A+ A-
Srbijagas RSS feeds print version set contrast

Srbijagas > Press Centar > Vest

Vesti

30.05.2013 | Divčibare

Zaključci okruglog stola o restrukturiranju JP "SRBIJAGAS"

1. Svi učesnici su saglasni sa konstatacijom da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srbije preko JP Srbijagas sprovodila socijalnu politiku zemlje i pomagala održavanje u životu velikih ...

1. Svi učesnici su saglasni sa konstatacijom da je u prethodnom periodu Vlada Republike Srbije preko JP Srbijagas sprovodila socijalnu politiku zemlje i pomagala održavanje u životu velikih privrednih subjekata, kao što su HIP Azotara, HIP Petrohemija, Železara Smederevo, Agroživ, Srpska fabrika stakla itd. Socijalna politika i podrška privrednim subjektima i državnim institucijama sprovođena je na dva načina kroz neadakvatno nisku cenu gasa i toleranciju u neredovnom izmirivanju obaveza u periodu kada se za pravna lica tražio strateški partner.
 
 1. Ovakavim stavom osnivača prema JP Srbijagas je dovedena u nezavidan finasijski položaj koji nalaže hitnu finansijsku konsolidaciju i stabilizaciju JP Srbijagas.
 2. Postupak reorganizacije i restrukturiranja JP Srbijagas, koji je zakonska obaveza, je već otpočeo u skladu sa preporukama konsultanata koje je angažovala EU. Model koji predlaže firma Boston konsalting grup je trostepena reorganizacija koja omogućava ispunjenje svih obaveza preuzetih od strane drževa u pogledu usvajanja EU direktiva i propisa koji regulišu oblast prirodnog gasa, kao i finansijsku konsolidaciju JP Srbijagasa.
Model koji predlaže konsultant je forma pravnog razdvajanja uz zadržavanje svih delatnosti u okviru holdinga JP Srbijagas i taj model je prihvatio JP Srbijagas kao model.
Ministarstvo ima različit pristup od ovog modela koji predlaže firma Boston konsalting grup i smatra da se treba ići i u vlasničko razdvajanje operatora transportnog sistema od ostalih delatnosti JP Srbijagas.
 1. Prema stavu koji su izneli predstavnici firme Boston konsalting grup, za realizaciju ovakvog projekta reoragnizacije, a na bazi iskustava u zemljama istočne Evrope koje su ovaj proces prošle, je bilo neophodno 8 do 12 meseci u situacijama finansijski relativno stabilnih kompanija.
 2. Sa finansijskom konsolidacijom treba započeti odmah zajedno sa osnivačem Vladom Republike Srbije.
 3. Ključni elementi oko kojih se ne slažu Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine i JP Srbijagas koji sprovodi preporuke i model firma Boston konsalting grup u ovom trenutku su:
 • Način finansijske konsolidacije
 • Period neophodan za reorganizaciju JP Srbijagas i dinamika sprovođenja iste
Mada su obe strane saglasne da će proces trajati i da se mora završiti do 01.01.2015.
 • firma Boston konsalting grup predlaže model pravnog razdvajanja koji je zastupljen u skoro svim zemljama istoče Evrope uz napomenu da je on monogo primereniji za JP Srbijagas imajući u vidu stanje tržišta i izgrađenost infrastrukture u Srbiji.
Dok je model Ministarstva predlaže formu svojinskog razdvajanja i primereniji je zemljama zapadne Evrope gde je tržite monogo razvijenije i gde postoji po pravilu više pravaca i izvora snabdevanja prirodnim gasom.
 1. Ostali učesnici u diskusiji su se uglavnom bavili ulogom i mesto projekta „Južni tok“ u budućnosti
 2. Agencija za energetiku Republike Srbije podržava procese reorganizacije u gasnom sektoru Srbije i aktivan je učesnik u njima, a u cilju ispunjenja svoje uloge definisane Zakonom o energetici.
Od strane AERS je istaknuta i velika razlika koja postoji kod električne energije i priodnog gasa, kako u pogledu dostignute faze razdvajanja energetskih delatnosti , tako i u pogledu razvijenosti samog sistema i njegove povezanosti sa zemljama u okruženju.
 1. Ipak na kraju svi učesnici su se saglasili da odmah treba pristupiti finasisjskoj konsolidaciji JP Srbijagas i nastaviti proces reorganizacije JP Srbijagasa koji se trenutno odvija sa konsultantima koje finansira delegacija EU u Srbiji.