“

           Obaveštavamo sva domaćinstva priključena na distributivni gasovodni sistem JP „Srbijagas“, u skladu sa Zakonom o energetici ("Službeni glasnik RS", br. 145/14), član 261, stav 1, tačka 15, da pripadaju kategoriji „Mali kupci“.
           Ostalim kupcima prirodnog gasa, koji nisu domaćinstva, a koji u skladu sa Zakonom o energetici, član 2, stav 1, tačka 38 imaju status "Malog kupca", JP „Srbijagas“ je poslao pisano obaveštenje o statusu.
           Od 1. januara 2015. godine pravo na javno snabdevanje po cenama koje reguliše Agencija za energetiku imaju samo domaćinstva i mali kupci prirodnog gasa - krajnji kupci čija je godišnja potrošnja prirodnog gasa do 100.000 m3 i čiji su svi objekti priključeni na distributivni sistem.
           Javni snabdevač JP „Srbijagas“ je obavešten o listi kupaca koji ispunjavaju uslove za status malog kupca.

Novi Sad, 26. januar 2018. godine                             Služba za odnose s javnošću i marketing