A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

29.03.2018 |

Na sednici Nadzornog odbora još jednom u fokusu pozitivni rezultati poslovanja JP "Srbijagas" u 2017.

Saopštenje JP "Srbijagas", Novi Sad

           Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Srbijagas“ održao je danas sednicu u prostorijama kompanije u Novom Sadu.
           Na sednici, kojoj je predsedavao prof. dr Muamer Redžović, predsednik NO, usvojeni su Finansijski izveštaji preduzeća za 2017. godinu po delatnostima, kao i Izveštaj o poslovanju kompanije u periodu januar-decembar prošle godine.
           Članovi Nadzornog odbora pohvalili su nastavak pozitivnog trenda poslovanja kompanije, budući da u danas usvojenim dokumentima stoji da je poslovanje JP „Srbijagas“ u 2017. godini obeležilo poboljšanje većine pokazatelja poslovanja, na koje su uticale poslovne odluke i politika poslovanja definisana od strane menadžmenta i Nadzornog odbora, a u vidu konstantnih napora u pogledu racionalizacije troškova poslovanja, poboljšanja efikasnosti naplate potraživanja, posebno kod velikih dužnika, kao i aktivnosti na realizaciji strateških investicionih projekata, uz kontinuiranu saradnju sa nadležnim ministarstvima i svim relevantnim institucijama.
           Kao rezultat svih tih poslovnih aktivnosti preduzeće je u2017. godini ostvarilo neto dobit u iznosu od 16,7 milijardi dinara. U istom periodu stepen naplate tekućih dospelih potraživanja bio je 92,1%, a kako je ovom prilikom rečeno, JP „Srbijagas“ će i dalje ulagati značajne napore u cilju naplate potraživanja i zajedno sa svojim osnivačem, Vladom Republike Srbije, tražiće rešenje za naplatu potraživanja od onih kupaca koji su od značaja za celokupnu privredu Republike Srbije.
            JP „Srbijagas“ tokom 2017. godine redovno je izmirivalo svoje obaveze, kako prema dobavljačima prirodnog gasa, tako i ostale tekuće obaveze, a preduzeće je uspelo i da deo svojih obaveza po osnovu kreditne zaduženosti, izmiri iz sopstvenih sredstava.
            U dokumentima koje su danas usvojili članovi Nadzornog odbora, konstatuje se i to da je JP „Srbijagas“ u 2017. godini nastavilo politiku sigurnosti i kontinuiteta u snabdevanju potrošača prirodnim gasom, posebno u pogoršanim zimskim uslovima, obezbeđujući delatnost koja je od opšteg interesa.
           Sednici su, pored članova Nadzornog odbora, prisustvovali i zamenica generalnog direktora JP „Srbijagas“ Blaženka Mandić i izvršni direktori kompanije.

Novi Sad, 29. marta 2018. godine                              Služba za odnose s javnošću i marketing